Posts by

Trenger du hjelp til å utvikle din idé eller ditt selskap? Kjeller Innovasjon har flere erfarne rådgivere og tilgang til et stort nettverk som kan hjelpe deg med å lykkes. Vi har også flere aktuelle programmer. Les mer om noen av høstens aktiviteter her

 

GNIST, VEKST og RÅD
Vi har løpende opptak til inkubatorprogrammene GNIST, VEKST og RÅD. Programmene passer for gründere og teknologiorienterte oppstartsselskaper med internasjonale vekstambisjoner.
GNIST er et program for oppstartsselskaper i tidligfase
VEKST er et program for oppstartsselskaper i vekstfasen
RÅD er én-til-én-veiledning

Vi hjelper deg å velge riktig program. Ta kontakt med Jo eller Gitte for en uformell prat.

 

Space Launcher – akseleratorprogram for oppstartsselskaper som jobber med romteknologi.
Programmet bygger på Launcher-konseptet, et intensivt program over ni dager. Gjennom workshops, seminarer, foredrag og tilgang til erfarne mentorer vil utvalgte bedrifter få hjelp til å rigge selskapet for vekst og internasjonal konkurranse. Space Launcher ble første gang gjennomført i 2020. Nå gjentar vi suksessen med ti nye oppstartselskaper.

Gjennomføres over ni dager fra 19. oktober – 15. november
Mer informasjon her>> – Søknadsfrist 16. september 

 

Nordic H2 Launcher er et nytt akseleratorprogram i Launcher-serien. Programmet retter seg mot nordiske oppstartselskaper som jobber med løsninger og teknologi relatert til hydrogen. Nordic H2 Launcher arrangeres i samarbeid med  Arena H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. Programmet gjennomføres sammen med ledende nordiske partnere, Statkraft, Industrial Green Tech, Vätgas Sverige, Nordea, T:lab og Remis. Med på laget er også en rekke dyktige mentorer, som vil dele av sine erfaringer, kompetanse og nettverk.

Gjennomføres over ni dager fra 31.august – 17. september
Mer om programmet her >>

 

Har ditt oppstartsselskap behov for kapital?
Presåkorn Investor Program passer for investeringsklare oppstartselskaper med skalerbar teknologi og internasjonale ambisjoner. Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor. Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Gjennomføres i november/desember, følg med på våre nettsider eller ta kontakt med Jo eller Gitte.

 

Innovasjonswebinar

Vil du vite hvordan dine forskningsresultater kan bli til nye metoder, tjenester eller produkter samfunnet trenger – og bidra til å skape nye arbeidsplasser?
Vi viser deg hvordan du kan realisere din idé.

Innovasjons-webinaret er utviklet for våre FoU-partnere. Ønsker du å vite mer om programmet?

Ta kontakt med Daniel Ras-Vidal

 

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Nå kan bedrifter i Viken søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.

Søknadsfrist
Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august.

Hvem kan få støtte
Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

Les mer om ordningen og hvordan søke tilskudd her >>

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til digitale presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper! 

Møt åtte oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program. Flere av selskapene er pre-kvalifisert for et beløp fra Kjeller Innovasjon presåkornmidler*.

Tid: Tirsdag 29.06.2020 – Kl. 14.15 – 16.30
Sted: Digitalt arrangement

Investor Day Program:

14:15 – Velkommen. Om Presåkorn Investor Program
14:25 – Presentasjoner starter [12 min pitch, 3 min spørsmål]
14:25 – Disruptive Engineering – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
14:40 – Vake– [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
14:55 – Fjord Tech Solutions – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:10 – Exero Technologies – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:25 – VirtualHouse -[pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:40 – Smart Move – [kvalifisert selskap]
15:55 – Solstorm Rocket Propulsion – [kvalifisert selskap]
16:10 – qbee.io – [kvalifisert selskap]
16:25 – Oppsummering og veien videre
16:30 – Slutt

Investorpåmelding [frist 24.06]: Meld deg på linken under for å få tilsendt link til det digitale arrangementet og vårt digitale dealroom, der du kan lese mer om selskapene

 

 

*Om Presåkornfond:
Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med presåkornmidler er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Snakk med oss om Kjeller Investor Day og Presåkorn Investor Program:

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin

Jo Bjørnstad
Senior forretningsutvikler
jb@kjellerinnovasjon.no
976 63 956
Linkedin

 

En plattform for å løse behov og problemer så raskt som mulig innen 24 timer – ved hjelp av personene i nærheten.

