Analyseverktøy for flytende solenergi. Ved å bruke satellittdata og maskinlæring, leveres rask og pålitelig feltinformasjon.