Seks oppstartsbedrifter har denne måneden inngått avtale med norges første spaceinkubator- European Space Agency Business Incubation Centre Norway.

Oppstartsselskapene DigiFarm, uSEA, VAKE, Heimdal Satelitte Technologies, Ntention og Orbital Machines er alle valgt ut til å delta i programmet som initieres av European SpaceAgency. Selskapene leverer sine tjenester og produkter til ulike sektorer, men de har ett fellestrekk- nemlig en relasjon til space. Fire av selskapene benytter seg av satellittdata som en vesentlig datakilde i sine tjenester. De to siste selskapene har utviklet teknologi som skal benyttes i rommet.

ESA BIC Norway er ledet av Kjeller Innovasjon, i samarbeid med StartupLab,Validé og Norinnova.

Selskapene ble nylig annonsert under et arrangement på Kjeller, der norsk romindustri samlet seg for å diskutere hvordan vi kan jobbe tettere med innovasjon på tvers av aktører.

Smarthanske for astronauter

Det norske selskapet Ntention har utviklet den smarte sensorhansken som gjør at astronauter trådløst kan betjene roboter, droner og andre maskiner – via enkle håndbevegelser. Ved hjelp av avansert programvare, har hansken lært seg kroppsspråk og kan utøve ulike handlinger basert på brukerens bevegelser. Altså- vipper du hånda til venstre vil dronen svinge til venstre. Klyper du sammen hånda vil roboten utføre ønsket handling du har lært den opp til.

NASA-støttede Haughton-Mars Project kunngjorde ihøst den vellykkede testingen av det norske konseptet “astronaut smart glove” for fremtidig menneskelig utforskning av Månen, Mars og romlegemer.

Sensorhansken er ikke det eneste Ntention jobber med. Selskapet har spesialisert seg innen menneske-maskin interaksjon, og visjonen er å fange/forstå menneskelig intensjon – “capture human intention”. Dette gjøres ved hjelp av sensorhansker og avansert software, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando, men det er altså ikke bare étt definert problem Ntention ønsker å løse, men heller skape en helt ny måte å interagere med teknologien som vi omgir oss med på, og på den måten disruptere markedet.

Selskapet gjestet også God Morgen Norge i begynnelsen av November, og denne uken fikk de nyheten om at de er tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Predikerer tilgjengelighet og pris på råvarer

Heimdal Satellite Technologies, drevet av Patrik Mandelin, er også tatt opp i ESA BIC Norway. Mandelin har lang erfaring fra samarbeid med ESA gjennom sin tidligere rolle i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Nå har han startet sitt eget selskap som utvikler en tjeneste som skal kunne predikere fremtidig tilgjengelighet og pris av råvarer, basert på jordobservasjonsdata.

Mandelin forteller at han har ser fram til videre samarbeid med ESA BIC Norway og de involverte partnerne. Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden høsten 2019.

Skal overvåke alle verdens skip ved bruk av satellittbilder.

Vake har fått mye omtale i media det siste året, etter at de har vunnet en rekke priser og konkurranser for sin tjeneste. Vake finner alle skip som befinner seg på havet, også de som har slått av sine tracking-systemer. Dette gjør de ved å detektere og identifisere skip i satellittbilder.

Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden vinteren 2019. Nå ser de fram til å tiltrekke seg og møte potensielle industrielle kunder og sette i gang med pilottestingen av tjenesten. Vake fikk denne uken tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Sikrer undervannsdata på en sikker måte

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for datainnsamling til havs, til en brøkdel av markedskostnadene, minimale utslipp og forbedret sikkerhet. Felipe Lima, selskapets daglig leder forteller at uSEA ser frem til å øke sin kompetanse innen satellittkommunikasjon og å få kontakt med de mest relevante aktørene på dette området.

– Gjennom dette samarbeidet med ESA og ESA BIC Norge er vi sikre på at vi vil tilføre vår virksomhet verdi, og vi er opptatt av å spille en konstruktiv rolle i bransjens fremtid, forteller Lima til ESA BIC Norway og Kjeller Innovasjon.

Selskapet mottok denne uken 6,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for videre utvikling av sin teknologi.

Utvikler elektriske turbopumper for orbitale romraketter.

Orbital Machines spinner ut av Copenhagen Suborbitals og lanserte tidligere i år sin prototype “the Mosquito” på Spaceport 2019, sammen med ESA BIC Norway. Selskapet håper at deltakelse i ESA BIC Norway vil gi teamet en uvurderlig tilgang til kunnskap og nettverk i romfartsmiljøet.

Onsdag denne uke ble det klart at de mottar Nasjonale Følgemidler fra Norsk Romsenter. Orbital Machines planlegger også en ny runde med crowdfunding på nyåret, forteller Ola Eid.

Optimaliserer kornproduksjon for norske bønder

DigiFarm er et agri-techstartup fra Hamar som jobber med å utvikle maskinlæringsmodeller for optimalisering av kornproduksjon i Norge. Enhver prosent forbedring av ressursutnyttelse vil gi konkret bidrag til å løse menneskehetens behov og trygghet for mat. Fungerer dette i Norge, så kan man bidra til digitalisering av landbruket andre steder i verden også.

– Vi ser frem til å kunne være en del av ESA BIC miljøet for å kunne utvide kompetansen og nettverket vårt. En stor del av modellene våre er basert på satellitt data og teknologi, som gjør det viktig for oss å være tilknyttet et nettverk som kan hjelpe oss å videreutvikle og forbedre modellene våre, forteller gründer Nils Helset.