Program

Investorprogram

Er ditt selskap investeringsklart og søker midler? Kjeller Innovasjon arrangerer Investorprogram to ganger i året.

Kontaktperson Alumni Partnere

Kjeller Innovasjon inviterer oppstartsselskaper til å søke på Presåkorn Investor Program. Investeringsklare selskaper som har et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer kan bli valgt ut til å presentere seg.

Hvordan fungerer søkeprosessen?

1. Selskaper inviteres til å søke

2. Utvalgte selskaper får presentere for seleksjonskomitéen i Kjeller Innovasjons Presåkornfond

3. Kjeller Innovasjons Presåkornfond selekterer selskaper som Kjeller Innovasjon ønsker å investere pre-såkornmidler i, og holder av midlene til selskapet i 3 måneder

4. Selekterte selskaper presenterer for Kjeller Innovasjons investornettverk

5. Selekterte selskaper jobber for å hente matching-kapital innen 3 måneders fristen utløper


Noen av våre vurderingskriterier:

Selskapene som søker bør

 • ha et sterkt og drivende team
 • ha en skalerbar teknologi
 • ha en skalerbar forretningsmodell
 • ha internasjonale ambisjoner
 • oppfylle FNs bærekraftsmål

Noen av våre investeringskrav:

Selskapene som søker skal

 • være norskregistrert
 • være yngre enn fem år
 • være en SMB
 • ha et team bestående av flere enn én person
 • ha et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer i denne finansieringsrunden
 • selv skaffe minimum 50% matching-kapital fra andre investorer i denne finansieringsrunden, innen tidsfristen på 3 måneder

Om presåkornfond:

Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser.

Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.


Har du spørsmål om programmet?

Jo Bjørnstad

Senior forretningsutvikler

Vis profil