Kjeller Innovasjons historie

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes med det må vi ofte ta risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, både for gode idéer og behov i markedet. Ikke minst krever det kultur for innovasjon. Våre ansatte har tro på lagarbeid, engasjement, kunnskap, kreativitet og stå-på-vilje. Og vilje til fornyelse.

Gjennom 25 års erfaring har vi skapt en unik måte å arbeide på. Vi leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Slik skaper vi verdi, slik setter vi spor.

Kjeller Innovasjon er lokalisert midt i forskningsparken på Kjeller. I tillegg har vi tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge.

Medarbeidere

Ann Ingeborg Wålen

Bjørn Ottar Elseth

Daniel Ras-Vidal

Emanuela Rokke

Erland Lundby

Gitte Bromander (i permisjon)

Hanna Risnes

Hilde Kristin Sanness

Jo Bjørnstad

Kristina Đurkić

Linda Bay

Nils Haga

Oda Rønning Danielsen

Styret

Styreleder
Nils Morten Huseby
Institutt for energiteknikk

Styremedlem
Mette Rønning
Siva

Styremedlem
Ståle Løvbukten

Styremedlem
Siri Røsberg

Styremedlem
Pål Midtlien Danielsen

Styremedlem
Marit Johanne Paulsen
Forsvarets forskningsinstitutt

Eiere