Inkubator

Vårt mål er å skape verdier og utvikle selskaper som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for både nå og i fremtiden. Kjeller Innovasjon har etablert inkubatorer både på Kjeller og i Ås.

Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av våre forretningsutviklere, med hovedfokus på verdivurdering, forretningsmodell og kundeoppfølging. Til grunn for samarbeidet ligger en felles utarbeidet handlingsplan, basert på selskapets forretningsplan og strategi. Vi forventer en dialog om fremdrift basert på vår månedlige rapportering, og fokus på omsetning og likviditet.

Vår kompetanse

Inkubatorene på Kjeller og Ås er kompetansesentre for bedrifter som etableres innen områdene energi, miljø, samfunnssikkerhet og bioøkonomi. Inkubatoren på Kjeller jobber i hovedsak med forskningsbaserte selskaper innenfor energi, miljø og samfunnssikkerhet, mens Inkubator Ås fokuserer på selskaper innen bioøkonomi.

Vi ser etter

Vi ser etter nyetablerte teknologibedrifter primært innenfor de fire ovennevnte satsingsområdene. Vi legger vekt på at selskapene vi tar opp har et sterkt team og en skalerbar forretningsmodell. Våre inntakskriterier legger spesielt vekt på at selskapet har en ambisjon om vekst og internasjonalisering. Det er viktig for oss at selskapene vi tar opp i inkubatoren ser behov for og nytte av å være i en inkubator og er villige til å dele av sin kunnskap med andre inkubatorbedrifter.

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Nils Haga

Kontaktinformasjon Inkubator Ås

Finn mer informasjon om Inkubator Ås
deres nettsider

Inkubatorselskaper

  • All
  • Inkubatorselskaper Ås
  • Inkubatorselskaper Kjeller

BioChos AS

Utvikler øko-vennlig fungisid for bruk i landbruket. Produktet er basert på kontrollert ensymatisk nedbrytning av kitin fra skalldyr.

Ftirscreen AS

Utvikler produkter og tjenester innen mikrobiologiske prosesser for blant annet matvareindustrien.

Giamag Technologies AS

Magnetisk separator for mer effektiv separasjon av små partikler i materialer, apparater og sensorer på nanonivå.

IFE Flow AS

Selskap for å samle og kommersialisere flere IFE-utviklede strømningssimulatorer.

Kalliopera AS

Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.

N2applied AS

Utvikler teknologi for fiksering av nitrogen. Vil gjøre lokal produksjon av gjødsel konkurransedyktig.

Norimun AS

Utvikler antistoffer for passiv immunisering for kunder i akva- og husdyrmarkedet. De unike antistoffene produseres med utgangspunkt i egg fra norske høner og utnytter fordelene ved god dyrehelse.

Previwo AS

Utvikling av vaksiner mot vintersår og relaterte sykdommer hos laks.

Prosa Security AS

Nytt, unikt analyseverktøy som øker IT-sikkerheten betydelig for kritisk viktige applikasjoner

Red Meat AS

Utvikler metode og virkestoff for å konservere og stabilisere naturlig rødfarge i ferskt kjøtt.

Sea-Lix AS

Effektiv kontraroterende rørturbin gir betydelige kostnadsbesparelser ved utbygging av småkraftverk.

SYNQ AS

Plattform som gjør det enkelt for utgivere å hente inn brukergenerert innhold fra smarttelefoner.

Visavi Technology AS

Planleggingsverktøy for optimal ressursutnyttelse på oljeplattformer.