All posts in Nyheter

VEKST er et skreddersydd tilbud for oppstartsbedrifter i tidlig vekstfase.

Programmet passer for selskaper som skal bygge organisasjonen og sikre finansiering for skalering.

– Markedsforståelse og innsikt må falle på plass, forretningsmodellen må testes, organisasjonen må rigges og ikke minst finansiering for skalering må planlegges og jobbes med. Mange viktige og helt sentrale oppgaver med andre ord, sier Gitte Bromander, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og ansvarlig for VEKST-programmet.

Gjennom workshops, foredrag og forretningsutviklingsstøtte får gründerne hjelp til å rigge selskapet for vekst. Tilgang til et omfattende nettverk og digitale verktøy er også inkludert i programmet.

Erfarne partnere på laget
Vekstprogrammet strekker seg over fem måneder og gjennomføres i samarbeid med erfarne, eksterne partnere.

– Vi arrangerer fem samlinger i løpet av våren og fem på høsten, forteller Gitte. Så langt i år har vi hatt fokus på Forretningsmodell og Value Proposition Canvas med EY og Agera, Finansieringsstrategi og umulige verdivurderinger med Nordea, T:Lab og Kjetil Wig fra Remis, Go to market strategi (veien til realisert vekst) med Kjetil Wig fra Remis.

Fornøyde deltakere
Blant deltakerne i programmet er Agrosense AS, et oppstartselskap som bruker forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige planer til bondens jordbruk. Einar Vastveit, daglig leder i Agrosense, har deltatt på alle samlingene og er storfornøyd.

– VEKST er et veldig bra program for selskaper som vil skalere internasjonalt, forteller han.

– Vi har fått mye relevant informasjon og god rådgivning på vårt case. Det er dyktige folk som står bak og som hjelper oss med å justere forventninger, samt finne vår posisjon i markedet.

Gjennom programmet har selskapet også fått tilgang til verktøy for å jobbe videre med planer og strategi. Einar sier at programmet er nyttig og vil anbefale VEKST til bedrifter som skal satse internasjonalt.

Watec Solutions AS er også med i VEKST-programmet. Selskapet fokuserer på å gjøre miljøvennlige, høyteknologiske produkter og tjenester tilgjengelig for entreprenør og offshore markedet, som et bedre alternativ til dagens metoder. Jan Erik Berg, daglig leder i selskapet, sier han er glad for å være en del av miljøet til Kjeller Innovasjon.

– VEKST-programmet har så langt vært kjempebra og gitt oss ny forståelse på flere områder.

– Også gir det en trygghet å vite at vi kan få gode råd av flinke folk, forteller han.

Før sommeren står to spennende moduler for tur. Den første er Team og selskapsbygging, som handler om hvordan man kan bygge et velfungerende profesjonelt styre, også en modul på produktutvikling og IPR. I tillegg arrangeres to seminarer i samarbeid med Innovasjon Norge, med informasjon om aktuelle finansieringsordninger og mulighet for å stille spørsmål.

Moduler i VEKST – våren 2021:

 • Forretningsmodell
 • Finansieringsstrategi
 • Salg og markedsføring
 • Team og selskapsbygging
 • Produktutvikling og IPR

Har du spørsmål om VEKST? Vi har rullerende opptak, så nøl ikke med å ta kontakt.

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin

VEKST-programmet er støttet av Siva – selskapet for industrivekst og Viken fylkeskommune.

Pulisert av romsenter.no

ESA lyser ut midler til utvikling av nye rombaserte tjenester og teknologi for maritime anvendelser.

Den europeiske romorganisasjonen ESA har åpnet en tematisk utlysning kalt «Space for Smart and Uncrewed Shipping». Europeiske aktører inviteres til å søke om støtte til utvikling av tjenester og teknologi relatert til maritime anvendelser.

Prosjekter som enten tar i bruk eller bidrar til å forbedre relevant rominfrastruktur, for eksempel satellittkommunikasjon, 5G eller PNT (Posisjon/Navigasjon/Tid), kan motta økonomisk støtte.

Romteknologi gir gevinster i maritim sektor

Norges havområder er seks ganger større enn landområdene våre. Maritim næring står i dag for 3% av verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi. Satellittbaserte tjenester benyttes gjennomgående i fiske, offshore og maritim transport, og i kommunikasjon, kartlegging og værvarsling.

