All posts in Nyheter

Seks oppstartsbedrifter har denne måneden inngått avtale med norges første spaceinkubator- European Space Agency Business Incubation Centre Norway.

Oppstartsselskapene DigiFarm, uSEA, VAKE, Heimdal Satelitte Technologies, Ntention og Orbital Machines er alle valgt ut til å delta i programmet som initieres av European SpaceAgency. Selskapene leverer sine tjenester og produkter til ulike sektorer, men de har ett fellestrekk- nemlig en relasjon til space. Fire av selskapene benytter seg av satellittdata som en vesentlig datakilde i sine tjenester. De to siste selskapene har utviklet teknologi som skal benyttes i rommet.

ESA BIC Norway er ledet av Kjeller Innovasjon, i samarbeid med StartupLab,Validé og Norinnova.

Selskapene ble nylig annonsert under et arrangement på Kjeller, der norsk romindustri samlet seg for å diskutere hvordan vi kan jobbe tettere med innovasjon på tvers av aktører.

Smarthanske for astronauter

Det norske selskapet Ntention har utviklet den smarte sensorhansken som gjør at astronauter trådløst kan betjene roboter, droner og andre maskiner – via enkle håndbevegelser. Ved hjelp av avansert programvare, har hansken lært seg kroppsspråk og kan utøve ulike handlinger basert på brukerens bevegelser. Altså- vipper du hånda til venstre vil dronen svinge til venstre. Klyper du sammen hånda vil roboten utføre ønsket handling du har lært den opp til.

NASA-støttede Haughton-Mars Project kunngjorde ihøst den vellykkede testingen av det norske konseptet “astronaut smart glove” for fremtidig menneskelig utforskning av Månen, Mars og romlegemer.

Sensorhansken er ikke det eneste Ntention jobber med. Selskapet har spesialisert seg innen menneske-maskin interaksjon, og visjonen er å fange/forstå menneskelig intensjon – “capture human intention”. Dette gjøres ved hjelp av sensorhansker og avansert software, som oversetter bevegelsesdata til maskinkommando, men det er altså ikke bare étt definert problem Ntention ønsker å løse, men heller skape en helt ny måte å interagere med teknologien som vi omgir oss med på, og på den måten disruptere markedet.

Selskapet gjestet også God Morgen Norge i begynnelsen av November, og denne uken fikk de nyheten om at de er tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Predikerer tilgjengelighet og pris på råvarer

Heimdal Satellite Technologies, drevet av Patrik Mandelin, er også tatt opp i ESA BIC Norway. Mandelin har lang erfaring fra samarbeid med ESA gjennom sin tidligere rolle i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Nå har han startet sitt eget selskap som utvikler en tjeneste som skal kunne predikere fremtidig tilgjengelighet og pris av råvarer, basert på jordobservasjonsdata.

Mandelin forteller at han har ser fram til videre samarbeid med ESA BIC Norway og de involverte partnerne. Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden høsten 2019.

Skal overvåke alle verdens skip ved bruk av satellittbilder.

Vake har fått mye omtale i media det siste året, etter at de har vunnet en rekke priser og konkurranser for sin tjeneste. Vake finner alle skip som befinner seg på havet, også de som har slått av sine tracking-systemer. Dette gjør de ved å detektere og identifisere skip i satellittbilder.

Selskapet har vært en del av inkubatoren til Kjeller Innovasjon siden vinteren 2019. Nå ser de fram til å tiltrekke seg og møte potensielle industrielle kunder og sette i gang med pilottestingen av tjenesten. Vake fikk denne uken tildelt nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter.

Sikrer undervannsdata på en sikker måte

uSEA benytter seg av satellittkommunikasjon og autonome teknologier for datainnsamling til havs, til en brøkdel av markedskostnadene, minimale utslipp og forbedret sikkerhet. Felipe Lima, selskapets daglig leder forteller at uSEA ser frem til å øke sin kompetanse innen satellittkommunikasjon og å få kontakt med de mest relevante aktørene på dette området.

– Gjennom dette samarbeidet med ESA og ESA BIC Norge er vi sikre på at vi vil tilføre vår virksomhet verdi, og vi er opptatt av å spille en konstruktiv rolle i bransjens fremtid, forteller Lima til ESA BIC Norway og Kjeller Innovasjon.

