Posts by Kristine Koslung

Dynaspace

Overvåker aktiviteten i oppdrettsanlegg for reker gjennom satellitt. Produktivitet, aktivitet, sykdom og fremtidsestimater er områder plattformen leverer informasjon om.

Analyseverktøy for flytende solenergi. Ved å bruke satellittdata og maskinlæring, leveres rask og pålitelig feltinformasjon.

Utvikler en elektrisk turbopumpe for oppskytning av små bæreraketter for småsatellitter.

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for å utvikle et totalt ubemannet, marint havundersøkelsessystem.

Utvikler modeller for maskinlæring for å hjelpe bønder i Norden med å optimalisere avlingsproduksjonen.

Seks oppstartsbedrifter har denne måneden inngått avtale med norges første spaceinkubator- European Space Agency Business Incubation Centre Norway.

Oppstartsselskapene DigiFarm, uSEA, VAKE, Heimdal Satelitte Technologies, Ntention og Orbital Machines er alle valgt ut til å delta i programmet som initieres av European SpaceAgency. Selskapene leverer sine tjenester og produkter til ulike sektorer, men de har ett fellestrekk- nemlig en relasjon til space. Fire av selskapene benytter seg av satellittdata som en vesentlig datakilde i sine tjenester. De to siste selskapene har utviklet teknologi som skal benyttes i rommet.

ESA BIC Norway er ledet av Kjeller Innovasjon, i samarbeid med StartupLab,Validé og Norinnova.

Selskapene ble nylig annonsert under et arrangement på Kjeller, der norsk romindustri samlet seg for å diskutere hvordan vi kan jobbe tettere med innovasjon på tvers av aktører.

Smarthanske for astronauter

Det norske selskapet Ntention har utviklet den smarte sensorhansken som gjør at astronauter trådløst kan betjene roboter, droner og andre maskiner – via enkle håndbevegelser. Ved hjelp av avansert programvare, har hansken lært seg kroppsspråk og kan utøve ulike handlinger basert på brukerens bevegelser. Altså- vipper du hånda til venstre vil dronen svinge til venstre. Klyper du sammen hånda vil roboten utføre ønsket handling du har lært den opp til.

NASA-støttede Haughton-Mars Project kunngjorde ihøst den vellykkede testingen av det norske konseptet “astronaut smart glove” for fremtidig menneskelig utforskning av Månen, Mars og romlegemer.

Sensorhansken er ikke det eneste Ntention jobber med. Selskapet har spesialisert seg innen menneske-maskin interaksjon, og visjonen er å fange/forstå menneskelig intensjon – “capture human intention”. Dette gjøres ved hjelp av sensorhansker og avansert software, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando, men det er altså ikke bare étt definert problem Ntention ønsker å løse, men heller skape en helt ny måte å interagere med teknologien som vi omgir oss med på, og på den måten disruptere markedet.

Selskapet gjestet også God Morgen Norge i begynnelsen av November, og denne uken fikk de nyheten om at de er tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Predikerer tilgjengelighet og pris på råvarer

Heimdal Satellite Technologies, drevet av Patrik Mandelin, er også tatt opp i ESA BIC Norway. Mandelin har lang erfaring fra samarbeid med ESA gjennom sin tidligere rolle i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Nå har han startet sitt eget selskap som utvikler en tjeneste som skal kunne predikere fremtidig tilgjengelighet og pris av råvarer, basert på jordobservasjonsdata.

Mandelin forteller at han har ser fram til videre samarbeid med ESA BIC Norway og de involverte partnerne. Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden høsten 2019.

Skal overvåke alle verdens skip ved bruk av satellittbilder.

Vake har fått mye omtale i media det siste året, etter at de har vunnet en rekke priser og konkurranser for sin tjeneste. Vake finner alle skip som befinner seg på havet, også de som har slått av sine tracking-systemer. Dette gjør de ved å detektere og identifisere skip i satellittbilder.

Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden vinteren 2019. Nå ser de fram til å tiltrekke seg og møte potensielle industrielle kunder og sette i gang med pilottestingen av tjenesten. Vake fikk denne uken tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Sikrer undervannsdata på en sikker måte

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for datainnsamling til havs, til en brøkdel av markedskostnadene, minimale utslipp og forbedret sikkerhet. Felipe Lima, selskapets daglig leder forteller at uSEA ser frem til å øke sin kompetanse innen satellittkommunikasjon og å få kontakt med de mest relevante aktørene på dette området.

– Gjennom dette samarbeidet med ESA og ESA BIC Norge er vi sikre på at vi vil tilføre vår virksomhet verdi, og vi er opptatt av å spille en konstruktiv rolle i bransjens fremtid, forteller Lima til ESA BIC Norway og Kjeller Innovasjon.

Selskapet mottok denne uken 6,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for videre utvikling av sin teknologi.

