Inkubator

Kjeller Innovasjon driver en av landets mest erfarne inkubatorer for teknologiorienterte oppstartselskaper. Våre tjenester og programmer retter seg mot gründere og innovative bedrifter med internasjonale vekstambisjoner. Våre forretningsutviklere jobber strukturert for at din bedrift skal lykkes.

Våre satsingsområder er innenfor:

 • Energi
 • Romteknologi
 • Smarte byer og mobilitet
 • Bioøkonomi

Hvorfor delta i våre programmer?

Ved å delta i våre programmer får du tilgang til:

 • Rådgivning og støtte fra dedikert forretningsutvikler
 • Tilgang til Kjeller Innovasjon sitt nettverk av gründere, forskere, relevant industri og investorer
 • Invitasjon til workshoper og inkubatorsamlinger
 • Hjelp til å skaffe finansiering
 • Tilgang til digitale verktøy
 • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer

Oppstartsprogrammer 2021

GNIST og VEKST er to nye programmer for oppstartselskaper i tidlig fase og i vekstfasen. Lurer du på hva som passer best for ditt selskap? Vi hjelper deg å velge:

Gnist er et program for oppstartsselskaper i tidligfase, og som

 • har en god ide eller jobber mot en MVP (minimum levedyktig produkt)
 • fokuserer på markedsavklaring, markedsforståelse og tidlige stadier av forretningsutvikling
 • som søker etter eller har sikret seg den første kunden

Har du spørsmål om eller ønsker å melde deg på programmet, ta kontakt med programansvarlig Jo Bjørnstad.

 

Vekst er et program for oppstartsselskaper i vekstfasen, og som

 • har en pilot eller ferdige produkter og løsning
 • har løsning på problem/behov
 • skal sikre finansiering for vekst eller internasjonal skalering
 • bygger organisasjonen for vekst

Har du spørsmål om eller ønsker å melde deg på programmet, ta kontakt med programansvarlig Gitte Bromander.

 

Hvem bør søke?

Programmene passer for nyskapende, teknologiorienterte oppstartsselskaper med ambisjoner for internasjonal vekst, gjerne innenfor et av våre satsningsområder.

 

 

Inkubatoren er en del av SIVAs nasjonale innovasjonsprogram, samt støttet av Viken Fylkeskommune.

       

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Oda Rønning Danielsen

Kristina Đurkić

Gitte Bromander (i permisjon)

Emanuela Rokke

Nils Haga

Jo Bjørnstad

Remis AS/Ketil Wig samarbeider med Kjeller Innovasjon innen verdsetting og Go-to-Market strategier for startups. Ketil er ellers spesialist på M&A og underviser på NMBU i strategi og M&A/forhandlinger.

Kjeller Innovasjon har også eierskap i Aggrator Inkubator Ås.

Inkubatorselskaper

 • All
 • Inkubatorselskaper ESA
 • Inkubatorselskaper Kjeller

Agrosense AS

Benytter forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige planer til bondens jordbruk.

Buind AS

Utvikler og leverer løsninger for raske og enkle utskiftninger av verktøy for robotindustrien.

Byspark AS

Byspark leverer løsninger for elsparkesykkel av høyeste kvalitet, spesialtilpasset nordiske forhold.

CityQ AS

Elektriske kjøretøy som lader seg selv med solenergi.  

Digifarm AS

Utvikler modeller for maskinlæring for å hjelpe bønder i Norden med å optimalisere avlingsproduksjonen.

Disruptive Engineering AS

Neste generasjon trafikkdata. Unik sensorteknologi med detaljert innsikt, kunstig intelligens og innebygget personvern.

Dynaspace AS

Overvåker aktiviteten i oppdrettsanlegg for reker gjennom satellitt. Produktivitet, aktivitet, sykdom og fremtidsestimater er områder plattformen leverer informasjon om.

Effektiv Energi AS

Digital løsning for optimalisering, planlegging, drift og oppfølging av fjernvarme og kjølesystemer. 

Emerald Geomdelling AS

Teknologisk løsning som kombinerer elektromagnetiske data fra helikopterscanning med selekterte borre-operasjoner for å redusere risiko i store infrastrukturprosjekter.

Equator Aircraft AS

Trolig verdens første elektriske sjøfly. Et miljøvennlig alternativ til annen transport.

Glint Solar AS

Analyseverktøy for flytende solenergi. Ved å bruke satellittdata og maskinlæring, leveres rask og pålitelig feltinformasjon.

Hark Technologies AS

Løsning for innhenting av data fra smarte strømmålere (AMS), for alle som ønsker å nyttiggjøre seg av disse dataene.

Heimdal Satellite Technologies AS

Utvikler beslutningsstøtte verktøy for handel av råvarer, basert på satelittdata, hsat.space

Holocap AS

Verktøy for volumetrisk skapelse av ekte mennesker – hologrammer.

In-Virtualis AS

Utviklingsplattform “indgine” for virtuelle laboratorier, virtuelle verdener for læring/kommunikasjon og forskning, samt digitale tvillinger.

IoT2Market AS

Global markedsplass for Internet of Things.

Kalliopera AS

Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.

Kreasjon AS

Plattform som bidrar til effektiv opplæring ved bruk av blant annet pedagogisk AI og virtuell samhandling.

Nornir AS

Tilbyr intelligente utviklerverktøy for Smart Cities, AI og IoT.

Ntention AS

Utviklet sensorhansker og avansert programvare, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando. 

Ocean Visuals AS

Leverer sensorsystemer for tidlig påvisning av olje og organiske stoffer i vann.

Orbital Machines AS

Utvikler en elektrisk turbopumpe for oppskytning av små bæreraketter for småsatellitter.

Packoorang AS

Tilbyr et nytt konsept med holdbar, brukervennlig og gjenbrukbar emballasje.

Saver AS

En plattform for å løse behov og problemer så raskt som mulig innen 24 timer – ved hjelp av personene i nærheten.

Seaweed Energy Solutions AS

Produserer og selger tang og tangfrø.

SMS Tech Holding AS

Utvikler fremtidens bergsikringsbolter. Lavere vekt og mer miljøvennlig enn dagens løsninger.

Teta Vannrensing AS

Løser problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte ved bruk av kitosan . Deres spesialfelt er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon.

Travision AS

Digitalisering av leirdueskyting som gir brukerne unik innsikt i egne prestasjoner og ferdigheter.  

uSEA Technologies

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for å utvikle et totalt ubemannet, marint havundersøkelsessystem.

VAKE AS

Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.

Vane Ocean Technologies AS

Innovativ autonom seilfarkost som muliggjør energikrevende operasjoner til havs.