For å nå klimamålene vil verden trenge store mengder hydrogen, nye løsninger og ny teknologi. Norske og nordiske bedrifter har alle muligheter for å ta en ledende rolle i det raskt voksende hydrogenmarkedet.

— Det er behov for flere innovative løsninger og bedrifter som kan bidra til vekst og verdiskaping, sier Gitte Bromander, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og prosjektleder for det nye akseleratorprogrammet Nordic H2 Launcher.

Programmet bygger på konseptet Launcher – et intensivt akseleratorprogram utviklet av Kjeller Innovasjon. I løpet av ni dager (31.8 august til 17. september) vil 10 utvalgte oppstarts- og vekstselskaper få tilgang til ledende nordiske industripartnere, investorer og ressurser innen forretningsutvikling. Målet er å utvikle og rigge selskapene for vekst og internasjonal skalering.

Nordic H2 Launcher gjennomføres i samarbeid med erfarne partnere, forteller Gitte. Arena H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster, Statkraft, Industrial Green Tech, Vätgas Sverige, Nordea, T:lab og Remis er blant selskapene som bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk.

Nordisk satsing

Norden ligger i front globalt når det gjelder industrialiserte innovasjoner innen hydrogen- og brenselcelleteknologi.

— Med tilgang til hele den nordiske verdikjeden kan vi tilby et innholdsrikt program med workshops, foredrag, veiledning fra mentorer og nettverksbygging, sier Gitte.

Bedriftene blir kjent med nøkkelaktører og får lære mer om internasjonale muligheter for hydrogenbedrifter.

Programmet avsluttes med en Demo Day hvor de ti bedriftene presenterer sine løsninger for potensielle investorer og samarbeidspartnere.

Hvem kan søke?

— Vi ser etter oppstartsbedrifter som jobber med teknologier, produkter eller tjenester knyttet til hydrogenverdikjeden, sier prosjektlederen.

Nordic H2 Launcher er riktig for deg hvis

 • virksomheten din er i tidligfase eller klar til å skalere
 • du har en drivkraft for å utvide virksomheten din, også internasjonalt
 • du har en skalerbar teknologi eller forretningsmodell

Nasjonal innovasjonsarena for hydrogen

Kjeller Innovasjon ansvaret for den operative ledelsen og utviklingen av H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. Klyngen skal skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, og posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

– Det skjer nå reell markedsintroduksjon innen transport, industri, stasjonært og energiområdet i Norden. Nordic H2 Launcher vil bidra til å hjelpe oppstartselskaper til å lykkes internasjonalt, sier Gitte.

Kjeller Innovasjon har 25 års erfaring fra utvikling av programmer, tjenester og metoder for å bistå teknologiorienterte oppstartselskaper.

– Med tette koblinger til forskningsmiljøene og økt nasjonal satsing på hydrogen har vi nå gode muligheter for å få frem enda flere spennende bedrifter, avslutter prosjektlederen.

 • Søknadsfrist: 1. juli
 • Oppstart: 31. august
 • Demo Day: 17. september

Programmet er finansiert gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo kommune og Siva – Selskapet for industrivekst.

Har du spørsmål om programmet?
Ta kontakt 

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin

Urban mobilitet og markedet for småsatellitter er områder i sterk vekst.

– For oppstartsselskapene CityQ og Orbital Machines er dette bra timing for å satse internasjonalt, sier Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon.

Han har stor tro på de to norske selskapene – CityQ som satser på grønn, smart og bærekraftig mobilitet og Orbital Machines som utvikler en elektrisk turbopumpe for oppskytning av bæreraketter for småsatellitter.

Presåkorn og Crowdfunding

CityQ og Orbital Machines deltok i forrige runde av Investorprogrammet til Kjeller Innovasjon. Begge var blant de utvalgte selskapene som Kjeller Innovasjon investerte i.

