All posts in Nyheter

Med de to nye senior forretningsutviklerne, Gitte Bromander og Kristina Đurkić, har Kjeller Innovasjon styrket teamet og fått tilført viktig kompetanse.

Gitte Bromander, senior forretningsutvikler

Gitte Bromander startet hos oss i august. Hun kommer fra Rystad Energy, hvor hun har syv års erfaring med management consulting og analyse av energimarkeder. Hun har jobbet med strategiarbeid, forretningsutvikling og kommersielt due diligence for selskaper og investorer, med et spesielt fokus på lavkarbonteknologier og initiativer innenfor olje og gass, samt det maritime segmentet. Gitte er utdannet sivilingeniør fra industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

Hvordan har dine måneder hos Kjeller Innovasjon vært?
Jeg har fått et godt innblikk i mange av prosjektene, selskapene og miljøene Kjeller Innovasjon jobber med. De første månedene har vært både innholdsrike og lærerike. Jeg jobber nå med mange spennende inkubatorselskaper som har utviklet innovative teknologiske løsninger, og som har stort potensiale for videre vekst. Jeg har også blitt involvert i flere av prosjekter innenfor satsningsområdet energi, blant annet gjennom H2 Cluster.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg har store forventninger til jobben i Kjeller Innovasjon. Det jeg ser mest frem til er å jobbe med ny teknologi, kommersialisering og innovative selskaper sammen med kunnskapsrike og erfarne kolleger, og samarbeidspartnere som bidrar til å løse mange av de utfordringene samfunnet står ovenfor.

Kristina Đurkić, senior forretningsutvikler

Kristina Đurkić startet hos oss i september. Hun kommer fra rollen som Business Development Manager i Dynea AS. Kristina har lang erfaring fra å lede innovasjonsprosesser hele veien fra idé til kommersialisering, både i rollen som forsker og som forretningsansvarlig. Hun har studert biologi og kjemi, ved universitetet i Zagreb og Universitetet i Bergen, med master i organisk kjemi. Hun også en master fra BI med fokus på innovasjon, strategi og forretningsutvikling.

Hvordan har dine første uker hos Kjeller Innovasjon vært?
Det har vært spennende og lærerikt. Det er mange nye, lovende teknologier, prosjekter og start-up selskaper som det blir interessant å jobbe videre med. Hos Kjeller Innovasjon jobber man i forskjellige team, og det liker jeg. Alle kollegaene virker kunnskapsrike og engasjerte.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg gleder meg til å være med å skape verdier. Jeg ønsker å bidra til tettere koblinger mellom forskningsmiljøene og industrien. Jeg kjenner både forskningsmiljøene og industrimiljøene fra innsiden og vi trenger begge miljøene for å lykkes med innovasjon. På Kjeller er det ekspertise i verdensklasse, jeg ønsker også å bidra til å gjøre Kjeller-miljøet enda mer profilert, både i Norge og internasjonalt.

 

Ti utvalgte selskaper har fått plass på Space Launcher, vårt nye program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi.

Neste uke møtes deltakerne for å få hjelp til å rigge selskapene for vekst og internasjonal konkurranse. Programmet gjennomføres i samarbeid med Equinor, Nordea, Nammo, EY, T:lab, ESA BIC Norway og Norsk Romsenter som alle bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk.

Fredag 16. oktober rigges det for Demo Day på SNØ i Lørenskog

Møt neste generasjons romteknologiselskaper, meld deg på her >>
(det er også anledning til å delta digitalt)

 • Bergen Carbon Solutions produserer industrielt karbon nanofiber (CNF) fra CO2, et produkt med unike egenskaper.
 • Ntention utvikler et interaksjonsrammeverk for å hjelpe astronauter med å samhandle med teknologi, basert på astronautenes intensjoner.
 • Solstorm Rocket Propulsion utvikler hybrid rakettmotorer ved hjelp av modulær motordesign og 3D-printet drivstoff.
 • Thrust Lab har som mål å bli den ledende leverandøren av bæreraketter i det raskt voksende markedet for små satellitter.
 • Portal Space utvikler kapabiliteter innen flytende drivstoff til bruk i romfartsindustrien.
 • He-3P utvikler teknologi for å hente Helium-3 fra månen som skal brukes til å drive verden med ren energi.
 • AgroSense bygger banebrytende analytisk teknologi for å optimalisere gressfôr, samt øke bærekraften i jordbruk.
 • Forestify kombinerer satellittbilder og blockchain-teknologi for å gi tillit og åpenhet ved skogbeplanting.
 • In-Virtualis etablerer en løsning for å utvikle doble digital tvillinger for astronauter og drakt til trening, overvåking, forskning og rehabilitering.
 • Draape utvikler søkemotor i sanntid for tilkobling av satellittdata til maskiner.