Utvikler elektriske turbopumper for orbitale romraketter.

Orbital Machines spinner ut av Copenhagen Suborbitals og lanserte tidligere i år sin prototype “the Mosquito” på Spaceport 2019, sammen med ESA BIC Norway. Selskapet håper at deltakelse i ESA BIC Norway vil gi teamet en uvurderlig tilgang til kunnskap og nettverk i romfartsmiljøet.

Onsdag denne uke ble det klart at de mottar Nasjonale Følgemidler fra Norsk Romsenter. Orbital Machines planlegger også en ny runde med crowdfunding på nyåret, forteller Ola Eid.

Optimaliserer kornproduksjon for norske bønder

DigiFarm er et agri-techstartup fra Hamar som jobber med å utvikle maskinlæringsmodeller for optimalisering av kornproduksjon i Norge. Enhver prosent forbedring av ressursutnyttelse vil gi konkret bidrag til å løse menneskehetens behov og trygghet for mat. Fungerer dette i Norge, så kan man bidra til digitalisering av landbruket andre steder i verden også.

– Vi ser frem til å kunne være en del av ESA BIC miljøet for å kunne utvide kompetansen og nettverket vårt. En stor del av modellene våre er basert på satellitt data og teknologi, som gjør det viktig for oss å være tilknyttet et nettverk som kan hjelpe oss å videreutvikle og forbedre modellene våre, forteller gründer Nils Helset.

Mandag slapp Norges Forskningsråd nyheten om at de har tildelt 1,25 milliarder kroner til videreføring av norske forskningsprosjekter.  

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra norske bedrifter. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser, kommer det frem i pressemeldingen.  

Blant selskapene som mottok støtte finner vi både Visavi Technology AS og SunPhadeAS, som begge har sin opprinnelse i Kjeller Innovasjon.  

Automatiserer arbeidsprosesser til en verdi av 32 millioner 

Visavi Technology AS ble dannet som et resultat av et forskningsprosjekt mellom Institutt for Energiteknologi (IFE) og Kjeller Innovasjon, fikk tildelt 16 millioner kroner for å  støtte for det nye OptiPlan-initiativet. Dette prosjektet vil gjøre Visavi sin løsning til en mer effektiv vedlikeholdsplanlegging ved å bruke kraftige algoritmer for automatisert arbeidsplanlegging. Det vil også utvikles nye arbeidsprosesser som gjør det mulig for bransjebrukere å stole fullt på- og få full verdi av et slik intelligent beslutningsstøtteverktøy. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med et konsortium av forsknings- og industripartnere som allerede inkluderer Institute for Energy Technology (IFE) og Borregaard. Støtten fra Norges Forskningsråd skal dekke 50% av kostandene tilknyttet prosjektet.  

Selskapet er godt i gang med vekstfasen og hentet tidligere i år inn 15 millioner kroner friskt kapital fra ProVenture og Sintef TTO.

 

Mottar to millioner for å videreutvikle energibesparende fotokrom-film.  

Sunphade AS utvikler en tynn fotokrom-film som forbedrer komforten på kontorer ved å la riktig mengde sol skinne inn gjennom vinduene på kontorplassen uten at det går ut over utsikten. Filmen skifter fra klar til mørk avhengig av mengde sol som skinner på vinduene. Sunphade fjerner gjenskinn, reduserer behovet for persienner og energi etterspørsel etter kjøling.  

Prosjektet som eies av Kjeller Innovasjon skal nå bruke midlene fra Forskningsrådet til å forbedre den første generasjonen av sin fotokromiske film for glass til de første potensielle industripartnerne.  

Dagligleder Erik Rønneberg er godt fornøyd med resultatet fra Norges Forskningsråd, og forteller til Kjeller Innovasjon at tildelingen av IPN-midlene vil gjøre det mulig å realisere potensialet i teknologien.  

 

Inhibio som ble stiftet av Kjeller Innovasjon i 2013, mottok også 4,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Inhibio utvikler et naturlig stoff som reduserer fremvekst av biofilm. Basert på dette, jobber de med å utvikle produkter innen mikrobiell korrosjon, begroing og mat/for produksjon. Teknologien stammer fra Veterinærinstituttet.

 

6,5 millioner til ESA BIC Norway-bedrift

uSEA AS er en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon som har nylig tatt steget videre inn i ESA Business Incubation Centre Norway, som også driftes av Kjeller Innovasjon. Selskapet har mottatt 6,5 millioner kroner for å utvikle sin dokkingstasjon for undervannsdroner. 

 

Oceansun er også en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon. Selskapet fikk tildelt 4,2 millioner kroner fra Forskningsrådet.  

Ntention

NASA-støttede Haughton-Mars Project kunngjorde i dag den vellykkede testingen av det norske konseptet “astronaut smart glove” for fremtidig menneskelig utforskning av Månen, Mars og romlegemer.

