Posts by

Flere lokale bedrifter på Nedre Romerike har i år fått besøk av Kjeller Innovasjon for å avdekke behov som kan fremme vekst i bedriften.

Gjennom året har Kjeller Innovasjon hatt møter med over 20 bedrifter som alle jobber med ulike former for innovasjon. Bedriftene opererer blant annet innenfor IT, logistikk, industriell produksjon, handel, miljø og konferansevirksomhet. Gjennom prosjektet, støttet av Akershus Fylkeskommune, er målet at bedriftene skal få anbefalinger til konkrete muligheter, metoder og aktiviteter for videre satsning på sine innovasjonsprosjekter. I tillegg vil de få tilgang til et større nettverk av mulige samarbeidspartnere og investorer.

Bakgrunnen til dette prosjektet er tidligere arbeid som ble utført av Kunnskapsbyen Lillestrøm, på oppdrag fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerriket (SNR) i 2017.

Kjeller Innovasjon fikk i begynnelsen av 2019 ansvaret for å løfte dette prosjektet videre. Gjennom den regionale satsningen på innovasjon er målet å videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet, FoU-miljøene og gründerne i regionen.

Arbeidet har avdekket svært mange spennende muligheter for samarbeid mellom bedriftene, men også potensielle koblinger opp mot FoU-miljøene og oppstartsselskaper i Kjeller Innovasjon sin inkubator og portefølje.

Resultatene vil bli tilgjengeliggjort for deltagende bedrifter i februar 2020.

 

 

Prosjektet er støttet av Akershus Fylkeskommune, gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo og Akershus 2019.

Ser din bedrift på nye muligheter for å utvikle nye produkter og nye tjenester, ta gjerne kontakt med oss for råd.

Kontaktperson for prosjektet er:

Emanuela N. Rokke, Senior forretningsutvikler Kjeller Innovasjon

enr@kjellerinnovasjon.no

 

Jo Bjørnstad er ansatt som senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon. Han har 13 års erfaring i grensesnittet mellom IT og forretning og jobbet som leder, rådgiver, konsulent og prosjektleder. De siste 6 årene har han hatt ansvaret for TINEs IT-prosjektportefølje og samhandlingen mellom IT og konsernområdene, samt etablering av TINEs Teknologilab. Jo har en utdannelse som ingeniør fra HIST(NTNU) og en MBA fra AUS/USA.

Hvordan har dine første uker hos Kjeller Innovasjon vært?
De første ukene i Kjeller Innovasjon har vært veldig spennende, varierte og lærerike. Jeg jobber nå tett med flere gründere/tech-selskaper og forskningsprosjekter med ulike type utfordringer og behov. Noen av idéene vil kunne radikalt endre bransjen de jobber i. Jeg har også blitt kjent med svært mange spennende miljøer som blant annet StartUp Campus Oslo, ScaleUp Lillestrøm, Kunnskapsbyen Lillestrøm, flere forskningsinstitutter, SNØ og Igloo Innovation.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg regner med å møte mange ulike mennesker, idéer og selskaper, som har ulike behov og problemstillinger de står ovenfor. Her vil jeg sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere, måtte bruke all min erfaring, kompetanse og nettverk for å bidra til å utvikle idéene og selskapene på best mulig måte. Jeg har tro på at det i Kjeller Innovasjon blir en svært spennende reise som gir meg mye ny kompetanse, innsikter, nettverk og mange gode relasjoner fremover.

Daglig leder, Karin Berentsen, (i midten) fra Arct får hjelp av inkubatorteamet hos Kjeller Innovasjon. Fra venstre forretningsutvikler Kristine Koslung, Karin Berentsen, inkubatorleder Nils Haga og forretningsutvikler Jørgen Veiby.

Mangel på dialog mellom utbygger, lokalbefolkning og samfunnsaktører fører ofte til store forsinkelser, økte kostnader og i verste fall stopp av prosjekter. Ved å ta i bruk verktøyet fra ARCT kan man avdekke kritiske forhold i planleggingsfasen og unngå dyre endringer i prosjektet.

Nylig lanserte selskapet en betaversjon av verktøyet, ARCT beta. Løsningen gir deg tilgang til et begrenset utvalg av funksjoner som du kan prøve helt gratis. Målet er å få mange potensielle brukere til å teste betaversjonen, samt bidra med tilbakemeldinger og innspill som kan brukes for å gjøre løsningen enda bedre.

Her kan du teste løsningen:

Nå kan du teste verktøyet gratis.