– Dette er riktig timing for å bidra med risikokapital, sier Daniel

Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor. Hensikten er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer.

Nå satser begge selskapene på å hente inn ytterligere kapital ved hjelp av crowdfunding.

CityQ satser på fremtidens elektriske mobilitet

Selskapet som har fått mye internasjonal oppmerksomhet utvikler el-sykler som kan se ut som en bil – og gjør det mer attraktivt å sykle hele året. Sjåføren betjener sykkelen via en app og et mobilt dashbord. Sykkelen har pedaler, men mekaniske deler som kjede og gir er erstattet av programvare.

– På samme måte som Tesla og elbiler erstatter vi mekanisk drivverk med software og skaper grunnlaget for å styre lastesykler og familiesykler via web – og å tilby dette som leasing og leie, forteller gründer og daglig leder, Morten Rynning.

Nå skal CityQ hente inn 200 000 EUR for å starte produksjonen og videreutvikle den teknologiske plattformen – 146 000 EUR er allerede på plass.

Her informasjon om crowdfunding via Crowdcube platformen >>

 

– Ekstra spennende med vår crowdfunding kampanje er at Crowdcube snart lanserer en handelsplattform der man både kan kjøpe og selge aksjene man har kjøpt i CityQ. Og det er allerede 200.000 investorer i Crowdcube som kan kjøpe og selge aksjer, sier Morten.

Interessen for CityQ har vært enorm, forteller gründeren, som har mottatt to green-tech tilskudd og signert partnerskap med en EV-delingsplattform og en EV OEM med ambisjon om å bli den nordiske markedslederen innen grønn mobilitet.

– Vi har over 100 forhåndsbestilte e-sykler samt inngått avtaler med partnere som vil tilby CityQ for utleie. Og vi starter nå levering av CityQ til de første pilotprosjektene.

 

Orbital Machines vil ta en ledende posisjon innen «NewSpace»

Etter to tidligere crowdfundingkampanjer på Folkeinvest.no, åpner nå selskapet en Europeisk crowdfundingkampanje på plattformen Seedrs, der målet er å hente inn minimum tre millioner kroner. Planlagt åpning av kampanjen er 19. mai 2021.

– Vi ser at det er god timing i markedet for vårt produkt, og setter derfor fart for å ta muligheten som ligger foran oss. Vi satser på å hente nok kapital til å starte flere kundeprosjekter samtidig. Slik kan vi ta en ledende posisjon og dra nytte av teknologiens muligheter for standardisering, forteller Ola Eid, co-founder og forretningsutvikler i selskapet.

Foto Orbital Machines – Teamet som jobber med de elektriske pumpene opererer fra Berlin, Trondheim og København.

 

Selskapet som har vært inkubert i ESA BIC Norway og Kjeller Innovasjon siden begynnelsen av 2020 utvikler elektriske drivstoffpumper for små bæreraketter, en løsning som gjenspeiler den rasktvoksende industriens behov for ny teknologi.

Siden 2019 har Orbital Machines utviklet en elektrisk pumpe for rakettmotoren i den danske raketten Spica, sammen med den frivillige organisasjonen Copenhagen Suborbitals. Denne rakettmotoren er tre ganger kraftigere (100kN) enn noen annen rakettmotor med elektrisk drivstoffpumpe, og målet er full-skala rakettmotor-test i løpet av 2021.

Tidligere i år signerte selskapet sin første kommersielle kontrakt for å utvikle elektriske pumper for den franske raketten Zephyr (70kg satelitt-kapasitet til bane) utviklet av det private selskapet Venture Orbital Systems.

– Romfart er en industri som historisk sett har vært lite attraktiv for privatkapital, men dette er snudd på hodet i det siste tiåret med inntoget av æraen som kalles «NewSpace». Vi er veldig glade for at Kjeller Innovasjon anerkjenner muligheten og potensialet som ligger i denne industrien og for vår teknologi, avslutter Ola.

——-

Kontaktinformasjon:

CityQ

Morten Rynning, CEO
morten@cityq.biz
+47 90020538

 

Orbital Machines

Ola Eid, Business Developer
ola@orbitalmachines.no
+47 47756018

Benytter forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige planer til bondens jordbruk.

