Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning og næringsliv. Sammen med partnere utvikler vi selskaper og fasiliterer industrisatsinger som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for. Nå ser vi etter:

Ambisiøs innovasjonsdirektør

som skal lede et team av erfarne og kompetente forretningsutviklere som jobber med idé- og prosjektutvikling, frem til selskapsetablering. Våre satsingsområder er energi, bioøkonomi, romteknologi, smarte samfunn og mobilitet. Du har dyp innsikt i ett eller flere av områdene, inkludert digitale forretningsmodeller på tvers av disse. Videre er du en relasjonsbygger med erfaring fra både oppstartsvirksomhet og forskningsmiljøer. Du har vist sterk gjennomføringsevne i din yrkeskarriere, og du motiveres av å skape resultater. Vi ser etter en “teambuilder” med handlekraft og stor arbeidskapasitet.

Les mer om stillingen og søk her >>


Senior prosjektleder – H2Cluster, The Norwegian Hydrogen Cluster

Kjeller Innovasjon har ansvar for den operative ledelsen av den nasjonale hydrogenklyngen H2Cluster. H2Clusters visjon er å skape en verdensledende klynge for hydrogenteknologi og kompetanse. H2Cluster skal bidra til at klyngens partnere tar del i globale markedsmuligheter knyttet til hydrogen. Nå ser vi etter en fremoverlent og resultatorientert senior prosjektleder som skal bidra til å styrke partnernes evne til skalering og internasjonalisering. Du er en selvstendig lagspiller med stor arbeidskapasitet og med gode analytiske evner. Du trives med et høyt arbeidstempo, og lar deg lett engasjere. Videre er du strukturert og god til å etablere og vedlikeholde relasjoner, også internasjonalt. Du motiveres av samfunnsnyttig og bærekraftig verdiskaping, og den rollen hydrogenindustrien kan ta for å redusere klimaendringene og omstille norsk økonomi.

Les mer om stillingen og søk her >>