All posts in Nyheter

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper! 

Møt syv oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program.

Tid: Torsdag 9. desember Kl. 12.00 – 15.00
Sted: Kjeller Innovasjon, Gunnar Randers vei 24, Forskningsparken på Kjeller | eller digitalt

Investor Day Program:

12:00 – Velkommen. Om Presåkorn Investor Program
12:15 – 13:45 Pitch:
 • CityQ, rental and lease of weather protected Family & Cargo-bikes – with remote OTA and fleet management
 • Fourth Wave is helping people to identify and change their behaviour and thinking that is feeding a depression.
 • Aqua Alarm build confidence in microbial quality of water distribution by leveraging a novel sensing technology & AI-driven sol
 • Cured, løsning hvor pasienter enkelt blir henvist til riktig og ledig behandler, i geografisk nærhet
 • Infinite Mobility  manufacture Light Weight SOLAR Electric 3-Wheelers for Urban Mobility & Last-Mile Delivery.
 • Vane Ocean Technologies has developed an autonomous sailing vessel that enables power hungry industrial equipment on the open ocean.
 • Jamp is developing a disruptive platform to allow EV users a larger personal control upon their vehicles and services
14:00 – Oppsummering, 1:1 møter og nettverksbygging

Investorpåmelding frist 7. desember: Meld deg på linken under for å få tilsendt link til det digitale arrangementet og vårt digitale dealroom, der du kan lese mer om selskapene

 

 

*Om Presåkornfond:
Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med presåkornmidler er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Snakk med meg om Kjeller Investor Day og Presåkorn Investor Program:

Jo Bjørnstad
Senior forretningsutvikler
jb@kjellerinnovasjon.no
976 63 956
Linkedin

 

Equinor & Techstars Energy Accelerator er et globalt program for gründere innen energisektoren. Programmet er et samarbeid mellom Equinor, Techstars og Capegmini. Nå ser de etter nye, spennende energigründere og arrangerer

Meet & Greet hos Kjeller Innovasjon, Kunnskapsbyens Hus

Tid: Torsdag 18. november kl. 11.00 – 12.00

Mer om programmet og påmelding her >>

 

Kjeller Innovasjon inviterer oppstartsselskaper til å søke på Presåkorn Investor Program. Investeringsklare selskaper som har et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer kan bli valgt ut til å presentere seg for vårt investornettverk.

 

Hvordan fungerer søkeprosessen?
 1. Selskaper inviteres til å søke, frist 14.11.2021
 2. Utvalgte selskaper presenterer for Kjeller Innovasjons seleksjonskomité
 3. Utvalgte selskaper presenterer for Kjeller Innovasjons investornettverk 09.12.2021

* Kjeller Innovasjon investerer og forvalter også presåkornmidler på vegne av Investinor. Selskapene som kvalifiseres for disse presåkornmidlene må selv skaffe minimum 50% matching-kapital fra andre investorer, innen 3 måneder.


Noen av våre vurderingskriterier:

Selskapene som søker bør ha

 • et sterkt og drivende team
 • en skalerbar teknologi
 • en skalerbar forretningsmodell
 • internasjonale ambisjoner
 • ambisjoner om å oppfylle FNs bærekraftsmål
Noen av våre investeringskrav:

Selskapene som søker skal

 • være norskregistrert
 • være yngre enn fem år
 • være en SMB og ikke børsnotert
 • ha et team bestående av flere enn én person
 • ha et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer i denne finansieringsrunden

 

Om Presåkornfond:

Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser.

Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Snakk med oss om Presåkorn Investor Program:

Jo Bjørnstad
Senior forretningsutvikler
jb@kjellerinnovasjon.no
976 63 956
Linkedin

Kjeller Innovation welcomes investors, partners and other interested to the

Space Launcher Demo Day – Friday 5th of November 13.00-15.00 PM CET 

The Demo Day is held at SNØ (Thon Hotel, Snøfonna 1, 1470 Lørenskog, Norway) and digitally.

Space Launcher is an accelerator program for early phase companies with technologies (products or services) that can be used in the space industry. Through workshops, mentoring, industry meetings and exchange of experiences the companies will improve their business and will be introduced to key players in the space tech value chain. The program is in cooperation with Nammo, Equinor, Nordea, Norwegian Space Agency, ESA, VIKEN Fylkeskommune, T:Lab and Remis.

