Prosjektutvikling

Vår kompetanse

Gjennom 25 år har Kjeller Innovasjon utviklet en god arbeidsprosess. Vi leder innovasjonsprosessen fra idé til et selskap i vekst. Våre prosjektledere utgjør et team med bredt sammensatt kompetanse og erfaring fra næringslivet. Vi er dyktige til å skaffe finansiering, lede forretningsutvikling og legge IPR-strategier. Ambisjonen er at teknologiutvikling og kommersiell utvikling styres mot samme mål.

Vi ser etter

Vi ser etter prosjekter med et kommersielt potensial og engasjerte samarbeidspartnere.

Prosjekter

Target

Utvikling av målsøkende fiskevaksiner basert på en vaksineplattform. Vaksineplattformen gir fleksibilitet med hensyn på sykdom og fiskeart.

Eclectic

Eclectic

Skybasert tjeneste for håndtering av data fra sensorer for luftkvalitet i biler

SuperCap

Ny teknologi som kan lagre fem ganger mer energi enn dagens state of the art.  

IMIRO

Ny metode for online måling av oljekonsentrasjon i vann.

SiliconX

Nytt materiale som kan lagre fem ganger mer energi enn materialet som benyttes i dagens litiumbatterier.

SensiList

Hurtigmetode for presis deteksjon av Listeria, som er 100 ganger mer sensitiv enn dagens metoder.

Bellevacc

Unik metode for fremstilling av effektive vaksiner mot kroniske infeksjoner.

Sens-U

Forenklet prøvetaking og urinanalyse hos inkontinente. Måler med høy nøyaktighet og reproduserbarhet.