Selskapet mottok denne uken 6,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for videre utvikling av sin teknologi.

Utvikler elektriske turbopumper for orbitale romraketter.

Orbital Machines spinner ut av Copenhagen Suborbitals og lanserte tidligere i år sin prototype “the Mosquito” på Spaceport 2019, sammen med ESA BIC Norway. Selskapet håper at deltakelse i ESA BIC Norway vil gi teamet en uvurderlig tilgang til kunnskap og nettverk i romfartsmiljøet.

Onsdag denne uke ble det klart at de mottar Nasjonale Følgemidler fra Norsk Romsenter. Orbital Machines planlegger også en ny runde med crowdfunding på nyåret, forteller Ola Eid.

Optimaliserer kornproduksjon for norske bønder

DigiFarm er et agri-techstartup fra Hamar som jobber med å utvikle maskinlæringsmodeller for optimalisering av kornproduksjon i Norge. Enhver prosent forbedring av ressursutnyttelse vil gi konkret bidrag til å løse menneskehetens behov og trygghet for mat. Fungerer dette i Norge, så kan man bidra til digitalisering av landbruket andre steder i verden også.

– Vi ser frem til å kunne være en del av ESA BIC miljøet for å kunne utvide kompetansen og nettverket vårt. En stor del av modellene våre er basert på satellitt data og teknologi, som gjør det viktig for oss å være tilknyttet et nettverk som kan hjelpe oss å videreutvikle og forbedre modellene våre, forteller gründer Nils Helset.

Mandag slapp Norges Forskningsråd nyheten om at de har tildelt 1,25 milliarder kroner til videreføring av norske forskningsprosjekter.  

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra norske bedrifter. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser, kommer det frem i pressemeldingen.  

Blant selskapene som mottok støtte finner vi både Visavi Technology AS og SunPhadeAS, som begge har sin opprinnelse i Kjeller Innovasjon.  

Automatiserer arbeidsprosesser til en verdi av 32 millioner 

Visavi Technology AS ble dannet som et resultat av et forskningsprosjekt mellom Institutt for Energiteknologi (IFE) og Kjeller Innovasjon, fikk tildelt 16 millioner kroner for å  støtte for det nye OptiPlan-initiativet. Dette prosjektet vil gjøre Visavi sin løsning til en mer effektiv vedlikeholdsplanlegging ved å bruke kraftige algoritmer for automatisert arbeidsplanlegging. Det vil også utvikles nye arbeidsprosesser som gjør det mulig for bransjebrukere å stole fullt på- og få full verdi av et slik intelligent beslutningsstøtteverktøy. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med et konsortium av forsknings- og industripartnere som allerede inkluderer Institute for Energy Technology (IFE) og Borregaard. Støtten fra Norges Forskningsråd skal dekke 50% av kostandene tilknyttet prosjektet.  

Selskapet er godt i gang med vekstfasen og hentet tidligere i år inn 15 millioner kroner friskt kapital fra ProVenture og Sintef TTO.

 

Mottar to millioner for å videreutvikle energibesparende fotokrom-film.  

Sunphade AS utvikler en tynn fotokrom-film som forbedrer komforten på kontorer ved å la riktig mengde sol skinne inn gjennom vinduene på kontorplassen uten at det går ut over utsikten. Filmen skifter fra klar til mørk avhengig av mengde sol som skinner på vinduene. Sunphade fjerner gjenskinn, reduserer behovet for persienner og energi etterspørsel etter kjøling.  

Prosjektet som eies av Kjeller Innovasjon skal nå bruke midlene fra Forskningsrådet til å forbedre den første generasjonen av sin fotokromiske film for glass til de første potensielle industripartnerne.  

Dagligleder Erik Rønneberg er godt fornøyd med resultatet fra Norges Forskningsråd, og forteller til Kjeller Innovasjon at tildelingen av IPN-midlene vil gjøre det mulig å realisere potensialet i teknologien.  