VEKST er et skreddersydd tilbud for oppstartsbedrifter i tidlig vekstfase.

Programmet passer for selskaper som skal bygge organisasjonen og sikre finansiering for skalering.

– Markedsforståelse og innsikt må falle på plass, forretningsmodellen må testes, organisasjonen må rigges og ikke minst finansiering for skalering må planlegges og jobbes med. Mange viktige og helt sentrale oppgaver med andre ord, sier Gitte Bromander, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og ansvarlig for VEKST-programmet.

Gjennom workshops, foredrag og forretningsutviklingsstøtte får gründerne hjelp til å rigge selskapet for vekst. Tilgang til et omfattende nettverk og digitale verktøy er også inkludert i programmet.

Erfarne partnere på laget
Vekstprogrammet strekker seg over fem måneder og gjennomføres i samarbeid med erfarne, eksterne partnere.

– Vi arrangerer fem samlinger i løpet av våren og fem på høsten, forteller Gitte. Så langt i år har vi hatt fokus på Forretningsmodell og Value Proposition Canvas med EY og Agera, Finansieringsstrategi og umulige verdivurderinger med Nordea, T:Lab og Kjetil Wig fra Remis, Go to market strategi (veien til realisert vekst) med Kjetil Wig fra Remis.

Fornøyde deltakere
Blant deltakerne i programmet er Agrosense AS, et oppstartselskap som bruker forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige planer til bondens jordbruk. Einar Vastveit, daglig leder i Agrosense, har deltatt på alle samlingene og er storfornøyd.

– VEKST er et veldig bra program for selskaper som vil skalere internasjonalt, forteller han.

– Vi har fått mye relevant informasjon og god rådgivning på vårt case. Det er dyktige folk som står bak og som hjelper oss med å justere forventninger, samt finne vår posisjon i markedet.

Gjennom programmet har selskapet også fått tilgang til verktøy for å jobbe videre med planer og strategi. Einar sier at programmet er nyttig og vil anbefale VEKST til bedrifter som skal satse internasjonalt.

Watec Solutions AS er også med i VEKST-programmet. Selskapet fokuserer på å gjøre miljøvennlige, høyteknologiske produkter og tjenester tilgjengelig for entreprenør og offshore markedet, som et bedre alternativ til dagens metoder. Jan Erik Berg, daglig leder i selskapet, sier han er glad for å være en del av miljøet til Kjeller Innovasjon.

– VEKST-programmet har så langt vært kjempebra og gitt oss ny forståelse på flere områder.

– Også gir det en trygghet å vite at vi kan få gode råd av flinke folk, forteller han.

Før sommeren står to spennende moduler for tur. Den første er Team og selskapsbygging, som handler om hvordan man kan bygge et velfungerende profesjonelt styre, også en modul på produktutvikling og IPR. I tillegg arrangeres to seminarer i samarbeid med Innovasjon Norge, med informasjon om aktuelle finansieringsordninger og mulighet for å stille spørsmål.

Moduler i VEKST – våren 2021:

 • Forretningsmodell
 • Finansieringsstrategi
 • Salg og markedsføring
 • Team og selskapsbygging
 • Produktutvikling og IPR

Har du spørsmål om VEKST? Vi har rullerende opptak, så nøl ikke med å ta kontakt.

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin

VEKST-programmet er støttet av Siva – selskapet for industrivekst og Viken fylkeskommune.

Kjeller Innovasjon har ansvaret for den operative ledelsen og utviklingen av H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. H2Cluster er en del av det statlige klyngeprogrammet Arena. Visjonen er å skape en verdensledende klynge for hydrogenteknologi og -kompetanse. Nå ser vi etter

Klyngeleder H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster

Vi søker en  resultatorientert klyngeleder med stor arbeidskapasitet og energirelatert kompetanse, fortrinnsvis innen hydrogen. Du har flere års arbeidserfaring fra næringslivet og er god til å bygge relasjoner.