 

 • Program:
  09.00-09.30   Registrering og kaffe
  09.30-10.00   Oppsummering og kort introduksjon av investorer
  10.00-11.00   Pitch 5 selskaper a 10 min
  11.00-11.10   Pause
  11.10-12.00   Pitch 5 selskaper a 10 min
  12.00-13.00   Lunsj inkl mingling og 1:1 samtaler
  12.50-13.00   Kåring av beste pitch/avslutning program
  13.00-15.00   Mulighet for 1:1 møter mellom selskaper og investorer

  Meld deg på her >>

Gitte Bromander, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, bistår Håkon Wirstad og Tore Larsen i IoT2Market.


I dag er det langt flere ting enn mennesker som er koblet til internett. IoT-teknologien er i kraftig vekst, men markedet er uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Dette vil gründerne bak IoT2Market gjøre noe med.

Nå lanserer selskapet en åpen markedsplass for IoT. Her skal det være enkelt å finne frem til de beste aktørene, produktene og tjenestene i markedet. Alle som driver med noe IoT-relatert, vil kunne benytte løsningen.

– Målet er å skape verdens største uavhengige IoT-økosystem, forteller Tore Larsen, CEO i IoT2Market.

Larsen har mer enn 15 års erfaring med IoT fra Telenor. Nå vil han bruke sin kunnskap og sitt nettverk til å bygge en plattform som er attraktiv for både kjøpere og selgere av IoT løsninger og tjenester.

– Markedsplassen dekker et tydelig behov ved å muliggjøre samhandling mellom ulike aktører, samt gjøre det lettere for kunder å benytte seg av IoT baserte løsninger, sier Gitte Bromander, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.

IoT2Market tegnet nylig en avtale med inkubatoren til Kjeller Innovasjon. Larsen håper samarbeidet vil kunne bidra til å videreutvikle markedsplassen, hvor norske startups og forskningsmiljøer kan fremstå som ledende i å utvikle nye tjenester og løsninger innenfor IoT.

– Målet er å få med 2.000 selskaper i løpet av neste år, og 10.000 i løpet av 2022.

Selskapet, som ble etablert i mars i år, har allerede opplevd stor interesse fra flere globale virksomheter, mindre bedrifter og oppstartselskaper. Kjeller Innovasjon har også gått inn med midler i IoT2Market.

– IoT-teknologien er i ferd med å nå kritisk masse globalt. Med den erfaringen teamet har ser vi spennende utviklingsmuligheter, både for bedrifter og FoU-miljøer i vårt økosystem, sier Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon.

– Plattformen tilbyr en «missing link» i økosystemet. Derfor har vi også gjort en strategisk investering i IoT2Market. Som deleier skal vi bidra til at selskapet lykkes, avslutter Ras-Vidal.

Foto: Sturle Pedersen, styreleder for Greenstat Hydrogen India PVT LTD

 

Det norske selskapet Greenstat satser stort på hydrogen i India. Selskapet skriver på sin nettside at de ser store muligheter sammen med sine partnere å ta en viktig markedsposisjon i Hydrogenmarkedet i India.

Indiske myndigheter har bestemt at de skal bli ledende på Hydrogen og vil i årene fremover tilrettelegge for rask utbygging og store investeringer ved å tiltrekke ledende kompetanse, erfaring og teknologi som kan sikre høy vekst og utvikling av totale Hydrogen økosystem/økonomi i India.

Den nye etableringen, Greenstat Hydrogen India, er støttet av Innovasjon Norge og vil være en døråpner for norsk industri på det indiske hydrogenmarkedet.

En viktig bidragsyter i Indiasatsingen er H2Cluster. Klyngen initierer og fasiliterer prosjekter på tvers av partnerne i samarbeid med bedrifter og organisasjoner.

– Formålet med satsingen i India er å etablere en felles plattform for eksport av teknologi og kompetanse samt utveksling av FoU, gjennom etablering av et Center of Excellence (CoE) i India, forteller klyngeleder Knut Linnerud.

