Inkubator

Kjeller Innovasjon har en av landets mest erfarne inkubatorer for tung teknologi. Programmet retter seg mot gründere og nyoppstartede bedrifter med vekstpotensial og høy grad av innovasjon. Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av våre forretningsutviklere, med hovedfokus på verdivurdering, forretningsmodell og kundeoppfølging. Til grunn for samarbeidet ligger en felles utarbeidet handlingsplan, basert på selskapets forretningsplan og strategi. Vi forventer en dialog om fremdrift basert på vår månedlige rapportering, og fokus på omsetning og likviditet.

Hvem kan søke?

Programmet egner seg for nyskapende oppstartsselskaper innenfor ulike bransjer.

 

Hva får du?

  • Rådgiving innen forretningsutvikling, selskapsetablering, strategi, økonomi, markedsføring og salg, rekruttering, kommunikasjon og kapitalinnhenting
  • Tilgang til et bredt nettverk innen forsknings- og utviklingsmiljøet på Kjeller, investormiljøer, industri, samarbeidspartnere og næringsklynger.
  • Rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og digital markedsføring
  • Presentasjon- og pitchetrening
  • Tilgang til verktøy og maler
  • Invitasjon til faglige og sosiale arrangementer
  • Tilgang til moderne kontorfasiliteter

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Nils Haga

Jørgen Veiby

Jo Bjørnstad

Kristine L. Koslung

Kjeller Innovasjon har også eierskap i Inkubator Ås.

Inkubatorselskaper

  • All
  • Inkubatorselskaper Kjeller

Aristeia AS

Utvikler en nødturnett for militær og sivil traumeromsorg. Aristeia.no

Aurora Tech AS

Utvikler en mekanisk håndholdt pumpe for vakuumassistert sårbehandling.      

CityQ

Elektriske kjøretøy som lader seg selv med solenergi.  

Equator Aircraft AS

Trolig verdens første elektriske sjøfly. Et miljøvennlig alternativ til annen transport.

Heimdal Satellite Technologies AS

Utvikler beslutningsstøtte verktøy for handel av råvarer, basert på satelittdata, hsat.space

Kalliopera AS

Utvikle, markedsføre og selge et portabelt instrument for kartlegging av grunnforhold.

Klingelberg AS

Utvikler miljøvennlig brannimpregnering.

Nordic Analysis AS

Løsning som blant annet predikerer smarteste vei til nærmeste ladestasjon.  

Ntention

En sensorbasert hanske som gjør det mulig for bruker å samhandle med maskiner gjennom intuitive bevegelser. Hansken forstår at ulike bevegelser betyr at maskinen skal utføre tilhørende handlinger.

Sea-Lix AS

Effektiv kontraroterende rørturbin gir betydelige kostnadsbesparelser ved utbygging av småkraftverk.

Secure Supply Chain AS

Blokkjedeteknologi  som sikrer etiske ansvarlige transaksjoner i hele forsyningskjeden, samt at produktene består av komponenter produsert av selskaper som oppfyller internasjonalt anerkjente etiske standarder.  

SMS Tech Holding AS

Utvikler fremtidens bergsikringsbolter. Lavere vekt og mer miljøvennlig enn dagens løsninger.

Teta Vannrensing AS

Ved bruk av kitosan løser Teta Vannrensing problemer med vannkvalitet på en trygg og effektiv måte. Deres spesialfelt er bærekraftig vannforvaltning, med fokus på vannrensing og lekkasjedeteksjon.

Travision AS

Digitalisering av leirdueskyting som gir brukerne unik innsikt i egne prestasjoner og ferdigheter.  

VAKE AS

Ved bruk av satellittdata og maskinlæring overvåker VAKE skip som bevisst ikke rapporterer sin posisjon. Selskapet vil overvåke alle verdens skip i sanntid.