Moderne teknologi og satellittovervåking gir mulighet til å innhente data fra store områder. Satellitter kan bidra til bærekraftig bruk av og overvåking av havområdene, sjøredning og forebygging av ulykker. Satellitter er også nyttig i kampen mot ulovlig fiske og miljøkriminalitet.

Norsk maritim sektor har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk romteknologi. Videre utvikling i bruken av romteknologi vil både gi gevinster for maritim næring og være nyttig i offentlig sektors oppgaver relatert til havrommet.

Hvem kan motta støtte?

Fokus for utlysningen er utvikling av tjenester og teknologi for anvendelser inkludert, men ikke begrenset til

 • Sikker (secure) drift/fjernstyring av autonome fartøy
 • Digitalisering til havs og på land/i havner
 • Prediktivt vedlikehold og støtte til operasjoner ute på havet
 • Reduksjon av utslipp og miljøpåvirkning
 • Maritim sikkerhet (safety)
 • Effektiv intermodal transport (dvs. hvor to eller flere transportformer inngår)
 • Overvåking av truede kystområder
 • Maritim overvåking og deteksjon av illegal aktivitet til havs

Aktører kan søke om støtte til demonstrasjonsprosjekter som er relatert til maritime tjenester og basert på bruk av rominfrastruktur som satellittkommunikasjon, 5G eller PNT (Posisjon/Navigasjon/Tid).

Det er også mulig å få støttet nødvendig teknologi/produkt-utvikling relatert disse tjenestene. Små og mellomstore aktører kan få mer støtte enn store aktører.

Slik søker man

Det er to søknadsfrister, 15. juni og 15. september 2021. Aktører som vil søke om støtte må levere et Outline Proposal (basert på mal fra ESA) elektronisk til ESA innen en av de to tidsfristene. Disse fristene er satt opp for at man kan få evaluert søknader fordelt på to ulike tidspunkt.

Les mer om utlysningen og hvordan man søker på ESA sine sider.

Nasjonalt støttebrev

I etterkant av hver søknadsfrist vil ESA og Norsk Romsenter evaluere de innkomne forslagene, og gi søkerne svar på om de kan gå videre og utarbeide et endelig prosjektforslag (Full Proposal) eller ikke.

Et nasjonalt støttebrev fra Norsk Romsenter må sendes sammen med Full Proposal til ESA, ellers vil ikke ESA kunne støtte prosjektet. Norsk romsenters deltagelse i vurderingen av Outline Proposal skal blant annet sikre at kost/nytte og relevant risiko er evaluert med hensyn til norske interesser og norsk romrelatert omsetning.

Det er ESA som foretar den endelige utvelgelsen av prosjekter og blir kontraktsmotpart.

Kontakt

Kristine L Koslung
ESA Business Applications ambassadør i Norge
Kjeller Innovasjon
kk@kjellerinnovasjon.no

Rune Sandbakken
Fagsjef – Satellittkommunikasjon
Norsk Romsenter
rune.sandbakken@spaceagency.no

Kjeller Innovasjon har ansvaret for den operative ledelsen og utviklingen av H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. H2Cluster er en del av det statlige klyngeprogrammet Arena. Visjonen er å skape en verdensledende klynge for hydrogenteknologi og -kompetanse. Nå ser vi etter

Klyngeleder H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster

Vi søker en  resultatorientert klyngeleder med stor arbeidskapasitet og energirelatert kompetanse, fortrinnsvis innen hydrogen. Du har flere års arbeidserfaring fra næringslivet og er god til å bygge relasjoner.

Les mer om stillingen her >>

There is a strong momentum for hydrogen and fuel cell initiatives in the Nordic countries. The seminar on March 18th will show how the Nordic hydrogen industry can drive innovation and market growth.

The hydrogen industries in the Nordic country’s have a slightly different focus, mirroring different industrial structures and technological expertise areas:

 • Norway is active in maritime applications and has leading technology companies across the blue and green hydrogen value chains, including storage and distribution.
 • Denmark is working hard on combining its existing stronghold as a wind industry leader with hydrogen production across a range of transport applications.
 • Sweden is focusing on reinventing its heavy industries such as steel production, while also moving forward in the heavy trucks industry and fuel cell technologies.
 • Finland launched recently a roadmap focusing on low-carbon H2 production, H2 utilisation for green chemicals and fuels, as well as storage, transport and end-use.
 • Iceland has been viewing the role of H2 in decarbonizing its fuel consumption for two decades. Icelandic New Energy just launched “2030 Vision for Hydrogen in Iceland”.

The combined forces of the Nordic countries can create opportunities for more entrepreneurship and innovation across technologies and market applications.

