Utvikling av vaksiner mot vintersår og relaterte sykdommer hos laks.