Kjeller Innovasjons historie

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes med det må vi ofte ta risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, både for gode idéer og behov i markedet. Ikke minst krever det kultur for innovasjon. Våre ansatte har tro på lagarbeid, engasjement, kunnskap, kreativitet og stå-på-vilje. Og vilje til fornyelse.

Gjennom 25 års erfaring har vi skapt en unik måte å arbeide på. Vi leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Slik skaper vi verdi, slik setter vi spor.

Kjeller Innovasjon er lokalisert midt i forskningsparken på Kjeller. I tillegg har vi tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge.

 

Medarbeidere

Ann Ingeborg Wålen

Daniel Ras-Vidal

Emanuela Rokke

Gitte Bromander

Hilde Kristin Sanness

Jo Bjørnstad

Knut Linnerud

Kristina Đurkić

Kristine L. Koslung

Linda Bay

Nils Haga

Styret

Styreleder
Nils Morten Huseby
Institutt for energiteknikk

Styremedlem
Mette Rønning
Siva

Styremedlem
Siri Røsberg
Innovasjon Norge

Styremedlem
Hanne Marit Bjørk
Forsvarets forskningsinstitutt

Styremedlem
Pål Midtlien Danielsen
Norsk institutt for luftforskning

Eiere