Register here >>

Programme March 18th 09.00 – 12.30
Moderator: Daniel Ras-Vidal, CEO, Kjeller Innovasjon AS

09.00 – 09.10 Welcome/ introduction by Knut Linnerud, Cluster Manager, H2Cluster

PART 1 | Positioning the Nordic´s hydrogen industry
09.10 – 09.15 Nordic Hydrogen Partnership (NHP) by Tejs Laustsen Jensen, Chairman of the Board NHP (CEO, Hydrogen Denmark)

09.15 – 09.25 Hydrogen Europe – role in relation to the Nordic region by Steffen Møller-Holst, Executive Board Member, Hydrogen Europe (VP Marketing, Hydrogen Technologies, SINTEF, Chairman of the Board NHF)

09.25 – 09.50 Strategic position of the Norwegian hydrogen industry: findings from study by Jan Glendrange, Founding Partner, Zynk Communication & Leadership

09.50 – 10.20 PANEL DEBATE moderated by Christine Holtan Bøgh, Head of Transport Policy, Zero

Steinar Eikaas, VP Low Carbon Solutions, Equinor
Bjørn Holsen, SVP Business development, Statkraft
Tor Erik Hoftun, BDO, TECO 2030
Håkon Haugli, CEO, Innovasjon Norge
Additional speakers TBC

10.20 – 10.30 Break

PART 2 | Gamechangers in the Nordics
10.30 – 10.40 Accelerating the transition to fossil-free steel manufacturing at scale by Maria Persson Gulda, Chief Technical Officer, H2 Green Steel

10.40 -10.50 Copenhagen – global hub for sustainable fuels (speaker tbc)

10.50 -11.00 HySHIP: inside Europe’s flagship hydrogen ship demonstrator project by Per Brinchmann, VP Special Projects, Wilhelm Wilhelmsen

11.00 – 11.10 Value chain for green hydrogen and green ammonia by Magnus Krogh Ankarstrand, Head of Yara Clean Ammonia, Yara

11.10 – 11.25 Q&A

11.25 – 11.30 Break

PART 3 | Accelerating and de-risking innovation
11.30 -11.45 European Green Hydrogen Acceleration Centre by Jacob Ruiter, CEO Benelux, EIT InnoEnergy

11.45 -11.45 Nordic H2Launcher – accelerator program by Daniel Ras-Vidal, CEO, Kjeller Innovation/ H2Cluster

11.55 – 12.05 Nordic hydrogen start-ups landscape and growth/financing trends by Magnus Agerström, Managing Director, Cleantech Scandinavia

12.05 – 12.25 PANEL DEBATE – Challenges and opportunities for start-ups?

 • Jacob Ruiter, CEO Benelux, EIT InnoEnergy
 • Magnus Agerström, Managing Director, Cleantech Scandinavia
 • Vegard Frihammer, CEO, Greenstat
 • John Egil Johannessen, Investment Manager, Nysnø Climate Investments
 • Bjørn Simonsen, CEO, Saga Pure
 • Kathrine Ryengen, CCO, ZEG Power

12.25 – 12.30 Closing remarks

Register here >>

– Vi trenger et næringsliv som er grønnere, smartere og mer nyskapende, sa statsminister Erna Solberg i sin velkomsthilsen på Kjeller Science Industry Meetup 2021.

Konferansen om autonomi og mobilitet rettet søkelyset nettopp mot fremtidens mobilitetsløsninger i det grønne skiftet.

At regjeringen lover solid satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, samt gode rammebetingelser for næringslivet, falt i god jord hos deltakerne, som i stor grad representerte FoU-miljøer, industri og næringsliv.

­­­Kjeller Science Industry Meetup 2021 ble arrangert i samarbeid med SAMS Norway, Norges fremste næringsklynge innen mobilitet og autonomi. På hovedprogrammet stilte ledende aktører som Avinor, Hexagon Purus, Hydro ASA, Indra Navia AS, Innovasjon Norge, Kongsberg Maritime AS og Admedia, samt amerikanske Universal Hydrogen. Virksomheter som alle tar en viktig rolle i omstillingen.

Gikk du glipp av Kjeller Science Industry Meetup 2021? Du kan se konferansen her:

Kjeller Science Industry Meetup 2021 from Kjeller Innovasjon on Vimeo.

Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd og ESA BIC Norway.

Industrien og forskningsmiljøer ble invitert til parallelle workshops med mål om å frembringe markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer.