Det norske selskapet Ntention har utviklet den smarte sensorhansken som gjør at astronauter trådløst kan betjene roboter, droner og andre maskiner – via enkle håndbevegelser. Ved hjelp av avansert programvare, har hansken lært seg kroppsspråk og kan utøve ulike handlinger basert på brukerens bevegelser. Altså- vipper du hånda til venstre vil dronen svinge til venstre. Klyper du sammen hånda vil roboten utføre ønsket handling du har lært den opp til.

– Det gleder oss å se at en konsept-romdrakt utstyrt med en smarthanske kan være astronauters løsning for å kontrollere en rekke robotaktiviteter, noe som gjør forskning og undersøkelser på Månen, Mars og på andre destinasjoner i verdensrommet enklere å utføre” forteller Pascal Lee, planetforsker ved SETI Institute og Mars Institute, og direktør for NASA Haughton-Mars-prosjektet ved NASA Ames Research Center, i en pressemelding fra SETI Institute.

Moina Tamuly, Sondre Tagestad og Pascal Lee, planetforsker ved SETI Institute og Mars Institute, og direktør for NASA Haughton-Mars-prosjektet ved NASA Ames Research Center. Foto: Mars Institute/SETI Institute

Til tross for de ekstreme forholdene romdrakter skal fungere under, må draktene også tillate astronauter å utføre delikate og komplekse operasjoner. Dagens trykkbelagte romdrakter gjør det utfordrende å klype fingrene sammen eller styre roboter med fjernkontroller. Med den sensorbaserte smarthansken til Ntention kan de samme operasjonene utføres med mindre og intuitive bevegelser, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruk i romdrakter.

Vellykket test på Devon Island

Gründerne Moina Medbøe Tamuly og Magnus Arveng ble oppdaget da Tamuly gjennomførte en demonstrasjon av sin teknologi, under årets Energy Valley konferanse.

– Jeg brukte hansken vår til å styre en drone da vi møtte dr. Pascal Lee. Det ble fort klart at vi delte mange av de samme drømmene og visjonene for hva denne teknologien kan brukes til, forteller Tamuly.

Kort tid senere ble selskapet invitert til et forsknings- og verifiseringsprosjekt gjennom NASA-støttede Haugthon-Mars Project i Canada. Gjennom et samarbeid med SETI Institute, Mars Institute, NASA Ames Research Center og Collins Aerospace gikk guttedrømmen i oppfyllelse. Tamuly og resten av teamet fikk implementere sin teknologi i nestegenerasjons romdrakter, samt teste “Astronautic Smart Glove” i felten.

Moina Tamuly ikledd “konsept-romdrakten” fra Collins Aerospace. Collins Aerospace er selskapet som leverer romdrakter til NASA. Foto: Mars Institute/SETI Institute

– Vi fikk muligheten til å oppleve Devon Island- noe jeg vil omtale som et av de mest magiske stedene et menneske kan oppleve på jorda. Og som om ikke det er nok så fikk vi inspirasjon og driv til å verifisere teknologien videre sammen med topp notch forskere på feltet, samt videreutvikle teknologien som gjør grensesnittet mellom mennesker og maskiner intuitive og sømløst, legger CEO og medgründer Tamuly til.

Nå- knappe to måneder etter forskningsprosjektet startet, kan NASA Haugthon-Mars Project kunngjøre at felttestene på Devon Island var vellykket.

Imponerende hva det unge teamet har fått til

Norges ambassadør for Business Application i European Space Agency, Kristine Koslung er svært imponert over hva teamet har fått til de siste månedene.

– Selskapet har vist at de har stor gjennomføringskraft og evne til å knytte seg til de rette kontaktene. Ved siden av prosjektet med NASA-støttede Haughton-Mars Project har Ntention også gjennomført oppdrag for Norconsult gjennom de siste månedene, opplyser Koslung.

Hun er heller ikke så sikker på at alle klarer å ta innover seg hvor spektakulært og særegent dette prosjektet er

– Det er et norsk selskap bestående av unge studenter som har klart å lande et feltprosjekt med noen av verdens største aktører innen romfart og menneskelig utforskning av Mars- det er ganske utrolig. Ledende forskere på feltet skryter uhemmet av det unge teamet og teknologien deres, fortsetter hun.

Ntention er en del av Inkubatoren til Kjeller Innovasjon, som ser fram til å følge det dyktige teamet videre.

Kan bli med til månen i 2024

Nylig offentliggjorde NASA romdraktene som vil bli brukt av Amerikanske astronauter når de igjen skal tilbake til månen i 2024, i programmet Artemis. Moina Medbøe Tamuly kan avsløre at det var en konsept-romdrakt utviklet av samme selskap (Collins Aerospace) som ble brukt under testingen på Devon Island.

Utviklet sensorhansker og avansert programvare, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando. 

Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.

12Next