Prosjektutvikling

Vår kompetanse

Gjennom 20 år har Kjeller Innovasjon utviklet en god arbeidsprosess. Vi leder innovasjonsprosessen fra idé til et selskap i vekst. Våre prosjektledere utgjør et team med bredt sammensatt kompetanse og erfaring fra næringslivet. Vi er dyktige til å skaffe finansiering, lede forretningsutvikling og legge IPR-strategier. Ambisjonen er at teknologiutvikling og kommersiell utvikling styres mot samme mål.

Vi ser etter

Vi ser etter prosjekter med et kommersielt potensial og engasjerte samarbeidspartnere.

Prosjekter

Previwo AS

Utvikling av vaksiner mot vintersår og relaterte sykdommer hos laks.

Innosense

Mikrosensorplattform som vil revolusjonere måling av luftforurensing.

PROSA

Nytt, unikt analyseverktøy som øker IT-sikkerheten betydelig for kritisk viktige applikasjoner

Target

Utvikling av målsøkende fiskevaksiner basert på en vaksineplattform. Vaksineplattformen gir fleksibilitet med hensyn på sykdom og fiskeart.

Eclectic

Eclectic

Skybasert tjeneste for håndtering av data fra sensorer for luftkvalitet i biler

IncludeOs

IncludeOS

Operativsystem for effektiv cloud computing.

IMIRO

Ny metode for online måling av oljekonsentrasjon i vann.

SiliconX

Nytt materiale som kan lagre fem ganger mer energi enn materialet som benyttes i dagens litiumbatterier.

SensiList

Hurtigmetode for presis deteksjon av Listeria, som er 100 ganger mer sensitiv enn dagens metoder.