 

Enkel visualisering av beslutningsgrunnlaget

Hjernen bak det interaktive verktøyet, Karin Berentsen, har mer enn 30 års erfaring fra energibransjen og Equinor. Hun har selv følt på kroppen hvor vanskelig det kan være å fatte beslutninger basert på tall og beregninger i et excel-ark.

– Da jeg jobbet for Statoil i Alaska, USA savnet jeg et verktøy som kunne visualisere de ulike faktorene som påvirker beslutningsgrunnlaget i prosjektene, forteller Berentsen.

Hun har valgt å bruke kart med ikoner og fargeskalaer for å visualisere graden av risiko og sårbarhet i arealplanlegging.

– Enkel visualisering av komplekse prosesser gjør det lettere å forutse om tiltaket beveger seg inn i et «minefelt» eller ikke når det planlegges en utbygging, fortsetter hun.

Verktøyet kan også benyttes til miljø- og bærekraftsrapportering. En av grunntankene til Berentsen er at løsningen skal bidra til mer bærekraftig prosjektutvikling hvor negative effekter på miljøet minimaliseres.

ARCT benytter Google maps i kombinasjon med satellittbilder fra ESA til å visualisere infrastrukturprosjekt og arealbruk.

 

Forenklet prøvetaking og urinanalyse hos inkontinente. Måler med høy nøyaktighet og reproduserbarhet.

Unik metode for fremstilling av effektive vaksiner mot kroniske infeksjoner.

Vake benytter data fra Sentinel-2, en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA

Oppstartsselskapet Vake skal overvåke alle verdens skip, fra verdensrommet- og dette i sanntid.

Uregulert og ulovlig fiske regnes som et av verdens største globale miljø- og samfunnsøkonomiske utfordringer rettet mot miljøkriminalitet. Tapet estimeres opptil 23 milliarder dollar.

Ved å benytte seg av jordobservasjonsdata fra satellitten Sentinel-2, skal selskapet lære opp maskiner til å gjenkjenne skip i store bilder. På denne måten vil VAKE forhindre skip fra å «gå under radaren», ved ikke å rapportere sin posisjon. I tillegg til å oppdage skip som har slått av sin posisjonsdeling, vil man ved hjelp av VAKE’s teknologi se hvilken retning skipene er på vei, gjenkjenne type skip og predikere hvor tungt skipene er lastet. Algoritmen gjør det også mulig å skille skip fra havgående vindmøller, oljeboringsrigger, isfjell på drift og alt annet som beveger seg på havoverflaten.

Innvilget finansiering fra Innovasjon Norge

Nylig fikk VAKE bevilget 700 000 kroner fra Innovasjon Norge gjennom kommersialiseringstilskudd, med matchende funding fra investor.
– Dette gjør det mulig for oss å begynne utviklingen av selskapet, og ballen har begynt å rulle for fullt, forteller daglig leder i selskapet, Adrian Tofting.

 

Tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet

Foto: ESA – Vinnerne av 2019 Space App Camp. Fra venstre: Bjørnar Brende Smestad, Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting, Thomas Stendahl Leira.

 

Selskapet har fått stor oppmerksomhet fra flere internasjonale aktører det siste året. Før sommeren vant de NATO´s Innovation Challenge, i augst  vant de Esas innovasjonskonkurranse hackathonet FOSS4G i Romania  og nylig vant de Esas International Space App Camp som fant sted i Roma.

– Det har åpnet seg flere dører og mulighet for samarbeid med store internasjonale aktører, så det er veldig spennende, fortsetter Tofting.

Med seg på laget har de fått en internasjonal aktør som jobber med deteksjon av fiske i analayse av AIS-data, som er GPS-rapportering av skips lokasjoner. I dette samarbeidsprosjektet vil Vake levere analyse av aktiviteter knyttet til ulovlig fiske, basert på informasjon funnet i satellittbilder.

Kristine Koslung, forretningsutvikler hos Kjeller Innovasjon, synes det har vært engasjerende å jobbe med Vake det siste året. Hun har klokkertro på selskapet, og ser fram til å følge det dyktige og dedikerte teamet videre.

Utvikler beslutningsstøtte verktøy for handel av råvarer, basert på satelittdata,

hsat.space

Løsning som blant annet predikerer smarteste vei til nærmeste ladestasjon.

 

Blokkjedeteknologi  som sikrer etiske ansvarlige transaksjoner i hele forsyningskjeden, samt at produktene består av komponenter produsert av selskaper som oppfyller internasjonalt anerkjente etiske standarder.

 

Utvikler en nødturnett for militær og sivil traumeromsorg.

Aristeia.no

12346Next