Skal ta hydrogen til neste nivå

“Selskapene i den norske hydrogenklyngen representerer ledende kunnskap og erfaring. Med nøkkelkompetanse fra den fornybare sektoren, petroleumssektoren, industrisektoren, og den maritime sektoren har vi et solid grunnlag for å ta hydrogen til neste nivå”, sa Tina Bru i sin tale på lanseringen av Center of Excellence (CoE) i India.
Her kan du se hele talen>>

Greenstat Hydrogen India har allerede inngått samarbeidsavtaler med store selskaper i India og satt sammen flere konsortium som deltar i anbudsprosesser for planlagte demo/pilot prosjekt i India. Greenstat ser store muligheter for norske selskaper med teknologi og kompetanse på fornybar energi å ta en betydelig markedsposisjon i India.

 

“Make Space Part Of Your Business” er tittelen på vårt arrangement under Oslo Innovation Week. Vert for programmet er Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon, her sammen med kollega Kristine Koslung i Kjeller Innovasjon, som også er prosjektleder for European Space Agency Business Incubation Center Norway (ESA BIC Norway), og den norske ambassadøren for ESAs Business Application Platform.

Har du noen gang lurt på om din teknologi kan brukes i verdensrommet? Eller hvordan romteknologi kan være til nytte for din virksomhet? Eller hvordan verdensrommet kan hjelpe oss med å løse utfordringene vi står  overfor på jorden?

Onsdag 23. september kl. 15.00 – 15.45 samler vi eksperter fra Norsk Romsenter, European Space Agency Business Incubation Center Norway, Klima- og miljødepartementet samt norske oppstartselskaper for å gi deg en introduksjon til de uendelige mulighetene som finnes i romindustrien.

Vi vil diskutere den nasjonale romstrategien «Høytflyvende satellitter for jordnære formål» og stille spørsmål om hvilke utfordringer vi står overfor i Norge i dag. Du vil også få høre om hvilke muligheter som finnes i romindustrien.

Norske oppstartsselskaper vil presentere sine løsninger  og vi vil vise deg hvorfor vi har store industrielle aktører som går mer og mer over til romfeltet. Romindustrien kan hjelpe oss med å skape en mer bærekraftig livsstil, utvikle bærekraftige byer, ren energi og ansvarlig forbruk og produksjon, bare for å nevne noen få.

Meld deg på arrangementet her >>

 

I debatten om fremtiden for Kjeller flyplass må blikket løftes opp og frem i tid, skriver Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon, i en kronikk publisert i Romerikes Blad.

Altfor få kunnskaps- og teknologibedrifter ser mot Kjeller når de skal etablere seg eller finne nye lokaler. Trenden kan
snus, men da må Kjeller flyplass vike for fremtidens grønne næringsutvikling.

Ved å prioritere arbeidsplasser, livskvalitet og gode boliger fremfor fly i lufta, kan kommunestyret sikre at grønn næringsutvikling og nyskaping blir Lillestrøm og Norges neste trekk.

 

Les hele kronikken her >>

Artikkel publisert i Romerikes Blad >>

 

Nå er det høy aktivitet hos Kjeller Innovasjon, her kan du lese om noen av høstens programmer:

Space Launcher er et nytt program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi. Gjennom workshops, seminarer foredrag og erfaringsutveksling vil ti utvalgte bedrifter få hjelp til å rigge selskapet for vekst og internasjonal konkurranse. Programmet gjennomføres i samarbeid med Equinor, Nordea, Nammo, EY, T-lab, Esa Bic Norway og Norsk Romsenter som alle bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk. SØKNADSFRIST 6. september.

Les mer om Space Launcher her >>

 

 

Kompetanseprogrammet «Entreprenørskap og innovasjonsledelse» starter opp 7. oktober. Programmet er utviklet i samarbeid med NTNU og Startup Norway. Innholdet er tilpasset forskere og ansatte ved utdannings- og forskningsinstitutter, med interesse for å lære mer om entreprenørskap, forretningsutvikling og innovasjonsledelse. Programmet gjennomføres over 4 seminardager, og gir 7.5 studiepoeng ved gjennomførte seminarer og bestått eksamen.