 

Inhibio som ble stiftet av Kjeller Innovasjon i 2013, mottok også 4,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Inhibio utvikler et naturlig stoff som reduserer fremvekst av biofilm. Basert på dette, jobber de med å utvikle produkter innen mikrobiell korrosjon, begroing og mat/for produksjon. Teknologien stammer fra Veterinærinstituttet.

 

6,5 millioner til ESA BIC Norway-bedrift

uSEA AS er en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon som har nylig tatt steget videre inn i ESA Business Incubation Centre Norway, som også driftes av Kjeller Innovasjon. Selskapet har mottatt 6,5 millioner kroner for å utvikle sin dokkingstasjon for undervannsdroner. 

 

Oceansun er også en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon. Selskapet fikk tildelt 4,2 millioner kroner fra Forskningsrådet.  

Flere lokale bedrifter på Nedre Romerike har i år fått besøk av Kjeller Innovasjon for å avdekke behov som kan fremme vekst i bedriften.

Gjennom året har Kjeller Innovasjon hatt møter med over 20 bedrifter som alle jobber med ulike former for innovasjon. Bedriftene opererer blant annet innenfor IT, logistikk, industriell produksjon, handel, miljø og konferansevirksomhet. Gjennom prosjektet, støttet av Akershus Fylkeskommune, er målet at bedriftene skal få anbefalinger til konkrete muligheter, metoder og aktiviteter for videre satsning på sine innovasjonsprosjekter. I tillegg vil de få tilgang til et større nettverk av mulige samarbeidspartnere og investorer.

Bakgrunnen til dette prosjektet er tidligere arbeid som ble utført av Kunnskapsbyen Lillestrøm, på oppdrag fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerriket (SNR) i 2017.

Kjeller Innovasjon fikk i begynnelsen av 2019 ansvaret for å løfte dette prosjektet videre. Gjennom den regionale satsningen på innovasjon er målet å videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet, FoU-miljøene og gründerne i regionen.

Arbeidet har avdekket svært mange spennende muligheter for samarbeid mellom bedriftene, men også potensielle koblinger opp mot FoU-miljøene og oppstartsselskaper i Kjeller Innovasjon sin inkubator og portefølje.

Resultatene vil bli tilgjengeliggjort for deltagende bedrifter i februar 2020.

 

 

Prosjektet er støttet av Akershus Fylkeskommune, gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo og Akershus 2019.

Ser din bedrift på nye muligheter for å utvikle nye produkter og nye tjenester, ta gjerne kontakt med oss for råd.

Kontaktperson for prosjektet er:

Emanuela N. Rokke, Senior forretningsutvikler Kjeller Innovasjon

enr@kjellerinnovasjon.no

 

Jo Bjørnstad er ansatt som senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon. Han har 13 års erfaring i grensesnittet mellom IT og forretning og jobbet som leder, rådgiver, konsulent og prosjektleder. De siste 6 årene har han hatt ansvaret for TINEs IT-prosjektportefølje og samhandlingen mellom IT og konsernområdene, samt etablering av TINEs Teknologilab. Jo har en utdannelse som ingeniør fra HIST(NTNU) og en MBA fra AUS/USA.

Hvordan har dine første uker hos Kjeller Innovasjon vært?
De første ukene i Kjeller Innovasjon har vært veldig spennende, varierte og lærerike. Jeg jobber nå tett med flere gründere/tech-selskaper og forskningsprosjekter med ulike type utfordringer og behov. Noen av idéene vil kunne radikalt endre bransjen de jobber i. Jeg har også blitt kjent med svært mange spennende miljøer som blant annet StartUp Campus Oslo, ScaleUp Lillestrøm, Kunnskapsbyen Lillestrøm, flere forskningsinstitutter, SNØ og Igloo Innovation.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg regner med å møte mange ulike mennesker, idéer og selskaper, som har ulike behov og problemstillinger de står ovenfor. Her vil jeg sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere, måtte bruke all min erfaring, kompetanse og nettverk for å bidra til å utvikle idéene og selskapene på best mulig måte. Jeg har tro på at det i Kjeller Innovasjon blir en svært spennende reise som gir meg mye ny kompetanse, innsikter, nettverk og mange gode relasjoner fremover.

