Inkubator

Kjeller Innovasjon har en av landets mest erfarne inkubatorer for teknologiorienterte oppstartselskaper. Programmet retter seg mot gründere og nyoppstartede bedrifter med internasjonalt vekstpotensial og høy grad av innovasjon. Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av våre forretningsutviklere, med hovedfokus på verdiskaping, forretningsmodell og markedsforståelse. Til grunn for samarbeidet ligger en felles utarbeidet handlingsplan, basert på selskapets forretningsplan og strategi. Vi forventer en dialog om fremdrift basert på vår månedlige rapportering, og fokus på omsetning og likviditet.

Hvem kan søke?

Programmet egner seg for nyskapende oppstartsselskaper innenfor ulike bransjer.

 

Hva får du?

  • Rådgiving innen forretningsutvikling, selskapsetablering, strategi, økonomi, markedsføring og salg, rekruttering, kommunikasjon, finansiering og kapitalinnhenting
  • Tilgang til et bredt nettverk innen forsknings- og utviklingsmiljøet på Kjeller, investormiljøer, industri, samarbeidspartnere og næringsklynger.
  • Rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og digital markedsføring
  • Presentasjon- og pitchetrening
  • Tilgang til verktøy og maler
  • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer
  • Tilgang til moderne kontorfasiliteter

 

Inkubatoren er en del av SIVAs nasjonale innovasjonsprogram, samt støttet av Viken Fylkeskommune.

       

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Kristina Đurkić

Gitte Bromander

Nils Haga

Jørgen Veiby

Jo Bjørnstad

Kristine L. Koslung

Kjeller Innovasjon har også eierskap i Aggrator Inkubator Ås.

Inkubatorselskaper

  • All
  • Inkubatorselskaper ESA
  • Inkubatorselskaper Kjeller

Buind AS

Utvikler og leverer løsninger for raske og enkle utskiftninger av verktøy for robotindustrien.

Byspark AS

Byspark leverer løsninger for elsparkesykkel av høyeste kvalitet, spesialtilpasset nordiske forhold.

CityQ AS

Elektriske kjøretøy som lader seg selv med solenergi.  

Digifarm AS

Utvikler modeller for maskinlæring for å hjelpe bønder i Norden med å optimalisere avlingsproduksjonen.

Disruptive Engineering AS

Neste generasjon trafikkdata. Unik sensorteknologi med detaljert innsikt, kunstig intelligens og innebygget personvern.

Dynaspace AS

Overvåker aktiviteten i oppdrettsanlegg for reker gjennom satellitt. Produktivitet, aktivitet, sykdom og fremtidsestimater er områder plattformen leverer informasjon om.

Effektiv Energi AS

Digital løsning for optimalisering, planlegging, drift og oppfølging av fjernvarme og kjølesystemer. 

Emerald Geomdelling AS

Teknologisk løsning som kombinerer elektromagnetiske data fra helikopterscanning med selekterte borre-operasjoner for å redusere risiko i store infrastrukturprosjekter.

Equator Aircraft AS

Trolig verdens første elektriske sjøfly. Et miljøvennlig alternativ til annen transport.

Glint Solar AS

Analyseverktøy for flytende solenergi. Ved å bruke satellittdata og maskinlæring, leveres rask og pålitelig feltinformasjon.

Hark Technologies AS

Løsning for innhenting av data fra smarte strømmålere (AMS), for alle som ønsker å nyttiggjøre seg av disse dataene.

Heimdal Satellite Technologies AS

Utvikler beslutningsstøtte verktøy for handel av råvarer, basert på satelittdata, hsat.space

Holocap AS

Verktøy for volumetrisk skapelse av ekte mennesker – hologrammer.

In-Virtualis AS

Utviklingsplattform “indgine” for virtuelle laboratorier, virtuelle verdener for læring/kommunikasjon og forskning, samt digitale tvillinger.

IoT2Market AS

Global markedsplass for Internet of Things.

Kalliopera AS

Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.

Kreasjon AS

Plattform som bidrar til effektiv opplæring ved bruk av blant annet pedagogisk AI og virtuell samhandling.

Nornir AS

Tilbyr intelligente utviklerverktøy for Smart Cities, AI og IoT.

Ntention AS

Utviklet sensorhansker og avansert programvare, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando. 

Ocean Visuals AS

Leverer sensorsystemer for tidlig påvisning av olje og organiske stoffer i vann.

Orbital Machines AS

Utvikler en elektrisk turbopumpe for oppskytning av små bæreraketter for småsatellitter.

Packoorang AS

Tilbyr et nytt konsept med holdbar, brukervennlig og gjenbrukbar emballasje.

Seaweed Energy Solutions AS

Produserer og selger tang og tangfrø.

SMS Tech Holding AS

Utvikler fremtidens bergsikringsbolter. Lavere vekt og mer miljøvennlig enn dagens løsninger.

Teta Vannrensing AS

Løser problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte ved bruk av kitosan . Deres spesialfelt er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon.

Travision AS

Digitalisering av leirdueskyting som gir brukerne unik innsikt i egne prestasjoner og ferdigheter.  

uSEA Technologies

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for å utvikle et totalt ubemannet, marint havundersøkelsessystem.

VAKE AS

Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.

Vane Ocean Technologies AS

Innovativ autonom seilfarkost som muliggjør energikrevende operasjoner til havs.