Posts by

Kjeller Science Industry Meetup er en møteplass for FoU-miljøer, industri, offentlig sektor og gründerbedrifter. Sammen med SAMS Norway inviterer vi til en digital konferanse om autonomi og mobilitetsløsninger i det grønne skiftet. 

Tirsdag 9. mars setter vi søkelys på:

  • Fremtidens løsninger innen transport og energi
  • Hvordan kan vi videreutvikle norsk konkurranseevne og eksportmuligheter?
  • Norge – verdens testarena for grønn og autonom mobilitet
  • Grønn og autonom mobilitet – nye norske industrieventyr?

Konferansen er gratis og passer for alle som er interessert i autonomi og fremtidsrettede mobilitetsløsninger for transport og logistikk.

Hovedprogrammet fra 09.00 – 12.00 er åpent for alle. Meld deg på! Link til livestreaming sendes alle påmeldte en dag før arrangementet. På programmet stiller spennende og inspirerende foredragsholdere fra blant andre Avinor, Hexagon Purus, Hydro ASA, Indra Navia AS, Innovasjon Norge, Kongsberg Maritime AS og Universal Hydrogen.

Parallelle workshoper fra 12.30 – 15.00  har begrenset antall plasser. Du kan melde din interesse for å delta, ved påmelding. Målet med workshopene er å frembringe markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Emanuela Rokke, enr@kjellerinnovasjon.no, m. 994 98 028Program – tirsdag 9. mars kl. 09.00 – 12.00

 

08.50  Pålogging (tid til å hente seg en kaffe)

09.00  Velkommen og introduksjon
Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon og Torun Degnes, SAMS Norway


09.15  Hilsen fra statsminister Erna Solberg


09.25 Hvordan tette eksportgapet
Per Niederbach, Direktør for Divisjon entreprenørskap, vekst og eksport, Innovasjon Norge


09.40 Autonomi og mobilitet
An-Magritt Ryste, Product Director Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime AS


09.55  Hydrogen aviation, a reality by 2024!
Paul Eremenko, Founder and CEO, Universal Hydrogen


10.10 Lightweight hydrogen storage – from Sea to above Summit
Jørn Helge Dahl, Director Sales&Marketing Hydrogen Storage, Hexagon Purus


10.25  Ny norsk eksportindustri og markedsutsikter
Ivar Valstad, Prosjektleder for Grønne elektriske verdikjeder og Senior Advisor New Business and Emission Reduction, Corporate Technology Office, Corporate Development, Hydro ASA


10.40  Q&A og kaffepause


11.00  Bærekraftig, samfunnsnyttig luftfart (2050)
Olav M. Larsen, Senior Executive Adviser, Avinor AS


11.15  Trafikkstyring av transportdroner i luftrommet
Mikael Rydberg, Business Development Manager, Indra Navia AS


11.30  NEXT STEP: helt hjem. Trender innen bærekraftig Last-mile distribusjon
Jon Isnes Helland, COO/Direktør, Amedia Distribusjon AS


11.45 Q&A og oppsummering


(Vi tar forbehold om endringer i innhold og rekkefølge)

Parallelle Workshoper fra 12.30 – 15.00

Workshopene har begrenset antall plasser. Du kan melde din interesse for å delta, på påmeldingsskjemaet.
Målet er å frembringe markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer. Følgende problemstillinger skal diskuteres:

Workshop 1

Workshop 2

 Workshop 3


14.30  Felles oppsummering, veien videre


Foredragsholdere

Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Hun har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Solberg er cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi.un har hele sin yr Hkeserfaring fra politikken og organisasjonslivet, hovedsakelig med ulike stillinger og tillitsverv i Høyre.

Per Niederbach er Divisjondirektør for Entreprenørskap, Vekst og Eksport i Innovasjon Norge. Han har siden 2004 hatt ulike ledende stillinger i selskapet. Han har også tidligere jobbet som rådgiver og leder i Norges Eksportråd og i eget konsulentselskap. Per Niederbach startet sin karriere i Sverige som analytiker og rådgiver innen innovasjon og næringsutvikling, bl.a. for det svenske Næringsdepartementet. Niederbach er siviløkonom fra Universitetet i Linköping, Sverige.

