Kjeller Innovasjon har ansvaret for den operative ledelsen og utviklingen av H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. H2Cluster er en del av det statlige klyngeprogrammet Arena. Visjonen er å skape en verdensledende klynge for hydrogenteknologi og -kompetanse. Nå ser vi etter

Klyngeleder H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster

Vi søker en  resultatorientert klyngeleder med stor arbeidskapasitet og energirelatert kompetanse, fortrinnsvis innen hydrogen. Du har flere års arbeidserfaring fra næringslivet og er god til å bygge relasjoner.

Les mer om stillingen her >>