Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.