An-Magritt Ryste er Director Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime. Hun leder Kongsberg Maritimes strategiske satsning på fjernstyrte og autonome operasjoner, hvor målet er å muliggjøre trygge og bærekraftige løsninger gjennom teknologi. An-Magritt har jobbet i Kongsberg Maritime siden 2009, de siste fire årene med maritim autonomi fra idé til realisering, via både kundeprosjekter og internasjonale forskningsprosjekter. Hun har bakgrunn som Siv.Ing innen Marin Teknikk fra NTNU.

Paul Eremenko, CEO and Co-Founder of Universal Hydrogen is a leading aviation pioneer, having served as CTO of both Airbus and UTC, leading both companies aggressively toward electrification. He is the founder of Acubed, Airbus’ Silicon Valley innovation center. Paul launched E-Fan X and Project 804, and Vahana and City Airbus. Earlier in his career, Paul led DARPA’s X-plane and large systems office, and also held senior positions at Motorola Mobility and Google.

Jørn Helge Dahl work as Global Director Sales&Marketing for Hexagon Purus within the Business area Hydrogen Distribution and Infrastructure. The company is a leading global supplier of composite pressure cylinders and systems for storage and transportation of compressed hydrogen gas. Jørn is currently a member of the board in HYON AS and has served several years as a board member in Norwegian Hydrogen Association. He holds a Master degree from the Norwegian University of Science and Technology.

Ivar Valstad, Senior Advisor New Business and Emission Reduction, Hydro ASA. Ivar is part of Hydro’s Corporate Development unit where he is responsible for developing strategies to lower carbon emissions from Hydro’s value chain. In addition, he leads Hydro’s efforts on new business opportunities, including opportunities emerging from the ongoing transition of energy systems, increasing digitalisation and other external drivers. Ivar holds a MSc in structural mechanics and hydrodynamics from the Norwegian University of Science and Technology.

Mikael Rydberg is Segment Manager UTM and Business Development Manager at Indra Navia in Asker, Norway. Mikael is currently heading the UTM activity at Indra Navia, combined with business development within ATM. He has previously held R&D, sales and management positions in Norwegian companies focusing internationally on microelectronics, biometrics, optical electronics and oceanographic remote sensing for maritime and offshore industry. Mikael’s educational background is Technical Physics at Uppsala university 1989, specializing in nuclear physics and physical electronics.

Olav Mosvold Larsen har jobbet med klima og miljø i Avinor siden 2007, og leder i dag Avinors klimaprogram. Avinor er ansvarlig for 44 lufthavner og flysikringstjenesten i Norge. Olav har hovedfag i statsvitenskap og har tidligere vært forsker på Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø.

Jon Isnes-Helland jobber i Amedia Distribusjon AS med overordnet ansvar for den operasjonelle driften av Amedia sine distribusjonsselskap. Jon har tidligere hatt roller som distriktssjef, leder av ressursavdeling og strategi & prosjektdirektør. Hovedfokus i dagens rolle er implementering av en ny driftsmodell for å ta steget fra distribusjonsselskap til logistikkaktør gjennom prosjektet «Next Step: helthjem». Han har bakgrunn fra detaljevarehandel, og utdannelse i ledelse og logistikk på BI.

Torun Degnes er daglig leder i næringsklyngen SAMS Norway. Torun er en erfaren klyngeleder og har vært med og etablert SAMS Norway. Hun er utdannet industridesigner fra Oslo og med over 20 års operativ erfaring fra ulike roller innen innovasjon, design- og teknologiutvikling for ulike industrisegmenter. Hun har tidligere hatt styreverv i Innovasjon Norge og Norsk Designråd, og er medlem av investeringskomiteen for Østfold og Follo Nyskapingsfond

 


Daniel Ras-Vidal er administrerende direktør i Kjeller Innovasjon. Daniel har jobbet i skjæringsfeltet mellom næringsliv, forskning og innovasjon siden 2006, i Næringsdepartementet, NHO, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge og Abelia, samt Kunnskapsbyen Lillestrøm. Daniel er opptatt av hvordan man kan gjøre de lange linjene mellom teknologiutvikling, økonomi og samfunn litt kortere, gjennom effektive innovasjonsprosesser og utvikling av nye markeder. Han har en European Master of Society, Science and Technology (ESST) fra Universitetet i Oslo og Ålborgs universitet.