Daglig leder, Karin Berentsen, (i midten) fra Arct får hjelp av inkubatorteamet hos Kjeller Innovasjon. Fra venstre forretningsutvikler Kristine Koslung, Karin Berentsen, inkubatorleder Nils Haga og forretningsutvikler Jørgen Veiby.

Mangel på dialog mellom utbygger, lokalbefolkning og samfunnsaktører fører ofte til store forsinkelser, økte kostnader og i verste fall stopp av prosjekter. Ved å ta i bruk verktøyet fra ARCT kan man avdekke kritiske forhold i planleggingsfasen og unngå dyre endringer i prosjektet.

Nylig lanserte selskapet en betaversjon av verktøyet, ARCT beta. Løsningen gir deg tilgang til et begrenset utvalg av funksjoner som du kan prøve helt gratis. Målet er å få mange potensielle brukere til å teste betaversjonen, samt bidra med tilbakemeldinger og innspill som kan brukes for å gjøre løsningen enda bedre.

Her kan du teste løsningen:

Nå kan du teste verktøyet gratis.

 

Enkel visualisering av beslutningsgrunnlaget

Hjernen bak det interaktive verktøyet, Karin Berentsen, har mer enn 30 års erfaring fra energibransjen og Equinor. Hun har selv følt på kroppen hvor vanskelig det kan være å fatte beslutninger basert på tall og beregninger i et excel-ark.

– Da jeg jobbet for Statoil i Alaska, USA savnet jeg et verktøy som kunne visualisere de ulike faktorene som påvirker beslutningsgrunnlaget i prosjektene, forteller Berentsen.

Hun har valgt å bruke kart med ikoner og fargeskalaer for å visualisere graden av risiko og sårbarhet i arealplanlegging.

– Enkel visualisering av komplekse prosesser gjør det lettere å forutse om tiltaket beveger seg inn i et «minefelt» eller ikke når det planlegges en utbygging, fortsetter hun.

Verktøyet kan også benyttes til miljø- og bærekraftsrapportering. En av grunntankene til Berentsen er at løsningen skal bidra til mer bærekraftig prosjektutvikling hvor negative effekter på miljøet minimaliseres.

ARCT benytter Google maps i kombinasjon med satellittbilder fra ESA til å visualisere infrastrukturprosjekt og arealbruk.

 

Ntention

NASA-støttede Haughton-Mars Project kunngjorde i dag den vellykkede testingen av det norske konseptet “astronaut smart glove” for fremtidig menneskelig utforskning av Månen, Mars og romlegemer.

Det norske selskapet Ntention har utviklet den smarte sensorhansken som gjør at astronauter trådløst kan betjene roboter, droner og andre maskiner – via enkle håndbevegelser. Ved hjelp av avansert programvare, har hansken lært seg kroppsspråk og kan utøve ulike handlinger basert på brukerens bevegelser. Altså- vipper du hånda til venstre vil dronen svinge til venstre. Klyper du sammen hånda vil roboten utføre ønsket handling du har lært den opp til.

– Det gleder oss å se at en konsept-romdrakt utstyrt med en smarthanske kan være astronauters løsning for å kontrollere en rekke robotaktiviteter, noe som gjør forskning og undersøkelser på Månen, Mars og på andre destinasjoner i verdensrommet enklere å utføre” forteller Pascal Lee, planetforsker ved SETI Institute og Mars Institute, og direktør for NASA Haughton-Mars-prosjektet ved NASA Ames Research Center, i en pressemelding fra SETI Institute.

Moina Tamuly, Sondre Tagestad og Pascal Lee, planetforsker ved SETI Institute og Mars Institute, og direktør for NASA Haughton-Mars-prosjektet ved NASA Ames Research Center. Foto: Mars Institute/SETI Institute

Til tross for de ekstreme forholdene romdrakter skal fungere under, må draktene også tillate astronauter å utføre delikate og komplekse operasjoner. Dagens trykkbelagte romdrakter gjør det utfordrende å klype fingrene sammen eller styre roboter med fjernkontroller. Med den sensorbaserte smarthansken til Ntention kan de samme operasjonene utføres med mindre og intuitive bevegelser, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruk i romdrakter.

Vellykket test på Devon Island

Gründerne Moina Medbøe Tamuly og Magnus Arveng ble oppdaget da Tamuly gjennomførte en demonstrasjon av sin teknologi, under årets Energy Valley konferanse.

