Nyheter

Ny global markedsplass for Internet of Things

I dag er det langt flere ting enn mennesker som er koblet til internett. IoT-teknologien er i kraftig vekst, men markedet er uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Dette […]

Møt oss under Oslo Innovation Week

Har du noen gang lurt på om din teknologi kan brukes i verdensrommet? Eller hvordan romteknologi kan være til nytte for din virksomhet? Eller hvordan verdensrommet kan hjelpe oss med […]

Bør satse på grønn næringsutvikling på Kjeller

I debatten om fremtiden for Kjeller flyplass må blikket løftes opp og frem i tid, skriver Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon, i en kronikk publisert i Romerikes Blad. […]

Høstens nye satsinger

Nå er det høy aktivitet hos Kjeller Innovasjon, her kan du lese om noen av høstens programmer: Space Launcher er et nytt program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi. […]

Nytt kompetanseprogram om entreprenørskap og innovasjonsledelse

Denne høsten lanserer vi et helt nytt program som er tilpasset forskere og ansatte ved utdannings- og forskningsinstitutter, med interesse for å lære mer om entreprenørskap, forretningsutvikling og innovasjonsledelse. Programmet […]

​H2Cluster skal posisjonere norsk hydrogenkompetanse

Hydrogenklyngen har skiftet navn til «H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster». Klyngen skal skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, og posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet. […]

Ny norsk akselerator for oppstartselskaper som jobber med romteknologi

Norges romsatsing handler ikke bare om astronauter og raketter, men om å løse store samfunnsutfordringer og bidra til “jordnær” verdiskaping. Nå lanserer Kjeller Innovasjon et helt nytt program, Space Launcher – for norske […]

Ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon

Daniel Ras-Vidal er ansatt som ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon. Han tiltrer stillingen 22. juni.

Kjeller Innovasjon skal drive H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen)

Styrene i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon har i dag inngått en avtale om at det videre arbeidet med H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen) skal ivaretas av Kjeller Innovasjon. Hydrogenklyngen ble etablert […]

Leopardprosjektet åpner opp for nye NILU-tjenester mot industrien

Saken er hentet fra NILUs årsrapport 2019: Veistøv og vedfyring er kjente kilder til svevestøv i norske byer, men industri og byggeplasser er også steder der særlig de ansatte kan […]

Webinar-serie for bruk av satellittdata til nye produkter

Bli med på webinar innen fem aktuelle temaer for prosjektutlysninger fra ESA.

Eldre saker