Ni av ti store prosjekter for bygging av infrastruktur opplever kostnadsoverskridelser på grunn av grunnforholdene. Nå får de hjelp av ny teknologi.
Selskapet Emerald Geomodelling benytter geoskanning fra helikopter for å innhente rask og presis informasjon om grunnforholdene over store områder – og dermed bedre innsikt for å kunne planlegge infrastruktur.

Tradisjonelt kartlegges grunnforhold ved bruk av borehull og sonderinger. Det innebærer ofte mange boringer noe som er både tidkrevende og kostbart.

– Ved å benytte nye målemetoder kombinert med kunstig intelligens forenkles arbeidet og gir mer detaljert informasjon om sammensetningen av underlaget, forteller Andreas A. Pfaffhuber som er CEO i Emerald Geomodelling og gründeren bak selskapet.

En antenne som henger under helikopteret sender elektromagnetiske bølger ned i bakken. Emerald Geomodelling har utviklet en algoritme som omsetter disse dataene og derav kan de produsere 3D-modeller med informasjon om det som befinner seg under overflaten.

Emerald Geomodelling synliggjør dataene i en slik modell, forteller Andreas A. Pfaffhuber.

Internasjonale ambisjoner

Emerald Geomodelling spinner ut av NGI (Norges Geotekniske institutt), i samarbeid med Kjeller Innovasjon og støttet av forskningsrådets FORNY-program. Bak selskapet som ble grunnlagt i 2019, ligger det ti år med forskning og utvikling ved NGI.

Det ferske selskapet har allerede vært involvert i flere store prosjekter, blant annet med Nye Veier. I et av prosjektene ble besparelsene på 250 millioner kroner og boringen ble redusert med 30 prosent. Pfaffhuber forteller at Emerald Geomodelling har skyhøye ambisjoner om å bidra til å løse utfordringer knyttet til infrastrukturposjekter globalt. Nå er de i gang med prosjekter både i India, Australia og Scotland.

Bistand fra Kjeller Innovasjon

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling

Målet er å løfte ut nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet, slik at de kan bli til enda større nytte og glede for samfunnet.