Inkubator

Kjeller Innovasjon har en av landets mest erfarne inkubatorer for teknologiorienterte oppstartselskaper. Programmet retter seg mot gründere og nyoppstartede bedrifter med internasjonalt vekstpotensial og høy grad av innovasjon. Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av våre forretningsutviklere, med hovedfokus på verdiskaping, forretningsmodell og markedsforståelse. Til grunn for samarbeidet ligger en felles utarbeidet handlingsplan, basert på selskapets forretningsplan og strategi. Vi forventer en dialog om fremdrift basert på vår månedlige rapportering, og fokus på omsetning og likviditet.

Hvem kan søke?

Programmet egner seg for nyskapende oppstartsselskaper innenfor ulike bransjer.

 

Hva får du?

  • Rådgiving innen forretningsutvikling, selskapsetablering, strategi, økonomi, markedsføring og salg, rekruttering, kommunikasjon, finansiering og kapitalinnhenting
  • Tilgang til et bredt nettverk innen forsknings- og utviklingsmiljøet på Kjeller, investormiljøer, industri, samarbeidspartnere og næringsklynger.
  • Rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og digital markedsføring
  • Presentasjon- og pitchetrening
  • Tilgang til verktøy og maler
  • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer
  • Tilgang til moderne kontorfasiliteter

 

Inkubatoren er en del av SIVAs nasjonale innovasjonsprogram, samt støttet av Viken Fylkeskommune.

       

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Kristina Durkić

Gitte Bromander

Nils Haga

Jørgen Veiby

Jo Bjørnstad

Kristine L. Koslung

Kjeller Innovasjon har også eierskap i Aggrator Inkubator Ås.

Inkubatorselskaper

  • All
  • Inkubatorselskaper ESA
  • Inkubatorselskaper Kjeller

Aurora Tech AS

Utvikler en mekanisk håndholdt pumpe for vakuumassistert sårbehandling.      

CityQ

Elektriske kjøretøy som lader seg selv med solenergi.  

Digifarm AS

Utvikler modeller for maskinlæring for å hjelpe bønder i Norden med å optimalisere avlingsproduksjonen.

Equator Aircraft AS

Trolig verdens første elektriske sjøfly. Et miljøvennlig alternativ til annen transport.

Glint Solar AS

Analyseverktøy for flytende solenergi. Ved å bruke satellittdata og maskinlæring, leveres rask og pålitelig feltinformasjon.

Heimdal Satellite Technologies AS

Utvikler beslutningsstøtte verktøy for handel av råvarer, basert på satelittdata, hsat.space

Kalliopera AS

Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.

Klingelberg AS

Utvikler miljøvennlig brannimpregnering.

Ntention AS

Utviklet sensorhansker og avansert programvare, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando. Hansken forstår at ulike bevegelser betyr at maskinen skal utføre tilhørende handlinger.

Orbital Machines AS

Utvikler en elektrisk turbopumpe for oppskytning av små bæreraketter for småsatellitter.

Sea-Lix AS

Effektiv kontraroterende rørturbin gir betydelige kostnadsbesparelser ved utbygging av småkraftverk.

SMS Tech Holding AS

Utvikler fremtidens bergsikringsbolter. Lavere vekt og mer miljøvennlig enn dagens løsninger.

Teta Vannrensing AS

Ved bruk av kitosan løser Teta Vannrensing problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Deres spesialfelt er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon.

Travision AS

Digitalisering av leirdueskyting som gir brukerne unik innsikt i egne prestasjoner og ferdigheter.  

uSEA Technologies

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for å utvikle et totalt ubemannet, marint havundersøkelsessystem.

VAKE AS

Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.

Wimo Engineering AS

Innovativ autonom seilfarkost som muliggjør energikrevende operasjoner til havs.