– Jeg brukte hansken vår til å styre en drone da vi møtte dr. Pascal Lee. Det ble fort klart at vi delte mange av de samme drømmene og visjonene for hva denne teknologien kan brukes til, forteller Tamuly.

Kort tid senere ble selskapet invitert til et forsknings- og verifiseringsprosjekt gjennom NASA-støttede Haugthon-Mars Project i Canada. Gjennom et samarbeid med SETI Institute, Mars Institute, NASA Ames Research Center og Collins Aerospace gikk guttedrømmen i oppfyllelse. Tamuly og resten av teamet fikk implementere sin teknologi i nestegenerasjons romdrakter, samt teste “Astronautic Smart Glove” i felten.

Moina Tamuly ikledd “konsept-romdrakten” fra Collins Aerospace. Collins Aerospace er selskapet som leverer romdrakter til NASA. Foto: Mars Institute/SETI Institute

– Vi fikk muligheten til å oppleve Devon Island- noe jeg vil omtale som et av de mest magiske stedene et menneske kan oppleve på jorda. Og som om ikke det er nok så fikk vi inspirasjon og driv til å verifisere teknologien videre sammen med topp notch forskere på feltet, samt videreutvikle teknologien som gjør grensesnittet mellom mennesker og maskiner intuitive og sømløst, legger CEO og medgründer Tamuly til.

Nå- knappe to måneder etter forskningsprosjektet startet, kan NASA Haugthon-Mars Project kunngjøre at felttestene på Devon Island var vellykket.

Imponerende hva det unge teamet har fått til

Norges ambassadør for Business Application i European Space Agency, Kristine Koslung er svært imponert over hva teamet har fått til de siste månedene.

– Selskapet har vist at de har stor gjennomføringskraft og evne til å knytte seg til de rette kontaktene. Ved siden av prosjektet med NASA-støttede Haughton-Mars Project har Ntention også gjennomført oppdrag for Norconsult gjennom de siste månedene, opplyser Koslung.

Hun er heller ikke så sikker på at alle klarer å ta innover seg hvor spektakulært og særegent dette prosjektet er

– Det er et norsk selskap bestående av unge studenter som har klart å lande et feltprosjekt med noen av verdens største aktører innen romfart og menneskelig utforskning av Mars- det er ganske utrolig. Ledende forskere på feltet skryter uhemmet av det unge teamet og teknologien deres, fortsetter hun.

Ntention er en del av Inkubatoren til Kjeller Innovasjon, som ser fram til å følge det dyktige teamet videre.

Kan bli med til månen i 2024

Nylig offentliggjorde NASA romdraktene som vil bli brukt av Amerikanske astronauter når de igjen skal tilbake til månen i 2024, i programmet Artemis. Moina Medbøe Tamuly kan avsløre at det var en konsept-romdrakt utviklet av samme selskap (Collins Aerospace) som ble brukt under testingen på Devon Island.

Vake benytter data fra Sentinel-2, en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA

Oppstartsselskapet Vake skal overvåke alle verdens skip, fra verdensrommet- og dette i sanntid.

Uregulert og ulovlig fiske regnes som et av verdens største globale miljø- og samfunnsøkonomiske utfordringer rettet mot miljøkriminalitet. Tapet estimeres opptil 23 milliarder dollar.

Ved å benytte seg av jordobservasjonsdata fra satellitten Sentinel-2, skal selskapet lære opp maskiner til å gjenkjenne skip i store bilder. På denne måten vil VAKE forhindre skip fra å «gå under radaren», ved ikke å rapportere sin posisjon. I tillegg til å oppdage skip som har slått av sin posisjonsdeling, vil man ved hjelp av VAKE’s teknologi se hvilken retning skipene er på vei, gjenkjenne type skip og predikere hvor tungt skipene er lastet. Algoritmen gjør det også mulig å skille skip fra havgående vindmøller, oljeboringsrigger, isfjell på drift og alt annet som beveger seg på havoverflaten.