The 9 startups that will present:

Vane Ocean Technologies ASDelivering an autonomous vessel powered by renewable energy enabling continuous monitoring, sampling and surveillance in the ocean space
DOWNSTREAM – MVP STAGE

BitPet is an AR multiplayer mobile game making physical activity fun and social
DOWNSTREAM – MVP STAGE

SurplusMapSurplusMap is building a geospatial Intelligence platform for better & faster decisions for green transition projects
DOWNSTREAM – MVP STAGE

Tycho Space will provide high-speed radio communication for small, mobile vehicles directly from a satellite, thus reducing the need for ground infrastructure
UPSTREAM – IDEA STAGE

TechShape: Integration and standardization of Satellite deployment and space junk removal in one launching mission
UPSTREAM – IDEA STAGE

O2XR is creating a hyper-space platform to enable safe and effective Lunar EVA Operations in an area where humans and autonomous vehicles must cohabit
NEW SPACE – IDEA STAGE

Kaboom Space Services AS: Establish a marketplace for space services in the short term to gain the know-how to become a space infrastructure provider in the long term
NEW SPACE – IDEA STAGE

Regeno CVD: Bring bioengineered cardiovascular components to the (space) marked by offering R&D models systems and offering transplantable organs to patients thereby curtailing the global shortage of tissues and organs
NEW SPACE – IDEA STAGE

The Coring Company: Commercial ground investigations in space for mining, construction and ice classification using digital platforms and groundbreaking analysis methodology
NEW SPACE – PRODUCT/MARKET FIT

REGISTER HERE >>

For more information or questions please contact:

Jo Bjørnstad
Senior forretningsutvikler
 jb@kjellerinnovasjon.no
 976 63 956
Linkedin

Mysteriet Lillestrøm er en ny podcastserie som presenterer nyskapende prosjekter og interessante mennesker – mennesker med spennende karrierer innen forskning og teknologi – som er gode til å forklare det de gjør og kan by litt på seg selv.

Målet er å bygge stolthet, omdømme, bevissthet og interesse rundt næringslivet i Lillestrøm, og løfte frem innovasjon, forskning og verdiskaping som foregår på et høyt internasjonalt nivå.

I denne episoden treffer du vår administrerende direktør Daniel Ras-Vidal som forteller  om rollen som brobygger mellom forskning, næringsliv og investorer.
Om hvordan romforskning og kunnskap om hydrogen kan bli til lønnsomme bedrifter. Det begynner med å ha tro på et prosjekt, uten noen garanti for å lykkes…..hør mer her

 

Nå søker vi

Engasjert leder til vår satsing på romteknologi

Som leder for romteknologi blir du en del av ESAs internasjonale nettverk og får en sentral rolle i en spennende vekstbransje. Du får ansvar for å forsterke vår satsing på entreprenørskap og næringsutvikling, og muligheten til å forme fremtiden for norsk romindustri.

Les mer om stillingen og søk her >>


Forretningsutvikler med gründerånd og teft for innovasjon

Hos oss får du jobbe med noen av Norges fremste FoU-miljøer og teknologigründere. Du får ansvar for innsalg, planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter fra idé til etablert selskap i samarbeid med gründer eller vekstselskap.

Det er en fordel om du har kjennskap til ulike investormiljøer og erfaring med å samarbeide med private aktører som investerer i selskaper i oppstarts- og tidlig vekstfase. Du vil inngå i vårt team av forretningsutviklere, samt bistå teamet i den norske hydrogenklyngen – H2Cluster.

Les mer om stillingen og søk her >>

Kjeller Innovation welcomes investors, partners and other interested to the Nordic H2 Launcher Demo Day – Friday 17th September 12.45-15.00 at Arctic Securities premises in Oslo and digital.

Nordic H2 Launcher is a new accelerator program for early phase companies working towards the hydrogen value chain. Through workshops, mentoring, industry meetings and exchange of experiences the companies have improved their business and been introduced to key players in the Nordic hydrogen value chain. The program is in cooperation with Statkraft, Industrial Green Tech, Nordea, T:Lab and Remis.

The 10 companies that will present:
SurplusMap : Geospatial analytics to improve the quality and speed of the initial phases of green industrial projects such as hydrogen production.

Hydrogen Mem-TechTechnology provider, who enables carbon capture and production of clean hydrogen from natural/biogas.

Sulfilogger: Producer of robust and long-term reliable sensors as safety components, capable of continuous monitoring of hydrogen and oxygen mixtures.