 1. Hydrogen-powered aviation on a large scale by 2035 – what will it take?
  Deltakere fra Avinor, Hexagon Purus, IFE Institute for Energy Technology, Justervesenet, Kjeller Innovasjon, Arena H2Cluster, NILU, Norwegian, Powercell Sweden AB og Universal Hydrogen.
 2. Forsvarets transportbehov i luftrommet. Hvordan kan luftrommet benyttes i større grad?
  Deltakere fra Avinor Flysikring AS, FFI, Forsvaret, Green Flyway, Indra Navia, Kjeller Innovasjon AS, Maritime Robotics AS, Norsk Romsenter, Sevendof AS, SINTEF Digital, Sør-Østerdal Næringshage AS og Universitetet i Sørøst-Norge.
 3. Oslo Airport City – hvordan bli et fyrtårn for smart og grønn last-mile mobilitet og distribusjon?
  Deltakere fra ABO Plan og Arkitektur, CityQ, Innovasjon Gardermoen, Kjeller Innovasjon
  Knowit, MHTech, Møller Mobility Group, NordicNinja VC, Norsk institutt for luftforskning (NILU)
  Oslo Airport City, Paxster AS, SAMS Norway, Semcon Norge AS og SINTEF.

I april inviteres alle deltakerne til oppfølgingsworkshops.

– Vi skal sørge for at alle idéene fra workshopene blir fulgt opp. Vårt mål er å skape vekst i næringslivet og ferdige løsninger som kan eksporteres, sier Emanuela Rokke, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og prosjektleder for Kjeller Science Industry Meetup.

Har du spørsmål om Kjeller Science Industry Meetup, eller ønsker du å bidra i mulige pilotprosjekter?

Ta kontakt med prosjektleder
Emanuela Rokke
Senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon
 enr@kjellerinnovasjon.no
 994 98 028
Linkedin

​​Her kan du laste ned alle presentasjonene fra hovedprogrammet:

Rigget for eksport
Eva Camerer, Direktør for strategi og innovasjonspolitikk,
Innovasjon Norge
 
Autonomi og mobilitet,
An-Magritt Ryste, Product Director Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime AS
Hydrogen aviation, a reality by 2024!
Paul Eremenko Universal Hydrogen
Lightweight hydrogen storage – from Sea to above Summit,
Jørn Helge Dahl, Director Sales&Marketing Hydrogen Storage, Hexagon Purus
Ny norsk eksportindustri og markedsutsikter,
Ivar Valstad, Prosjektleder for Grønne elektriske verdikjeder
Bærekraftig, samfunnsnyttig luftfart (2050),
Olav M. Larsen, Senior Executive Adviser, Avinor AS
Trafikkstyring av transportdroner i luftrommet,
Mikael Rydberg, Business Development Manager, Indra Navia AS

 

NEXT STEP: helt hjem. Trender innen bærekraftig Last-mile distribusjon,
Jon Isnes Helland, COO/Direktør, Amedia Distribusjon AS

 


Ni av ti store prosjekter for bygging av infrastruktur opplever kostnadsoverskridelser på grunn av grunnforholdene. Nå får de hjelp av ny teknologi.
Selskapet Emerald Geomodelling benytter geoskanning fra helikopter for å innhente rask og presis informasjon om grunnforholdene over store områder – og dermed bedre innsikt for å kunne planlegge infrastruktur.

Tradisjonelt kartlegges grunnforhold ved bruk av borehull og sonderinger. Det innebærer ofte mange boringer noe som er både tidkrevende og kostbart.

– Ved å benytte nye målemetoder kombinert med kunstig intelligens forenkles arbeidet og gir mer detaljert informasjon om sammensetningen av underlaget, forteller Andreas A. Pfaffhuber som er CEO i Emerald Geomodelling og gründeren bak selskapet.

En antenne som henger under helikopteret sender elektromagnetiske bølger ned i bakken. Emerald Geomodelling har utviklet en algoritme som omsetter disse dataene og derav kan de produsere 3D-modeller med informasjon om det som befinner seg under overflaten.

Emerald Geomodelling synliggjør dataene i en slik modell, forteller Andreas A. Pfaffhuber.

Internasjonale ambisjoner

Emerald Geomodelling spinner ut av NGI (Norges Geotekniske institutt), i samarbeid med Kjeller Innovasjon og støttet av forskningsrådets FORNY-program. Bak selskapet som ble grunnlagt i 2019, ligger det ti år med forskning og utvikling ved NGI.