Innvilget finansiering fra Innovasjon Norge

Nylig fikk VAKE bevilget 700 000 kroner fra Innovasjon Norge gjennom kommersialiseringstilskudd, med matchende funding fra investor.
– Dette gjør det mulig for oss å begynne utviklingen av selskapet, og ballen har begynt å rulle for fullt, forteller daglig leder i selskapet, Adrian Tofting.

 

Tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet

Foto: ESA – Vinnerne av 2019 Space App Camp. Fra venstre: Bjørnar Brende Smestad, Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting, Thomas Stendahl Leira.

 

Selskapet har fått stor oppmerksomhet fra flere internasjonale aktører det siste året. Før sommeren vant de NATO´s Innovation Challenge, i augst  vant de Esas innovasjonskonkurranse hackathonet FOSS4G i Romania  og nylig vant de Esas International Space App Camp som fant sted i Roma.

– Det har åpnet seg flere dører og mulighet for samarbeid med store internasjonale aktører, så det er veldig spennende, fortsetter Tofting.

Med seg på laget har de fått en internasjonal aktør som jobber med deteksjon av fiske i analayse av AIS-data, som er GPS-rapportering av skips lokasjoner. I dette samarbeidsprosjektet vil Vake levere analyse av aktiviteter knyttet til ulovlig fiske, basert på informasjon funnet i satellittbilder.

Kristine Koslung, forretningsutvikler hos Kjeller Innovasjon, synes det har vært engasjerende å jobbe med Vake det siste året. Hun har klokkertro på selskapet, og ser fram til å følge det dyktige og dedikerte teamet videre.

Nordic Seaplanes og Equator Aircraft vil utvikle el-sjøfly for passasjertransport.

Norske Equator Aircraft har inngått et samarbeid med danske Nordic Seaplanes om å utvikle neste generasjons sjøfly.

Danske Nordic Seaplanes opererer kommersielle sjøflyruter mellom København og Aarhus. Sammen med Equator Aircraft skal de videreutvikle dagens toseters prototype til en fireseters versjon, for kommersielle oppdrag.

Elektrifisering av luftfarten er snart en realitet. I lokalene på Kjeller flyplass ved Lillestrøm utvikler Equator Aircraft verdens første elektriske sjøfly.

Selskapet har i år gjennomført de første testene av prototypen.

Fremtiden er elektrisk

Nordic Seaplanes-direktøren håper samarbeidet med Equator vil skape grunnlaget for å lage elfly for passasjertransport i større skala.

– Sightseeing er et stort marked. Det er mange byer i verden med nærhet til vann, der el-sjøfly kan være løsningen for å erstatte helikoptre og andre mindre tradisjonelle fly. Det er et veldig godt marked, i dag tjener vi faktisk tjener mer på våre sightseeingturer enn på ruteflyvningene mellom København og Aarhus, sier Lasse Rungholm, administrerende direktør i Nordic Seaplanes, i en pressemelding fra selskapet.

– Fremtiden er elektrisk, og vi ønsker å være med helt fremme. Derfor har vi inngått et samarbeid med Equator der vi vil bidra med vår erfaring som sjøflyoperatør. Vi er meget interessert i denne teknologien og har en plan om å operere en flåte av elektriske sjøfly, så snart de blir tilgjengelige, sier Rungholm, i pressemeldingen.

Tomas Brødreskift, CEO i Equator Aircraft, er svært fornøyd med samarbeidet.

Skalering mot større modeller

– Nordic Seaplanes er en av de ledende operatørene av sjøfly i vår del av verden. Gjennom dette samarbeidet vil vi legge grunnlaget for oppskaleringen av våre fartøy, sier Brødreskift.

Han beskriver veien fra dagens toseters prototype til 19-seters elektrisk fartøy som en ambisiøs og realistisk mulighet. Med støtte fra Kjeller Innovasjons inkubatorprogram jobber Equator Aircraft nå med skalering av teknologien.

– Basert på Equator Aircrafts solide erfaring med utvikling og testing av den elektriske toseteren, legger vi nå opp et løp for å bygge større modeller som kan fly kommersielle ruter i fremtiden, sier Jørgen Veiby, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.