Agri-e:  Providing a system turning biogas into hydrogen, electricity, heat and green CO2 for use in transport, agriculture, industry and other sectors

Glocal Green: Fully-integrated production and distribution of bio-methanol based on renewable residues for uses within energy & chemical sector 

Cignus Instruments: Developing the next generation coriolis mass flow meters

NAPOP: Makes use of green hydrogen to supply grid-independent thermal and electric energy to industrial market segments

Hidrigenica: Patented plasma reactor to convert natural gas into hydrogen and value-added chemicals (syngas for application in chemical industry)

Hydrogen storage: Safe storage of hydrogen as magnesium hydride

Apex Energy Concepts: Engineering start-up aiming to adapt proven technology to solve complex technical issues, such as onboard storage of liquid hydrogen

REGISTER HERE >>

For more information or questions please contact:

Gitte Bromander
Program Manager/
Senior Business Developer
gb@kjellerinnovasjon.no
+47 416 50 893
Linkedin

Vi gjentar suksessen fra 2020 og inviterer til en ny runde med Space Launcher. – Et akseleratorprogram for oppstartselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrien.

I løpet av ni intensive dager (19. oktober – 5. november) vil 10 utvalgte oppstartselskaper få tilgang til ledende industripartnere, investorer og ressurser innen forretningsutvikling. Målet er å utvikle og rigge selskapene for vekst og internasjonal konkurranse .

Space Launcher gjennomføres i samarbeid med ledende bedrifter som bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk. NammoNordea, T-lab, Remis, Esa Bic Norway og Norsk Romsenter er alle viktige bidragsytere i høstens intensive program.

Selskapene vil møte teamet bak European Space Agency Business Incubation Centre Norway (ESA BIC), og få bistand til å jobbe med prosjektsøknader til European Space Agency, hvis ønskelig. Programmet avsluttes med en Demo Day hvor de ti bedriftene presenterer sine løsninger for potensielle investorer og samarbeidspartnere.

Hvem kan søke?
Space Launcher ser etter oppstartselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrienSelskapene må ha en skalerbar teknologi eller forretningsmodell.

Les mer om programmet og søk om plass her >>

Trenger du hjelp til å utvikle din idé eller ditt selskap? Kjeller Innovasjon har flere erfarne rådgivere og tilgang til et stort nettverk som kan hjelpe deg med å lykkes. Vi har også flere aktuelle programmer. Les mer om noen av høstens aktiviteter her

 

GNIST, VEKST og RÅD
Vi har løpende opptak til inkubatorprogrammene GNIST, VEKST og RÅD. Programmene passer for gründere og teknologiorienterte oppstartsselskaper med internasjonale vekstambisjoner.
GNIST er et program for oppstartsselskaper i tidligfase
VEKST er et program for oppstartsselskaper i vekstfasen
RÅD er én-til-én-veiledning

Vi hjelper deg å velge riktig program. Ta kontakt med Jo eller Gitte for en uformell prat.

 

Space Launcher – akseleratorprogram for oppstartsselskaper som jobber med romteknologi.
Programmet bygger på Launcher-konseptet, et intensivt program over ni dager. Gjennom workshops, seminarer, foredrag og tilgang til erfarne mentorer vil utvalgte bedrifter få hjelp til å rigge selskapet for vekst og internasjonal konkurranse. Space Launcher ble første gang gjennomført i 2020. Nå gjentar vi suksessen med ti nye oppstartselskaper.

Gjennomføres over ni dager fra 19. oktober – 5. november
Mer informasjon her>> – Søknadsfrist 19. september 

 

Nordic H2 Launcher er et nytt akseleratorprogram i Launcher-serien. Programmet retter seg mot nordiske oppstartselskaper som jobber med løsninger og teknologi relatert til hydrogen. Nordic H2 Launcher arrangeres i samarbeid med  Arena H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. Programmet gjennomføres sammen med ledende nordiske partnere, Statkraft, Industrial Green Tech, Vätgas Sverige, Nordea, T:lab og Remis. Med på laget er også en rekke dyktige mentorer, som vil dele av sine erfaringer, kompetanse og nettverk.

Gjennomføres over ni dager fra 31.august – 17. september
Mer om programmet her >>

 

Har ditt oppstartsselskap behov for kapital?
Presåkorn Investor Program passer for investeringsklare oppstartselskaper med skalerbar teknologi og internasjonale ambisjoner. Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor. Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Gjennomføres i november/desember, følg med på våre nettsider eller ta kontakt med Jo eller Gitte.

 

Innovasjonswebinar

Vil du vite hvordan dine forskningsresultater kan bli til nye metoder, tjenester eller produkter samfunnet trenger – og bidra til å skape nye arbeidsplasser?
Vi viser deg hvordan du kan realisere din idé.

Innovasjons-webinaret er utviklet for våre FoU-partnere. Ønsker du å vite mer om programmet?

Ta kontakt med Daniel Ras-Vidal

 

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Nå kan bedrifter i Viken søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.

Søknadsfrist
Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august.

Hvem kan få støtte
Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

Les mer om ordningen og hvordan søke tilskudd her >>

123411Next