Utvikler fremtidens bergsikringsbolter. Lavere vekt og mer miljøvennlig enn dagens løsninger.