Les mer om Entreprenørskap og innovasjonsledelse her >>

 

 

Oslo Innovation week – 23.september 2020 – 15.00-15.45
I dette direktesendte arrangementet vil vi sammen med Norsk Romsenter presentere samfunnsutfordringer vi står overfor i Nordområdene, som rominfrastruktur kan bidra til å løse. Vi vil vise konkrete løsninger skapt av norske startups som fokuserer på bærekraftig produksjon, smarte byer, ren energi og maritim overvåkning.

Les mer om Make Space Part of your Business her >>

 

 

 

H2Cluster jobber med flere spennende prosjekter, deriblant storskalaprosjekter i Asia og innen luftfart og transport i Norge. Klyngen har et sentralt fokus på kjerneteknologien innenfor hydrogen, for etablering av konsortier rettet mot de ulike markedssegmentene.
I løpet av høsten vil det gjennomføres en omdømmestudium og utarbeides en markedsrapport. Rapporten skal dekke hele hydrogenmarkedet i Norge og være gjenstand for årlige oppdateringer.
Mer informasjon på H2Cluster.com >>

 

 


Vil du vite hvordan dine forskningsresultater kan bli til nye metoder, tjenester eller produkter samfunnet trenger – og bidra til å skape nye arbeidsplasser?

Vi viser deg hvordan du kan realisere din idé.

Innovasjons-webinaret er utviklet for våre FoU-partnere. Ønsker du å vite mer om programmet? Ta kontakt med vår direktør for innovasjon Terje Landsgård

 

Denne høsten lanserer vi et helt nytt program som er tilpasset forskere og ansatte ved utdannings- og forskningsinstitutter, med interesse for å lære mer om entreprenørskap, forretningsutvikling og innovasjonsledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Startup Norway, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SFU Engage. Det gis 7.5 studiepoeng ved gjennomførte seminarer og bestått eksamen.

Mer informasjon og søknadsskjema her: innovasjonsleder.com

Hydrogenklyngen har skiftet navn til «H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster». Klyngen skal skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, og posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, og det er ventet kraftig global vekst i bruken av hydrogen.

– Norge har nå en mulighet til å ta en sentral posisjon i utviklingen, sier klyngeleder Knut Linnerud.

– Flere norske selskaper er allerede langt fremme internasjonalt og Norge har lang erfaring fra hele hydrogenverdikjeden. Sammen med et godt posisjonert næringsliv gir dette gode forutsetninger for å lykkes, mener klyngelederen.

Klyngen skal initiere og fasilitere prosjekter på tvers av partnerne i samarbeid med bedrifter og organisasjoner, også internasjonalt.

– I sommer har Norge, Tyskland og EU lansert sine hydrogenstrategier, noe som vil forsterke etterspørselen og markedsutviklingen langs flere sentrale verdikjeder. Tiden for hydrogen er endelig moden for kommersiell skalering. H2Cluster skal bidra til å sikre at norsk næringsliv lykkes med å omsette muligheter til verdiskaping og eksport, sier Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon


Kjeller Innovasjon gir gode vekstvilkår

Kjeller Innovasjon ble vertskap for H2Cluster i juni. Ras-Vidal tror  klyngen har gode muligheter for å lykkes i økosystemet til Kjeller Innovasjon.

– Kjeller Innovasjon er en etablert brobygger mellom næringsliv, forskning og investorer. Med 25 års erfaring fra kommersialisering, forretningsutvikling og selskapsetablering, har selskapet verdifull kompetanse, samt tilgang til et solid nettverk av partnere som vil komme klyngen til gode, sier han.


H2Cluster – inviterer til bredt samarbeid

H2Cluster har har som ambisjon å styrke samarbeidet mellom hydrogenmiljøer på tvers av sektorer. Klyngelederen ønsker å få med alle aktørene.

–Skal vi utnytte den globale satsingen på hydrogen, og ta en internasjonal posisjon i dette markedet, må vi samarbeide og spille hverandre gode. Ikke bare innad i klyngen, men også utenfor, med andre bedrifter, institusjoner, klynger og organisasjoner.

–Det vil også være viktig å delta i internasjonale samarbeid for at vi skal kunne dra nytte av det som skjer utenfor Norge, og for at vi skal kunne påvirke utviklingen internasjonalt, sier Linnerud.


