Portefølje

Exero Technologies AS

Utvikler innovativt sportsutstyr som tilgjengeliggjør naturen for funksjonsnedsatte

Tester Spike, akitivitetshjelpemiddel fra Exero

Nøkkelinformasjon

Har du spørsmål om prosjektet?

Jo Bjørnstad (i permisjon)

Senior forretningsutvikler

Vis profil