Nyheter

Kjeller Science Industry Meetup – mobilitet og autonomi

Kjeller Science Industry Meetup er en møteplass for FoU-miljøer, industri, offentlig sektor og gründerbedrifter. Sammen med SAMS Norway inviterer vi til en digital konferanse om autonomi og mobilitetsløsninger i det […]

Vil du bidra til å skape fremtidens bærekraftige løsninger? 

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning og næringsliv. Sammen med partnere utvikler vi selskaper og fasiliterer industrisatsinger som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov […]

Deltaker på Space Launcher landet 40 millioner

Bergen Carbon Solutions har hentet inn 40 millioner kroner. Nå rigges selskapet for oppskalering og internasjonalisering. Bergen Carbon Solutions har utviklet en unik teknologi for å produsere industrielt karbon-nanofiber fra […]

Velkommen til Investor Day

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til digitale presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper!  Møt seks oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program. Flere av selskapene […]

H2Cluster får Arena-status

  Den norske hydrogenklyngen H2Cluster ble 19. november tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Arena-statusen befester Norges satsing på hydrogen, og klyngens posisjon som nasjonal innovasjonsarena. Sammen […]

Norske oppstartsselskaper skal løse globale klima- og miljøutfordringer fra verdensrommet  

Oppstartsselskapene Glint Solar og Dynaspace kom gjennom nåløyet og ble tatt opp i European Space Agency Business Incubation Centre Norway i sommer. Nå skal de samarbeide med European Space Agency og norsk romindustri om å løse globale klima– og miljøutfordringer.    Selskapet som oppsto under deltakelse i […]

Presåkorn Investor Program

Kjeller Innovasjon inviterer selskaper i vårt økosystem til å søke på høstens Presåkorn Investor Program. Investeringsklare selskaper som har et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer kan bli valgt ut […]

Møt våre nye forretningsutviklere

Med de to nye senior forretningsutviklerne, Gitte Bromander og Kristina Đurkić, har Kjeller Innovasjon styrket teamet og fått tilført viktig kompetanse. Gitte Bromander startet hos oss i august. Hun kommer […]

Space Launcher Demo Day

  Ti utvalgte selskaper har fått plass på Space Launcher, vårt nye program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi. Neste uke møtes deltakerne for å få hjelp til å […]

Ny global markedsplass for Internet of Things

I dag er det langt flere ting enn mennesker som er koblet til internett. IoT-teknologien er i kraftig vekst, men markedet er uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Dette […]

Norsk hydrogensatsing i India

  Det norske selskapet Greenstat satser stort på hydrogen i India. Selskapet skriver på sin nettside at de ser store muligheter sammen med sine partnere å ta en viktig markedsposisjon […]

Eldre saker