 

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning og næringsliv. Sammen med partnere utvikler vi selskaper og fasiliterer industrisatsinger som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for. Nå ser vi etter:

Ambisiøs innovasjonsdirektør

som skal lede et team av erfarne og kompetente forretningsutviklere som jobber med idé- og prosjektutvikling, frem til selskapsetablering. Våre satsingsområder er energi, bioøkonomi, romteknologi, smarte samfunn og mobilitet. Du har dyp innsikt i ett eller flere av områdene, inkludert digitale forretningsmodeller på tvers av disse. Videre er du en relasjonsbygger med erfaring fra både oppstartsvirksomhet og forskningsmiljøer. Du har vist sterk gjennomføringsevne i din yrkeskarriere, og du motiveres av å skape resultater. Vi ser etter en “teambuilder” med handlekraft og stor arbeidskapasitet.

Les mer om stillingen og søk her >>


Senior prosjektleder – H2Cluster, The Norwegian Hydrogen Cluster

Kjeller Innovasjon har ansvar for den operative ledelsen av den nasjonale hydrogenklyngen H2Cluster. H2Clusters visjon er å skape en verdensledende klynge for hydrogenteknologi og kompetanse. H2Cluster skal bidra til at klyngens partnere tar del i globale markedsmuligheter knyttet til hydrogen. Nå ser vi etter en fremoverlent og resultatorientert senior prosjektleder som skal bidra til å styrke partnernes evne til skalering og internasjonalisering. Du er en selvstendig lagspiller med stor arbeidskapasitet og med gode analytiske evner. Du trives med et høyt arbeidstempo, og lar deg lett engasjere. Videre er du strukturert og god til å etablere og vedlikeholde relasjoner, også internasjonalt. Du motiveres av samfunnsnyttig og bærekraftig verdiskaping, og den rollen hydrogenindustrien kan ta for å redusere klimaendringene og omstille norsk økonomi.

Les mer om stillingen og søk her >>

Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions
Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions

Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions deltok i SpaceLauncher, her på Kjeller.  Foto: Hilde Oreld, Finansavisen


Bergen Carbon Solutions har hentet inn 40 millioner kroner. Nå rigges selskapet for oppskalering og internasjonalisering.

Bergen Carbon Solutions har utviklet en unik teknologi for å produsere industrielt karbon-nanofiber fra CO2. Ved å fange CO₂ direkte fra industrielle skorsteiner eller renset CO2 fra fangstanlegg, produseres karbon-nanofiber kostnadseffektivt og med positiv miljøpåvirkning. Klimagasser fjernes fra atmosfæren i stedet for å tilsettes den.

Karbon-nanofibre er et ekstremt sterkt og lett materiale som kan benyttes i alt fra joggesko, batteriteknologi og elektronikk, til bil- og flyindustrien.  Markedet er beregnet til cirka 400 millioner dollar i året, og er ventet å øke med 10 prosent årlig fremover.

—  Med ny kapital skal vi oppskalere produksjonen og satse internasjonalt, forteller gründer Jan Sagmo.

Bergen Carbon Solutions var ett av ti selskaper som deltok i Space Launcher, et intensivt program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi. Space Launcher ble gjennomført i samarbeid med Equinor, Nordea, EY, T:lab, Esa Bic Norway og Norsk Romsenter.

I løpet av de ni programdagene i oktober, ble Sagmo intervjuet av Finansavisen, på Kjeller.

—  Artikkelen fikk Saga Pure til å kontakte Bergen Carbon Solutions, sier Sagmo.

Saga Pure er den største av investorene og går inn med 30 millioner kroner, med en ytterligere opsjon på 30 millioner innen ni måneder.

For Bergen Carbon Solutions var deltakelsen i Space Launcher svært nyttig, og bidro til å sette større fart.

—  Programmet var profesjonelt gjennomført og gav oss tilgang til et verdifullt nettverk av ledende industripartnere og eksperter.

—  Og sist, men ikke minst, har det bidratt til kapitalinnhentingen, sier gründeren.

Det var distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som offentliggjorde de nye klyngene. Til glede for klyngeleder Knut Linnerud, Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon og styringsgruppeleder, Vegard Frihammer, som alle deltok på det digitale arrangementet.

 

Den norske hydrogenklyngen H2Cluster ble 19. november tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Arena-statusen befester Norges satsing på hydrogen, og klyngens posisjon som nasjonal innovasjonsarena.

Sammen med tre andre klynger ble H2Cluster tildelt den prestisjefulle Arena-statusen.

— Dette er en viktig anerkjennelse av klyngens arbeid for å skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, sier klyngeleder for H2Cluster, Knut Linnerud.

