Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.