Eierskap

Vår kompetanse

Av erfaring vet vi at utvikling av teknologibaserte selskaper i tidlig fase tar tid, innebærer høy risiko og er kapitalkrevende. Unik og solid teknologi alene er ofte ikke nok for å lykkes. I Kjeller Innovasjon har vi systematisk bygget opp kompetanse for å bistå teknologibaserte selskaper i tidligfasen.

Kjeller Innovasjon er en aktiv eier og pådriver for å utvikle verdier i selskapene vi investerer i.

Å være tidligfaseaktør innebærer at vi ved neste kapitalsteg selger oss ned eller helt ut i selskapene vi har bygget. En overordnet plan for Kjeller Innovasjons engasjement utarbeides på investeringstidspunktet – det gjør oss forutsigbare og i stand til å sikte mot langsiktig verdiutvikling. Kjeller Innovasjon vil være en pådriver for sterkt kundefokus og aktiviteter som utløser salg i tidlig fase.

Vi ser etter

Vi legger vekt på at selskapene vi tar eierskap i har et unikt team og en skalerbar forretningsmodell. Det er viktig at selskapet har rettighetene til og eier teknologien.  Våre inntakskriterier legger spesielt vekt på at selskapet er i tidlig fase og har en ambisjon om vekst og internasjonalisering.

Kontaktinformasjon

Hilde Kristin Sanness

Akershus Teknologifond

For å realisere internasjonalt konkurransedyktige virksomheter er tidlig finansiering et suksesskriterium. Akershus Teknologifond investerer i oppstartselskaper for at de skal få tilgang til kapital til vekst og utvikling i en fase hvor annen risikokapital er vanskelig tilgjengelig. Porteføljen til Akershus Teknologifond utvikles i samarbeid med Kjeller Innovasjon med mål om å skape vekst i selskapene det investeres i, og avkastning til fondet. Overskuddet brukes til å foreta nye investeringer og etablering av nye fond.

Fakta

Sammen med Akershus fylkeskommune etablerte Kjeller Innovasjon Akershus Teknologifond i 2008. I 2010 ble Norsk Innovasjonskapital (NIK) etablert i samarbeid med Televenture Management som forvalter av NIK-fondene. NIK II og NIK III ble etablert i 2011 og NIK IV ble etablert i 2015. Akershus Teknologifond solgte seg ut av NIK I 2014 med god fortjeneste.