Les mer om stillingen her >>

There is a strong momentum for hydrogen and fuel cell initiatives in the Nordic countries. The seminar on March 18th will show how the Nordic hydrogen industry can drive innovation and market growth.

The hydrogen industries in the Nordic country’s have a slightly different focus, mirroring different industrial structures and technological expertise areas:

 • Norway is active in maritime applications and has leading technology companies across the blue and green hydrogen value chains, including storage and distribution.
 • Denmark is working hard on combining its existing stronghold as a wind industry leader with hydrogen production across a range of transport applications.
 • Sweden is focusing on reinventing its heavy industries such as steel production, while also moving forward in the heavy trucks industry and fuel cell technologies.
 • Finland launched recently a roadmap focusing on low-carbon H2 production, H2 utilisation for green chemicals and fuels, as well as storage, transport and end-use.
 • Iceland has been viewing the role of H2 in decarbonizing its fuel consumption for two decades. Icelandic New Energy just launched “2030 Vision for Hydrogen in Iceland”.

The combined forces of the Nordic countries can create opportunities for more entrepreneurship and innovation across technologies and market applications.

Register here >>

Programme March 18th 09.00 – 12.30
Moderator: Daniel Ras-Vidal, CEO, Kjeller Innovasjon AS

09.00 – 09.10 Welcome/ introduction by Knut Linnerud, Cluster Manager, H2Cluster

PART 1 | Positioning the Nordic´s hydrogen industry
09.10 – 09.15 Nordic Hydrogen Partnership (NHP) by Tejs Laustsen Jensen, Chairman of the Board NHP (CEO, Hydrogen Denmark)

09.15 – 09.25 Hydrogen Europe – role in relation to the Nordic region by Steffen Møller-Holst, Executive Board Member, Hydrogen Europe (VP Marketing, Hydrogen Technologies, SINTEF, Chairman of the Board NHF)

09.25 – 09.50 Strategic position of the Norwegian hydrogen industry: findings from study by Jan Glendrange, Founding Partner, Zynk Communication & Leadership

09.50 – 10.20 PANEL DEBATE moderated by Christine Holtan Bøgh, Head of Transport Policy, Zero

Steinar Eikaas, VP Low Carbon Solutions, Equinor
Bjørn Holsen, SVP Business development, Statkraft
Tor Erik Hoftun, BDO, TECO 2030
Håkon Haugli, CEO, Innovasjon Norge
Additional speakers TBC

10.20 – 10.30 Break

PART 2 | Gamechangers in the Nordics
10.30 – 10.40 Accelerating the transition to fossil-free steel manufacturing at scale by Maria Persson Gulda, Chief Technical Officer, H2 Green Steel

10.40 -10.50 Copenhagen – global hub for sustainable fuels (speaker tbc)

10.50 -11.00 HySHIP: inside Europe’s flagship hydrogen ship demonstrator project by Per Brinchmann, VP Special Projects, Wilhelm Wilhelmsen

11.00 – 11.10 Value chain for green hydrogen and green ammonia by Magnus Krogh Ankarstrand, Head of Yara Clean Ammonia, Yara

11.10 – 11.25 Q&A

11.25 – 11.30 Break

PART 3 | Accelerating and de-risking innovation
11.30 -11.45 European Green Hydrogen Acceleration Centre by Jacob Ruiter, CEO Benelux, EIT InnoEnergy

11.45 -11.45 Nordic H2Launcher – accelerator program by Daniel Ras-Vidal, CEO, Kjeller Innovation/ H2Cluster

11.55 – 12.05 Nordic hydrogen start-ups landscape and growth/financing trends by Magnus Agerström, Managing Director, Cleantech Scandinavia

12.05 – 12.25 PANEL DEBATE – Challenges and opportunities for start-ups?

 • Jacob Ruiter, CEO Benelux, EIT InnoEnergy
 • Magnus Agerström, Managing Director, Cleantech Scandinavia
 • Vegard Frihammer, CEO, Greenstat
 • John Egil Johannessen, Investment Manager, Nysnø Climate Investments
 • Bjørn Simonsen, CEO, Saga Pure
 • Kathrine Ryengen, CCO, ZEG Power

12.25 – 12.30 Closing remarks

Register here >>

123411Next