Han er strålende fornøyd med opptaket i klyngeprogrammet, som ledes av Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Linnerud ser frem til å jobbe videre for H2Clusters ambisjoner om å posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

Les hele saken her >>

Dynaspace

Oppstartsselskapene Glint Solar og Dynaspace kom gjennom nåløyet og ble tatt opp i European Space Agency Business Incubation Centre Norway i sommer. Nå skal de samarbeide med European Space Agency og norsk romindustri om å løse globale klima og miljøutfordringer

 

Selskapet som oppsto under deltakelse i talentprogrammet Antler, Glint Solar, har nå signert en avtale med oppstartsmiljøet på Kjeller. Bare seks måneder etter at selskapet ble etablert har teamet vokst, kontrakter er signert og pilotprosjekter er igangsatt.  

Flytende sol er en av de raskest voksende energiteknologiene i verden. Gjennom analyse av satellittbilder identifiserer Glint Solar områder som er godt egnet for flytende solfarmer.

 

Teamet består av Even Kvelland, John Modin, Harald Olderheim, Jake Mayo og Eivind Kiel.

– Gitt den store veksten i nye satellitter, ser vi et stort potensiale i analyser basert på satellittdata fremover, forteller Even Kvelland, COO i Glint Solar. 

 

Glint Solar forteller at de veldig glade og stolte av å være ett av to selskaper som ble tatt opp i ESA BIC denne runden. Som et selskap som benytter seg av store mengder satellittdata ser de frem til å lære av ESAs dype satellittkompetanse og bruke ny kunnskap til å videreutvikle sine egne analyser på flytende solenergi.  

– Dette er et unikt inkubatorprogram som retter seg mot oppstartsselskaper innen romindustrien. Vi tror det er stor verdi at ESA BIC jobber med en rekke partnere i Norge. Vi har allerede fått god kontakt med flere og skal samarbeide med både Institutt for energiteknikk (IFE) og med Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å forsterke våre analyser. Solenergi blir om få år verdens ledende kilde til strømproduksjon. Vi ser også frem til å bli kjent med og lære fra de andre selskapene i ESA BIC, både i Norge og i resten av Europa, avslutter Kvelland 

 

Skal overvåke rekefarmer gjennom satellitt 

Bergensbaserte Dynaspace er også tatt opp i ESA BIC Norway. Selskapet vil frem til midten av 2021 være en del av det europeiske nettverket av spaceselskaper 

Med overvåking fra rommet kan tjenesten til Dynaspace se hvordan aktiviteten i oppdrettsanlegg for reker endrer seg. Produktivitet, aktivitet, sykdom og fremtidsestimater er områder som plattformen Insightsphere skal levere informasjon om. 

Hogne Andersen og Mats F. Heigre

Selskapet har siden oppstart i 2018 sett på overvåking av havområder og algeoppblomstring, men fokusert direkte mot oppdrettsanlegg i Asia det siste året.  

– Først av alt, så synes vi i Dynaspace at det er sykt kult å være en del av et nettverk som tørr å satse på gründere innen romvirksomhet! Vi ser fram til å benytte det unike nettverket ESA BIC tilbyr med relevant teknisk og forretningsmessig kompetanse. Vi har også stor tro på at deltakelse i ESA BIC vil bidra positivt i markedsføringen vår, forteller CEO i Dynaspace Hogne Andersen. 

Kristine Koslung som er prosjektleder i ESA BIC Norway, har stor tro på de to nykommerne.

– Begge selskapene har vist stor gjennomføringsevne den korte tiden de eksistert, og god evne til å knytte til seg partnere. Dette er blant de kriteriene som veier tyngst når vi velger ut selskaper, forteller hun. 

Panelet som velger ut selskapene består av ESA BIC Norway, partnerne Kjeller Innovasjon, StartupLabValidé og Norinnovasamt European Space Agency, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge.  

Neste opptaksrunde skjer allerede i november 2020.  

Digital løsning for optimalisering, planlegging, drift og oppfølging av fjernvarme og kjølesystemer. 

Produserer og selger tang og tangfrø.

Tilbyr et nytt konsept med holdbar, brukervennlig og gjenbrukbar emballasje.

Leverer sensorsystemer for tidlig påvisning av olje og organiske stoffer i vann.

Tilbyr intelligente utviklerverktøy for Smart Cities, AI og IoT.

123410Next