Nyheter

Ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon

Daniel Ras-Vidal er ansatt som ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon. Han tiltrer stillingen 22. juni.

Kjeller Innovasjon skal drive H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen)

Styrene i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon har i dag inngått en avtale om at det videre arbeidet med H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen) skal ivaretas av Kjeller Innovasjon. Hydrogenklyngen ble etablert […]

Leopardprosjektet åpner opp for nye NILU-tjenester mot industrien

Saken er hentet fra NILUs årsrapport 2019: Veistøv og vedfyring er kjente kilder til svevestøv i norske byer, men industri og byggeplasser er også steder der særlig de ansatte kan […]

Webinar-serie for bruk av satellittdata til nye produkter

Bli med på webinar innen fem aktuelle temaer for prosjektutlysninger fra ESA.

Ny opptaksrunde i rominkubatoren

Den norske rominkubatoren European Space Agency Buisness Incubation Centre (ESA BIC) Norway, åpner nå opp for flere startups. ESA BIC Norway ble etablert i 2018- og har det siste året […]

Nå søker vi Summer Interns 2020

Er du student og ønsker å jobbe i et av Norges mest erfarne innovasjonsmiljø? Kjeller Innovasjon utvikler idéer fra forskningsmiljøer, næringsliv og gründere. Målet er å skape selskaper som kan […]

uSEA henter millioner til autonome havinspeksjoner

uSEA er på vei mot å bli en ledende leverandør av miljøvennlige havundersøkelser, både bedre og billigere enn dagens løsninger. Selskapet utvikler et integrert system av overflate-droner og autonome undervannsfarkoster […]

Nå søker vi flere dyktige medarbeidere

Vil du bidra til å skape fremtidens bærekraftige løsninger?  Kjeller Innovasjon utvikler idéer fra forskningsmiljøer og næringsliv gjennom et aktivt samarbeid med våre partnere. Målet er å skape selskaper som […]

Disse selskapene er tatt opp i Norges første space-inkubator

Seks oppstartsbedrifter har denne måneden inngått avtale med norges første spaceinkubator- European Space Agency Business Incubation Centre Norway. Oppstartsselskapene DigiFarm, uSEA, VAKE, Heimdal Satelitte Technologies, Ntention og Orbital Machines er […]

Over 30 millioner kroner til selskaper fra Kjeller Innovasjon 

Mandag slapp Norges Forskningsråd nyheten om at de har tildelt 1,25 milliarder kroner til videreføring av norske forskningsprosjekter.   Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra norske bedrifter. Bedriftene som har søkt driver i […]

Stort innovasjonspotensial på Nedre Romerike

Flere lokale bedrifter på Nedre Romerike har i år fått besøk av Kjeller Innovasjon for å avdekke behov som kan fremme vekst i bedriften. Gjennom året har Kjeller Innovasjon hatt […]

Eldre saker