Inkubator

Kjeller Innovasjon har en av landets mest erfarne inkubatorer for tung teknologi. Programmet retter seg mot gründere og nyoppstartede bedrifter med vekstpotensial og høy grad av innovasjon. Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av våre forretningsutviklere, med hovedfokus på verdivurdering, forretningsmodell og kundeoppfølging. Til grunn for samarbeidet ligger en felles utarbeidet handlingsplan, basert på selskapets forretningsplan og strategi. Vi forventer en dialog om fremdrift basert på vår månedlige rapportering, og fokus på omsetning og likviditet.

Hvem kan søke?

Programmet egner seg for nyskapende oppstartsselskaper innenfor ulike bransjer.

 

Hva får du?

  • Rådgiving innen forretningsutvikling, selskapsetablering, strategi, økonomi, markedsføring og salg, rekruttering, kommunikasjon og kapitalinnhenting
  • Tilgang til et bredt nettverk innen forsknings- og utviklingsmiljøet på Kjeller, investormiljøer, industri, samarbeidspartnere og næringsklynger.
  • Rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og digital markedsføring
  • Presentasjon- og pitchetrening
  • Tilgang til verktøy og maler
  • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer
  • Tilgang til moderne kontorfasiliteter

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Nils Haga

Jørgen Veiby

Kristine L. Koslung

Kjeller Innovasjon har også eierskap i Inkubator Ås.

Inkubatorselskaper

  • All
  • Inkubatorselskaper Ås
  • Inkubatorselskaper Kjeller

Arct AS

Et interaktivt kartleggingsverktøy som visualiserer klimarisiko og fremtidig byggeprosjekters “fotavtrykk”. Styringsverktøyet hjelper også større bedrifter å rapportere på bærekraftsmålene.

BioCHOS AS

Utvikler øko-vennlig fungicid for bruk i landbruket. Produktet er basert på kontrollert ensymatisk nedbrytning av kitin fra skalldyr. www.biochos.com

Equator Aircraft AS

Trolig verdens første elektriske sjøfly. Et miljøvennlig alternativ til annen transport.

Giamag Technologies AS

Magnetisk separator for mer effektiv separasjon av små partikler i materialer, apparater og sensorer på nanonivå.

IFE Flow AS

Selskap for å samle og kommersialisere flere IFE-utviklede strømningssimulatorer.

Kalliopera AS

Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.

N2applied AS

Utvikler teknologi for fiksering av nitrogen. Vil gjøre lokal produksjon av gjødsel konkurransedyktig.

Norimun AS

Utvikler antistoffer for passiv immunisering for kunder i akva- og husdyrmarkedet. De unike antistoffene produseres med utgangspunkt i egg fra norske høner og utnytter fordelene ved god dyrehelse.

Ntention

En sensorbasert hanske som gjør det mulig for bruker å samhandle med maskiner gjennom intuitive bevegelser. Hansken forstår at ulike bevegelser betyr at maskinen skal utføre tilhørende handlinger.

Previwo AS

Utvikling av vaksiner mot vintersår og relaterte sykdommer hos laks.

Prosa Security AS

Nytt, unikt analyseverktøy som øker IT-sikkerheten betydelig for kritisk viktige applikasjoner

Sea-Lix AS

Effektiv kontraroterende rørturbin gir betydelige kostnadsbesparelser ved utbygging av småkraftverk.

SMS Tech Holding AS

Utvikler fremtidens bergsikringsbolter. Lavere vekt og mer miljøvennlig enn dagens løsninger.

SYNQ AS

Plattform som gjør det enkelt for utgivere å hente inn brukergenerert innhold fra smarttelefoner.

Teta Vannrensing AS

Ved bruk av kitosan løser Teta Vannrensing problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Deres spesialfelt er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon.

VAKE AS

Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.

Visavi Technology AS

Planleggingsverktøy for optimal ressursutnyttelse på oljeplattformer.