Det ferske selskapet har allerede vært involvert i flere store prosjekter, blant annet med Nye Veier. I et av prosjektene ble besparelsene på 250 millioner kroner og boringen ble redusert med 30 prosent. Pfaffhuber forteller at Emerald Geomodelling har skyhøye ambisjoner om å bidra til å løse utfordringer knyttet til infrastrukturposjekter globalt. Nå er de i gang med prosjekter både i India, Australia og Scotland.

Bistand fra Kjeller Innovasjon

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling

Målet er å løfte ut nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet, slik at de kan bli til enda større nytte og glede for samfunnet.

Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions
Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions

Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions deltok i SpaceLauncher, her på Kjeller.  Foto: Hilde Oreld, Finansavisen


Bergen Carbon Solutions har hentet inn 40 millioner kroner. Nå rigges selskapet for oppskalering og internasjonalisering.

Bergen Carbon Solutions har utviklet en unik teknologi for å produsere industrielt karbon-nanofiber fra CO2. Ved å fange CO₂ direkte fra industrielle skorsteiner eller renset CO2 fra fangstanlegg, produseres karbon-nanofiber kostnadseffektivt og med positiv miljøpåvirkning. Klimagasser fjernes fra atmosfæren i stedet for å tilsettes den.

Karbon-nanofibre er et ekstremt sterkt og lett materiale som kan benyttes i alt fra joggesko, batteriteknologi og elektronikk, til bil- og flyindustrien.  Markedet er beregnet til cirka 400 millioner dollar i året, og er ventet å øke med 10 prosent årlig fremover.

—  Med ny kapital skal vi oppskalere produksjonen og satse internasjonalt, forteller gründer Jan Sagmo.

Bergen Carbon Solutions var ett av ti selskaper som deltok i Space Launcher, et intensivt program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi. Space Launcher ble gjennomført i samarbeid med Equinor, Nordea, EY, T:lab, Esa Bic Norway og Norsk Romsenter.

I løpet av de ni programdagene i oktober, ble Sagmo intervjuet av Finansavisen, på Kjeller.

—  Artikkelen fikk Saga Pure til å kontakte Bergen Carbon Solutions, sier Sagmo.

Saga Pure er den største av investorene og går inn med 30 millioner kroner, med en ytterligere opsjon på 30 millioner innen ni måneder.

For Bergen Carbon Solutions var deltakelsen i Space Launcher svært nyttig, og bidro til å sette større fart.

—  Programmet var profesjonelt gjennomført og gav oss tilgang til et verdifullt nettverk av ledende industripartnere og eksperter.

—  Og sist, men ikke minst, har det bidratt til kapitalinnhentingen, sier gründeren.

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til digitale presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper! 

Møt seks oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program. Flere av selskapene er pre-kvalifisert for et beløp fra Kjeller Innovasjon presåkornmidler*.

Tid: Tirsdag 15.12.2020 – Kl. 14.15 – 16.30
Sted: Digitalt arrangement

Investor Day Program:

14:15 – Velkommen. Om Presåkorn Investor Program
14:20 – Om Kjeller Innovasjon. Kjeller Innovasjon forteller kort om selskapene og vår vurdering
14:35 – Spørsmål
14:40 – Presentasjoner starter [12 min pitch, 3 min spørsmål]
14:45 – CityQ – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:00 – Whyzo – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]
15:15 – Orbital Machines – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler, i konkurranse med Solstorm Rocket Propulsion]
15:30 – Solstorm Rocket Propulsion – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler, i konkurranse med Orbital Machines]
15:45 – IOT2Market – [kvalifisert investeringsklart selskap. Kjeller Innovasjon er direkte investert gjennom tidligere finansieringsrunde]
16:00 – Orgbrain – [kvalifisert investeringsklart selskap. Kjeller Innovasjon er indirekte investert gjennom Akershus Teknologifond]
16:15 – Oppsummering og veien videre
16:30 – Slutt

Investorpåmelding [frist 09.12]: Meld deg på linken under for å få tilsendt link til det digitale arrangementet og vårt digitale dealroom, der du kan lese mer om selskapene

 

 

*Om Presåkornfond:
Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med presåkornmidler er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Snakk med oss om Kjeller Investor Day og Presåkorn Investor Program:

Gitte Bromander
Senior forretningsutvikler
 gb@kjellerinnovasjon.no
 416 50 893
Linkedin

 

Det var distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som offentliggjorde de nye klyngene. Til glede for klyngeleder Knut Linnerud, Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon og styringsgruppeleder, Vegard Frihammer, som alle deltok på det digitale arrangementet.

