Satsingsområder

Spisskompetansen til Kjeller Innovasjon ligger innen følgende satsingsområder: energi, romteknologi, bioøkonomi samt smarte samfunn og mobilitet.

Forskningsbaserte innovasjoner kan skape store verdier for samfunnet. Det gir oss nye og forbedrede produkter og tjenester som er nøkkelen til vår velstand. Ved å omdanne forskningsresultater til kommersielle muligheter skapes nye, fremtidsrettede arbeidsplasser og ny kunnskap. Norsk flerfaseteknologi, fiskeoppdrett og shipping hadde ikke vært de industriene de er i dag uten sterke norske forskningsmiljøer.

Våre fremste samarbeidspartnere innenfor disse områdene er FoU-miljøer på Kjeller, i Ås og i Oslo. Hver partner har sine unike teknologier og driver forskning i verdensklasse innenfor sine nisjer. De har ulike eierskap, ulike mandater og ulike behov.

Kjeller Innovasjon skreddersyr prosesser i samarbeid med hver enkelt partner. Vi har skapt en kultur for innovasjon.

Energi

Romteknologi

Smarte samfunn og mobilitet

Bioøkonomi