Saken ble først omtalt hos danske check-in.dk:

For mer informasjon om samarbeidet, kontakt:

Tomas Brødreskift, CEO, Equator Aircraft AS
tlf: 97039469
tb(at)equatoraircraft.com

eller

Jørgen Veiby, Forretningsutvikler, Kjeller Innovasjon AS
tlf: 48150253
jv(at)kjellerinnovasjon.no

Kjeller Innovasjon styrker laget med internasjonal kompetanse.

Emanuela Rokke er ansatt som senior forretningsutvikler. Hun kommer fra stillingen som salgs- og markedsdirektør i Nemko Skandinavia, hvor hun har vært ansatt i 11 år. Emanuela har også mange års internasjonal erfaring fra Italia, Dublin og London. Hun er utdannet innen språkvitenskap fra Trieste i Italia og har en MBA fra BI i Oslo.

Som selvstendig næringsdrivende innen tekniske prosjekter, oversettelse og internasjonalisering lærte hun tidlig hvordan det er å være gründer. Hun kjenner kravene som stilles for å lykkes med vekst og internasjonal kommersialisering, og ser fram til å jobbe med våre kunder for å hjelpe dem.

Emanuela  vil få ansvar for gjennomføring og oppfølging av prosjekter fra idé til etablert selskap. Hennes kompetanse vil utvilsomt styrke teamet vårt og bidra til å skape nye verdier fra forskningsresultater.

Esa Ambassadør Kristine Koslung

Esa Ambassadør Kristine KoslungForretningsutvikler Kristine Løvflaten Koslung i Kjeller Innovasjon ble i juli tildelt rollen som Norges nye European Space Agency (ESA) Ambassador. De neste tre årene skal hun fasilitere for internasjonalt samarbeid mellom norske prosjekter og ESA.

– At Kjeller Innovasjon ble valgt som ambassadørplattform bekrefter vår posisjon som nasjonalt samlingspunkt for innovasjon og entreprenørskap innen romteknologi, sier administrerende direktør i Kjeller Innovasjon, Ralph W. Bernstein.

Han er glad for tildelingen som både setter Kjeller-miljøet på kartet og åpner mulighetene for mer internasjonalt samarbeid.

– Det var heller ingen tilfeldighet at rollen gikk til Kristine, sier Bernstein.

– Tross sin unge alder har Kristine høstet gode erfaringer som prosjektleder for European Space Agency Business Incubation Centre Norway (ESA BIC NORWAY) – en business inkubator for oppstartsselskaper som utvikler romteknologi. Jobben har gitt henne innsikt i romindustrien og ikke minst tilgang til et stort nettverk via ESA og Norsk Romsenter.

Hennes interesse for romteknologi og ikke minst alle mulighetene som satellittdata gir, ble vekket i arbeidet med ESA BIC NORWAY.
– Før jeg begynte å jobbe med dette feltet var jeg nok en av dem som syns at romteknologi og hele romindustrien var både skummel og fjern fra det jeg kunne relatere meg til. Da jeg skjønte at “space” var mer enn bare månelandinger og raketter, gikk det opp et lite lys. Visste du for eksempel at hjertepumper er videreutviklet fra teknologi som pumpet drivstoff ut i romfergene? Det ligger så mange muligheter her, og det er nok det som trigger meg mest, forteller Kristine.

Hva innebærer det for deg å ta denne rollen?

– Det er mange synergier mellom rollen som prosjektleder for ESA BIC NORWAY og ambassadør for ESA. Ukentlig møter jeg mennesker med kreative prosjekter som ønsker å utforske mulighetene inn mot ESA og romindustrien. Fra kun å snakke med oppstartsbedrifter kan vi nå også hjelpe mer etablerte prosjekter og bedrifter inn i ESA. Det blir en spennende oppgave å starte på, og heldigvis er vi er stort team som ser fram til jobben som skal gjøres, sier Kristine.

Teamet skal først og fremst promotere og markedsføre ESA’s ulike programmer, samt invitere nye prosjekter inn i ESA-systemet. Siden 2017 har ESA investert i 11 norske prosjekter gjennom det aktuelle Business Application-programmet.

– Vi blir på mange måter Norsk Romsenters høyre hånd i arbeidet med å generere flere norske prosjekter inn i ESA-systemet. Jeg tror det blir tre veldig inspirerende år, avslutter Kristine.

12347Next