Idéutvikling

Vår kompetanse

Kjeller Innovasjon har som mål å skape verdier fra forskning. Som kommersialiseringspartner kan vi vurdere din idé. Hvor stort innovasjonspotensial, og hvilke kommersielle muligheter har den? Vi bistår med idéutvikling, kvalifisering og rettighetsavklaringer. Kjeller Innovasjon kan bidra med ressurser til forprosjekter og søke om videre innovasjons- og kommersialiseringsmidler fra Forskningsrådets Forny-program og andre virkemidler.

Vi ser etter

Vi ser etter forskningsidéer og prosjektresultater som har et kommersielt potensial og muligheter i verdensmarkedet. Er du som forsker interessert i å finne anvendelse for forskning og er involvert i aktiviteter du mener kan ha kommersielt potensial, hører vi gjerne fra deg.