Med de to nye senior forretningsutviklerne, Gitte Bromander og Kristina Đurkić, har Kjeller Innovasjon styrket teamet og fått tilført viktig kompetanse.

Gitte Bromander, senior forretningsutvikler

Gitte Bromander startet hos oss i august. Hun kommer fra Rystad Energy, hvor hun har syv års erfaring med management consulting og analyse av energimarkeder. Hun har jobbet med strategiarbeid, forretningsutvikling og kommersielt due diligence for selskaper og investorer, med et spesielt fokus på lavkarbonteknologier og initiativer innenfor olje og gass, samt det maritime segmentet. Gitte er utdannet sivilingeniør fra industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

Hvordan har dine måneder hos Kjeller Innovasjon vært?
Jeg har fått et godt innblikk i mange av prosjektene, selskapene og miljøene Kjeller Innovasjon jobber med. De første månedene har vært både innholdsrike og lærerike. Jeg jobber nå med mange spennende inkubatorselskaper som har utviklet innovative teknologiske løsninger, og som har stort potensiale for videre vekst. Jeg har også blitt involvert i flere av prosjekter innenfor satsningsområdet energi, blant annet gjennom H2 Cluster.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg har store forventninger til jobben i Kjeller Innovasjon. Det jeg ser mest frem til er å jobbe med ny teknologi, kommersialisering og innovative selskaper sammen med kunnskapsrike og erfarne kolleger, og samarbeidspartnere som bidrar til å løse mange av de utfordringene samfunnet står ovenfor.

Kristina Đurkić, senior forretningsutvikler

Kristina Đurkić startet hos oss i september. Hun kommer fra rollen som Business Development Manager i Dynea AS. Kristina har lang erfaring fra å lede innovasjonsprosesser hele veien fra idé til kommersialisering, både i rollen som forsker og som forretningsansvarlig. Hun har studert biologi og kjemi, ved universitetet i Zagreb og Universitetet i Bergen, med master i organisk kjemi. Hun også en master fra BI med fokus på innovasjon, strategi og forretningsutvikling.

Hvordan har dine første uker hos Kjeller Innovasjon vært?
Det har vært spennende og lærerikt. Det er mange nye, lovende teknologier, prosjekter og start-up selskaper som det blir interessant å jobbe videre med. Hos Kjeller Innovasjon jobber man i forskjellige team, og det liker jeg. Alle kollegaene virker kunnskapsrike og engasjerte.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg gleder meg til å være med å skape verdier. Jeg ønsker å bidra til tettere koblinger mellom forskningsmiljøene og industrien. Jeg kjenner både forskningsmiljøene og industrimiljøene fra innsiden og vi trenger begge miljøene for å lykkes med innovasjon. På Kjeller er det ekspertise i verdensklasse, jeg ønsker også å bidra til å gjøre Kjeller-miljøet enda mer profilert, både i Norge og internasjonalt.