Nyheter

Kjeller Innovasjon inngår ny kontrakt med European Space Agency

Forsterker satsing på nyskaping i romindustrien

Kjeller Innovasjon har sikret seg en ny kontrakt med European Space Agency (ESA) for perioden 2024-2030. Tirsdag 7.mai åpner ESA Business Incubation Center (BIC) Norway 2.0. Med støtte fra en rekke samarbeidspartnere og finansielle bidragsytere i hele landet, vil ESA BIC Norway forsterke norsk entreprenørskap, innovasjon og vekstbedrifter innen romindustrien.

De kommende årene vil Norge utvikle en komplett verdikjede for utvikling og oppskyting av satellitter, samt nedlasting av satellitdata. Dette skaper betydelige muligheter for industriell utvikling på tvers av bransjer og samfunnssektorer, både sivilt og militært, over hele landet. I år forventes den første kommersielle oppskytingen av småsatellitter på europeisk jord, fra Andøya Spaceport. I tråd med den nye langtidsplanen for forsvaret, hvor rom er et prioritert satsingsområde, har Kjeller Innovasjon samlet et landslag av ledende partnerinkubatorer, bedrifter og finansiører til en betydelig og oppskalert satsing på nyskaping i romindustrien.


Innovasjon og entreprenørskap på europeisk toppnivå

ESA BIC Norway er et av 29 innovasjonssentre i det europeiske ESA BIC-nettverket, som nylig ble kåret til #8 av "Europe's Leading Start-up Hubs" av Financial Times. Siden oppstarten i 2002 har det europeiske nettverket støttet over 1800 oppstartsselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrien. Nettverket er en nøkkelaktør i Europas romindustri og gir de norske selskapene muligheter for finansiering og samarbeid med ledende selskaper og investorer over hele Europa.

Næringsutvikling i fokus: Skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst

Med ambisjoner om at 40 oppstartsbedrifter i programmet innen 2028 vil skape 450 arbeidsplasser og generere 500 millioner kroner i årlig omsetning nasjonalt, er ESA BIC en betydelig driver for nyskaping og næringsutvikling i romindustrien. Internasjonalt forventes romindustrien å vokse med 65 prosent frem mot 2031, betydelig raskere enn økonomien som helhet. 

Veien fremover

Med en rekke finansielle bidragsytere og samarbeidspartnere ombord, hvor Akershus fylkeskommune og Nordland fylkeskommune bidrar med 10,8 millioner kroner hver, tar ESA BIC Norway sikte på å utvide grensene for norsk romindustri.

«Den økte satsingen på nyskaping i romindustrien er avgjørende for å sikre og forsterke Norges posisjon som ledende aktør innenfor flere områder på dette feltet.»

– Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon –

Erfaringer og suksess

ESA BIC Norway har de siste fem år bistått 15 oppstartsbedrifter som har skapt 125 arbeidsplasser og 137 millioner kroner i årlig omsetning. Nylig ble et av ESA BIC selskapene, Vake, kjøpt opp 70 prosent av det internasjonale satellitt-selskapet Kongsberg Satellite Services (KSAT). Vake, bruker maskinlæring til å analysere satellitt-bilder for å oppdage, identifisere og spore maritime fartøy. Formålet er å blant annet bekjempe ulovlig fiske og annen ulovlig utnyttelse av havet.

Hvem kan søke

ESA BIC Norway ser etter norske selskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrien. Selskapene må være yngre enn fem år. Selskaper som søker og kvalifiseres, må pitche for et ekspertpanel. Det er høye krav til gründerteamet. De som blir tatt opp får fra ESA € 30 000, gratis business og technical support fra partnere, tilgang til hele det europeiske nettverket av startups, investorer og potensielle kunder.

Partnerinkubatorer

Kjeller Innovasjon på Kjeller, Startuplab i Oslo og Bergen, Fremtidens industri i Trondheim, KPB i Bodø og Norinnova i Tromsø

Finansielle bidragsytere

Norsk Romsenter, Akershus fylkeskommune, Lillestrøm kommune/Romerike sparebank, Oslo kommune, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune

Businesspartnere

Kartverket, Telenor Maritime, CENSSS, NILU, SNÖ, Neurosys Dehns, Thommesen, SLM, Innovasjon Norge og Norsk Romsenter

Partnerinkubatorer

Kjeller Innovasjon på Kjeller, Startuplab i Oslo og Bergen, Fremtidens industri i Trondheim, KPB i Bodø og Norinnova i Tromsø

Finansielle bidragsytere

Norsk Romsenter, Akershus fylkeskommune, Lillestrøm kommune/Romerike sparebank, Oslo kommune, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune

Businesspartnere

Kartverket, Telenor Maritime, CENSSS, NILU, SNÖ, Neurosys Dehns, Thommesen, SLM, Innovasjon Norge og Norsk Romsenter

Er du interessert i å høre mer om programmet og hvordan vi kan hjelpe deg med din forretningsidé? Ta kontakt med ESA BIC Manager Jo Bjørnstad på jb@kjellerinnovasjon.no

Har du spørsmål om artikkelen?

Jo Bjørnstad

Managing Director ESA BIC Norway

Vis profil