 

Den norske hydrogenklyngen H2Cluster ble 19. november tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Arena-statusen befester Norges satsing på hydrogen, og klyngens posisjon som nasjonal innovasjonsarena.

Sammen med tre andre klynger ble H2Cluster tildelt den prestisjefulle Arena-statusen.

— Dette er en viktig anerkjennelse av klyngens arbeid for å skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, sier klyngeleder for H2Cluster, Knut Linnerud.

Han er strålende fornøyd med opptaket i klyngeprogrammet, som ledes av Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Linnerud ser frem til å jobbe videre for H2Clusters ambisjoner om å posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

Les hele saken her >>

Dynaspace

Oppstartsselskapene Glint Solar og Dynaspace kom gjennom nåløyet og ble tatt opp i European Space Agency Business Incubation Centre Norway i sommer. Nå skal de samarbeide med European Space Agency og norsk romindustri om å løse globale klima og miljøutfordringer

 

Selskapet som oppsto under deltakelse i talentprogrammet Antler, Glint Solar, har nå signert en avtale med oppstartsmiljøet på Kjeller. Bare seks måneder etter at selskapet ble etablert har teamet vokst, kontrakter er signert og pilotprosjekter er igangsatt.  

Flytende sol er en av de raskest voksende energiteknologiene i verden. Gjennom analyse av satellittbilder identifiserer Glint Solar områder som er godt egnet for flytende solfarmer.

 

Teamet består av Even Kvelland, John Modin, Harald Olderheim, Jake Mayo og Eivind Kiel.

– Gitt den store veksten i nye satellitter, ser vi et stort potensiale i analyser basert på satellittdata fremover, forteller Even Kvelland, COO i Glint Solar. 

 

Glint Solar forteller at de veldig glade og stolte av å være ett av to selskaper som ble tatt opp i ESA BIC denne runden. Som et selskap som benytter seg av store mengder satellittdata ser de frem til å lære av ESAs dype satellittkompetanse og bruke ny kunnskap til å videreutvikle sine egne analyser på flytende solenergi.  

– Dette er et unikt inkubatorprogram som retter seg mot oppstartsselskaper innen romindustrien. Vi tror det er stor verdi at ESA BIC jobber med en rekke partnere i Norge. Vi har allerede fått god kontakt med flere og skal samarbeide med både Institutt for energiteknikk (IFE) og med Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å forsterke våre analyser. Solenergi blir om få år verdens ledende kilde til strømproduksjon. Vi ser også frem til å bli kjent med og lære fra de andre selskapene i ESA BIC, både i Norge og i resten av Europa, avslutter Kvelland 

 

Skal overvåke rekefarmer gjennom satellitt 

Bergensbaserte Dynaspace er også tatt opp i ESA BIC Norway. Selskapet vil frem til midten av 2021 være en del av det europeiske nettverket av spaceselskaper 

Med overvåking fra rommet kan tjenesten til Dynaspace se hvordan aktiviteten i oppdrettsanlegg for reker endrer seg. Produktivitet, aktivitet, sykdom og fremtidsestimater er områder som plattformen Insightsphere skal levere informasjon om. 

Hogne Andersen og Mats F. Heigre

Selskapet har siden oppstart i 2018 sett på overvåking av havområder og algeoppblomstring, men fokusert direkte mot oppdrettsanlegg i Asia det siste året.  

– Først av alt, så synes vi i Dynaspace at det er sykt kult å være en del av et nettverk som tørr å satse på gründere innen romvirksomhet! Vi ser fram til å benytte det unike nettverket ESA BIC tilbyr med relevant teknisk og forretningsmessig kompetanse. Vi har også stor tro på at deltakelse i ESA BIC vil bidra positivt i markedsføringen vår, forteller CEO i Dynaspace Hogne Andersen. 

Kristine Koslung som er prosjektleder i ESA BIC Norway, har stor tro på de to nykommerne.

– Begge selskapene har vist stor gjennomføringsevne den korte tiden de eksistert, og god evne til å knytte til seg partnere. Dette er blant de kriteriene som veier tyngst når vi velger ut selskaper, forteller hun. 

Panelet som velger ut selskapene består av ESA BIC Norway, partnerne Kjeller Innovasjon, StartupLabValidé og Norinnovasamt European Space Agency, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge.  

Neste opptaksrunde skjer allerede i november 2020.  

123410Next