Kjeller Science Industry Meetup er en møteplass for FoU-miljøer, industri, offentlig sektor og gründerbedrifter. Sammen med SAMS Norway inviterer vi til en digital konferanse om autonomi og mobilitetsløsninger i det grønne skiftet. 

Tirsdag 9. mars setter vi søkelys på:

  • Fremtidens løsninger innen transport og energi
  • Hvordan kan vi videreutvikle norsk konkurranseevne og eksportmuligheter?
  • Norge – verdens testarena for grønn og autonom mobilitet
  • Grønn og autonom mobilitet – nye norske industrieventyr?

Konferansen er gratis og passer for alle som er interessert i autonomi og fremtidsrettede mobilitetsløsninger for transport og logistikk.

Hovedprogrammet fra 09.00 – 12.00 er åpent for alle. Meld deg på! Link til livestreaming sendes alle påmeldte en dag før arrangementet. På programmet stiller spennende og inspirerende foredragsholdere fra blant andre Avinor, Hexagon Purus, Hydro ASA, Indra Navia AS, Innovasjon Norge, Kongsberg Maritime AS og Universal Hydrogen.

Parallelle workshoper fra 12.30 – 15.00  har begrenset antall plasser. Du kan melde din interesse for å delta, ved påmelding. Målet med workshopene er å frembringe markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Emanuela Rokke, enr@kjellerinnovasjon.no, m. 994 98 028Program – tirsdag 9. mars kl. 09.00 – 12.00

 

08.50  Pålogging (tid til å hente seg en kaffe)

09.00  Velkommen og introduksjon
Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon og Torun Degnes, SAMS Norway


09.15  Hilsen fra statsminister Erna Solberg


09.25 Hvordan tette eksportgapet
Per Niederbach, Direktør for Divisjon entreprenørskap, vekst og eksport, Innovasjon Norge


09.40 Autonomi og mobilitet
An-Magritt Ryste, Product Director Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime AS


09.55  Hydrogen aviation, a reality by 2024!
Paul Eremenko, Founder and CEO, Universal Hydrogen


10.10 Lightweight hydrogen storage – from Sea to above Summit
Jørn Helge Dahl, Director Sales&Marketing Hydrogen Storage, Hexagon Purus


10.25  Ny norsk eksportindustri og markedsutsikter
Ivar Valstad, Prosjektleder for Grønne elektriske verdikjeder og Senior Advisor New Business and Emission Reduction, Corporate Technology Office, Corporate Development, Hydro ASA


10.40  Q&A og kaffepause


11.00  Bærekraftig, samfunnsnyttig luftfart (2050)
Olav M. Larsen, Senior Executive Adviser, Avinor AS


11.15  Trafikkstyring av transportdroner i luftrommet
Mikael Rydberg, Business Development Manager, Indra Navia AS


11.30  NEXT STEP: helt hjem. Trender innen bærekraftig Last-mile distribusjon
Jon Isnes Helland, COO/Direktør, Amedia Distribusjon AS


11.45 Q&A og oppsummering


(Vi tar forbehold om endringer i innhold og rekkefølge)

Parallelle Workshoper fra 12.30 – 15.00

Workshopene har begrenset antall plasser. Du kan melde din interesse for å delta, på påmeldingsskjemaet.
Målet er å frembringe markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer. Følgende problemstillinger skal diskuteres:

Workshop 1

Workshop 2

 Workshop 3


14.30  Felles oppsummering, veien videre


Foredragsholdere

Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Hun har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Solberg er cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi.un har hele sin yr Hkeserfaring fra politikken og organisasjonslivet, hovedsakelig med ulike stillinger og tillitsverv i Høyre.

Per Niederbach er Divisjondirektør for Entreprenørskap, Vekst og Eksport i Innovasjon Norge. Han har siden 2004 hatt ulike ledende stillinger i selskapet. Han har også tidligere jobbet som rådgiver og leder i Norges Eksportråd og i eget konsulentselskap. Per Niederbach startet sin karriere i Sverige som analytiker og rådgiver innen innovasjon og næringsutvikling, bl.a. for det svenske Næringsdepartementet. Niederbach er siviløkonom fra Universitetet i Linköping, Sverige.

