Kjeller Innovasjons historie

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes med det må vi ofte ta risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, både for gode idéer og behov i markedet. Ikke minst krever det kultur for innovasjon. Våre ansatte har tro på lagarbeid, engasjement, kunnskap, kreativitet og stå-på-vilje. Og vilje til fornyelse.

Gjennom 20 års erfaring har vi skapt en unik måte å arbeide på. Vi leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Slik skaper vi verdi, slik setter vi spor.

Kjeller Innovasjon er lokalisert midt i forskningsparken på Kjeller. I tillegg har vi tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge.

 

Medarbeidere

Terje Landsgård

Hilde Kristin Sanness

Linda Bay

Ann Ingeborg Wålen

Nils Haga

Emanuela Rokke

Jørgen Veiby

Jo Bjørnstad

Harald Olderheim

Kristine L. Koslung

Karoline Minsås

Styret

Styreleder
Linni Tiller

Styremedlem
Mette Rønning
Siva

Styremedlem
Pål Midtlien Danielsen
Norsk institutt for luftforskning

Styremedlem
Christian Axel Wig
Pivotic AS

Styremedlem
Siri Røsberg
Innovasjon Norge

Styremedlem
Hanne Marit Bjørk
Forsvarets forskningsinstitutt

Styremedlem
Nils Morten Huseby
Institutt for energiteknikk

Eiere