Workshop 13. august

Den 13. august samles partnerne på “Byens tak – Stratos” i Oslo. Her skal vi identifisere klyngens prioriterte satsningsområder. Flere spennende samarbeidsmuligheter vil også bli introdusert, forteller Linnerud

Er du interessert i å delta i H2Cluster? Ta gjerne kontakt med klyngeleder Knut Linnerud eller Daniel Ras-Vidal, adm.dir. i Kjeller Innovasjon

 

Om H2Cluster

Mål

 • Skal bidra til markedsutvikling og verdiskaping gjennom økt tverrsektorielt samarbeid
 • Øke bedriftenes innovasjonsevne gjennom å initiere flere større utviklings-, test-, og demoprosjekter
 • Styrke bedriftenes globale markedskompetanse og posisjonere norsk hydrogenindustri internasjonalt på en rekke definerte markedsområder
 • Felles deltakelse på nasjonale og internasjonale møteplasser
 • Styrke relasjonene til investor- og finansmiljøet

 

Norges romsatsing handler ikke bare om astronauter og raketter, men om å løse store samfunnsutfordringer og bidra til “jordnær” verdiskaping.

Nå lanserer Kjeller Innovasjon et helt nytt program, Space Launcher – for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi.

I løpet av ni intensive dager (6. – 16. oktober) vil 10 utvalgte oppstartselskaper få tilgang til ledende industripartnere, investorer og ressurser innen forretningsutvikling.

– Målet er å utvikle og rigge selskapene for vekst og internasjonal konkurranse i et voksende marked for romvirksomhet, forteller Jo Bjørnstad, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og prosjektleder for den nye satsningen.

Space Launcher gjennomføres i samarbeid med ledende bedrifter som bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk. EquinorNordeaEYT-labEsa Bic Norway og Norsk Romsenter er alle viktige bidragsytere i høstens intensive program.

– Vi lover deltakerne variert og spennende innhold gjennom workshops, seminarer foredrag og erfaringsutveksling. Det legges også til rette for at gründerne får tid til å videreutvikle eget selskap, sier Bjørnstad.

Selskapene vil møte teamet bak European Space Agency Business Incubation Centre Norway (ESA BIC), og få bistand til å jobbe med prosjektsøknader til European Space Agency, hvis ønskelig. Programmet avsluttes med en Demo Day hvor de ti bedriftene presenterer sine løsninger for potensielle investorer og samarbeidspartnere. Det vil også bli satt av en sum fra presåkornmidler som Kjeller Innovasjon kan investere på vegne av Investinor.

Hvem kan søke?
Space Launcher ser etter norske oppstartselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrienSelskapene må ha en skalerbar teknologi eller forretningsmodell.

– Ikke minst må gründeren ha en sterk driv for å utvikle selskapet, sier prosjektlederen.

Selskapene som blir tatt opp av SpaceLauncher vil få tilgang til Kjeller Innovasjons spennende nettverk av partnere og investorer. Engasjerte forretningsutviklere og eksperter med spisskompetanse på relevante fagfelt vil gi deltakerne faglig input og individuell veiledning, lover Bjørnstad.

Norsk innovasjonsarena for entreprenørskap innen romteknologi
Kjeller Innovasjon har etablert et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon og entreprenørskap innen romteknologi. ESA BIC Norway ble etablert I 2018. Inkubatoren har tatt opp åtte selskaper som enten utvikler tjenester der satellitt er en essensiell komponent i løsningen, eller utvikler produkter som kan benyttes for å skape verdi i rommet.

I 2019 ble Kristine Løvflaten Koslung, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, tildelt rollen som norsk ambassadør for European Space Agency sitt Business Application program, som legger til rette for utvikling av nye nedstrømsaktiviteter for små- og mellomstore bedrifter. Ambassadørens oppgave er å generere flere norske prosjekter inn i ESA-systemet, i tett samarbeid med Norsk Romsenter.

– Space Launcher passer naturlig inn i rekken av aktiviteter som kan hjelpe norske oppstartselskaper til å lykkes internasjonalt, forteller ambassadøren.

– Kjeller Innovasjon har 25 års erfaring fra utvikling av programmer, tjenester og metoder for å bistå teknologiorienterte oppstartselskaper. Med tette koblinger til forskningsmiljøene og økt nasjonal satsing på romteknologi har vi nå gode muligheter for å få frem enda flere spennende bedrifter, avslutter Koslung.

________

Søknadsfrist: 6. september

Oppstart:  6. oktober

Demo day: 16. oktober

Programmet er finansiert gjennom Regionalt Innovasjonsprogram i Oslo og Viken.

12349Next