An-Magritt Ryste er Director Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime. Hun leder Kongsberg Maritimes strategiske satsning på fjernstyrte og autonome operasjoner, hvor målet er å muliggjøre trygge og bærekraftige løsninger gjennom teknologi. An-Magritt har jobbet i Kongsberg Maritime siden 2009, de siste fire årene med maritim autonomi fra idé til realisering, via både kundeprosjekter og internasjonale forskningsprosjekter. Hun har bakgrunn som Siv.Ing innen Marin Teknikk fra NTNU.

Paul Eremenko, CEO and Co-Founder of Universal Hydrogen is a leading aviation pioneer, having served as CTO of both Airbus and UTC, leading both companies aggressively toward electrification. He is the founder of Acubed, Airbus’ Silicon Valley innovation center. Paul launched E-Fan X and Project 804, and Vahana and City Airbus. Earlier in his career, Paul led DARPA’s X-plane and large systems office, and also held senior positions at Motorola Mobility and Google.

Jørn Helge Dahl work as Global Director Sales&Marketing for Hexagon Purus within the Business area Hydrogen Distribution and Infrastructure. The company is a leading global supplier of composite pressure cylinders and systems for storage and transportation of compressed hydrogen gas. Jørn is currently a member of the board in HYON AS and has served several years as a board member in Norwegian Hydrogen Association. He holds a Master degree from the Norwegian University of Science and Technology.

Ivar Valstad, Senior Advisor New Business and Emission Reduction, Hydro ASA. Ivar is part of Hydro’s Corporate Development unit where he is responsible for developing strategies to lower carbon emissions from Hydro’s value chain. In addition, he leads Hydro’s efforts on new business opportunities, including opportunities emerging from the ongoing transition of energy systems, increasing digitalisation and other external drivers. Ivar holds a MSc in structural mechanics and hydrodynamics from the Norwegian University of Science and Technology.

Mikael Rydberg is Segment Manager UTM and Business Development Manager at Indra Navia in Asker, Norway. Mikael is currently heading the UTM activity at Indra Navia, combined with business development within ATM. He has previously held R&D, sales and management positions in Norwegian companies focusing internationally on microelectronics, biometrics, optical electronics and oceanographic remote sensing for maritime and offshore industry. Mikael’s educational background is Technical Physics at Uppsala university 1989, specializing in nuclear physics and physical electronics.

Olav Mosvold Larsen har jobbet med klima og miljø i Avinor siden 2007, og leder i dag Avinors klimaprogram. Avinor er ansvarlig for 44 lufthavner og flysikringstjenesten i Norge. Olav har hovedfag i statsvitenskap og har tidligere vært forsker på Universitetet i Oslo, Senter for utvikling og miljø.

Jon Isnes-Helland jobber i Amedia Distribusjon AS med overordnet ansvar for den operasjonelle driften av Amedia sine distribusjonsselskap. Jon har tidligere hatt roller som distriktssjef, leder av ressursavdeling og strategi & prosjektdirektør. Hovedfokus i dagens rolle er implementering av en ny driftsmodell for å ta steget fra distribusjonsselskap til logistikkaktør gjennom prosjektet «Next Step: helthjem». Han har bakgrunn fra detaljevarehandel, og utdannelse i ledelse og logistikk på BI.

Torun Degnes er daglig leder i næringsklyngen SAMS Norway. Torun er en erfaren klyngeleder og har vært med og etablert SAMS Norway. Hun er utdannet industridesigner fra Oslo og med over 20 års operativ erfaring fra ulike roller innen innovasjon, design- og teknologiutvikling for ulike industrisegmenter. Hun har tidligere hatt styreverv i Innovasjon Norge og Norsk Designråd, og er medlem av investeringskomiteen for Østfold og Follo Nyskapingsfond

 


Daniel Ras-Vidal er administrerende direktør i Kjeller Innovasjon. Daniel har jobbet i skjæringsfeltet mellom næringsliv, forskning og innovasjon siden 2006, i Næringsdepartementet, NHO, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge og Abelia, samt Kunnskapsbyen Lillestrøm. Daniel er opptatt av hvordan man kan gjøre de lange linjene mellom teknologiutvikling, økonomi og samfunn litt kortere, gjennom effektive innovasjonsprosesser og utvikling av nye markeder. Han har en European Master of Society, Science and Technology (ESST) fra Universitetet i Oslo og Ålborgs universitet.