Posts by Jørgen Veiby

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til digitale presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper! 

Møt seks oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program. Flere av selskapene er pre-kvalifisert for et beløp fra Kjeller Innovasjon presåkornmidler*.

Tid: Tirsdag 15.12.2020 – Kl. 14.15 – 16.30
Sted: Digitalt arrangement

Investor Day Program:

14:15 – Velkommen. Om Presåkorn Investor Program
14:20 – Om Kjeller Innovasjon. Kjeller Innovasjon forteller kort om selskapene og vår vurdering
14:35 – Spørsmål
14:40 – Presentasjoner starter [12 min pitch, 3 min spørsmål]
14:45 – CityQ – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:00 – Whyzo – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:15 – Orbital Machines – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler, i konkurranse med Solstorm Rocket Propulsion]
15:30 – Solstorm Rocket Propulsion – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler, i konkurranse med Orbital Machines]
15:45 – IOT2Market – [kvalifisert investeringsklart selskap. Kjeller Innovasjon er direkte investert gjennom tidligere finansieringsrunde]
16:00 – Orgbrain – [kvalifisert investeringsklart selskap. Kjeller Innovasjon er indirekte investert gjennom Akershus Teknologifond]
16:15 – Oppsummering og veien videre
16:30 – Slutt

Investorpåmelding [frist 09.12]: Meld deg på linken under for å få tilsendt link til det digitale arrangementet og vårt digitale dealroom, der du kan lese mer om selskapene

 

 

*Om Presåkornfond:
Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med presåkornmidler er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Snakk med oss om Kjeller Investor Day og Presåkorn Investor Program:

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin

 

Kjeller Innovasjon inviterer selskaper i vårt økosystem til å søke på høstens Presåkorn Investor Program. Investeringsklare selskaper som har et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer kan bli valgt ut til å presentere seg.

 

 

Hvordan fungerer søkeprosessen?
 1. Selskaper inviteres til å søke
 2. Utvalgte selskaper får presentere for seleksjonskomitéen i Kjeller Innovasjons Presåkornfond
 3. Kjeller Innovasjons Presåkornfond selekterer selskaper som Kjeller Innovasjon ønsker å investere pre-såkornmidler i, og holder av midlene til selskapet i 3 måneder
 4. Selekterte selskaper presenterer for Kjeller Innovasjons investornettverk
 5. Selekterte selskaper jobber for å hente matching-kapital innen 3 måneders fristen utløper.
Noen av våre vurderingskriterier:

Selskapene som søker bør ha

 • et sterkt og drivende team
 • en skalerbar teknologi
 • en skalerbar forretningsmodell
 • internasjonale ambisjoner
 • ambisjoner om å oppfylle FNs bærekraftsmål
Noen av våre investeringskrav:

Selskapene som søker skal

 • være norskregistrert
 • være yngre enn fem år
 • være en SMB og ikke børsnotert
 • ha et team bestående av flere enn én person
 • ha et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer i denne finansieringsrunden
 • selv skaffe minimum 50 % matching-kapital fra andre investorer i denne finansieringsrunden, innen tidsfristen på 3 måneder
Viktige datoer for neste program:
 1. Søknadsfrist [13.11.2020]
 2. Utvalgte selskaper presenterer på Teams for Kjeller Innovasjons seleksjonskomité [18.11.2020 – 20.11.2020]
 3. Kjeller Innovasjon gir tilbakemelding til alle søkere [23.11.2020]
 4. Utvalgte selskaper presenterer digitalt for Kjeller Innovasjons investornettverk [15.12.2020]
 5. Oppfølging og lukking av finansieringsrunde innen 3 måneder

 

Om Presåkornfond:

Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser.

Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Les mer om ordningen på Innovasjon Norges hjemmesider her.

 

Snakk med oss om Presåkorn Investor Program:

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin