All posts in Nyheter

Tomas Brødreskift har bygget det som trolig er verdens første elektriske sjøfly. Før 2035 ønsker de å fly 19 passasjerer med elflyet som nå utvikles på Kjeller.

Selskapet Equator Aircraft har nylig signert en inkubatoravtale med Kjeller Innovasjon. Mye har skjedd siden de første modellene i 2008 ble visualisert på tegnebrettet. 29. mars 2019 lettet flyet for første gang, ført av testpiloten Eskil Amdal. Piloten landet trygt på rullebanen med tomlene i været, verdens første elektriske sjøfly besto testen.

Vil levere lydløse, effektive og miljøvennlige flymaskiner

Fly baserer seg i dag stor grad på gammeldags teknologi, og ved å bryte med konvensjonene ønsker selskapet å levere lydløse, effektive og miljøvennlige flymaskiner. Dette vil forbedre framtidens transporttilbud.

Den første prototypen er i dag under testing. En 2-seters modell av et konsept som på sikt vil kunne skaleres til større versjoner. Visjonen er å kunne transportere 19 passasjerer fra A til B innen 2035.

–  Vi står ovenfor den mest spennende perioden i vår historie hvor vi er i ferd med å få test-data på den første prototypen. Samtidig rigger vi oss til for masseproduksjon av en forbedret versjon, forteller hodet bak det hele, Tomas Brødreskift.

Behov for kapital

Kjeller Innovasjon bidrar nå med å klargjøre selskapet for innhenting av kapital og oppskalering av bedriften mot serieproduksjon av fly.

Målet er at selskapet om fem år skal levere fly til privatmarkedet. Samtidig vil de være godt i gang med prototypen av en 6 seters flytaxi-modell av samme konsept.

–  Equator Aircraft representerer en svært spennende mulighet som kan bidra i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger. Teamet er svært dedikert og har enestående gjennomføringskraft, vi gleder oss til å jobbe med dem, forteller forretningsutvikler hos Kjeller Innovasjon, Jørgen Veiby.

–  Samarbeidet med Kjeller Innovasjon er spennende fordi vi blir utfordret på metoder og forretningsdelen av arbeidet vi gjør, som kan lede til en tydeligere strategi. Det er også flott å kunne få tilgang til ett stort nettverk av lokale og nasjonale aktører som kan gagne prosjektet, avslutter Brødreskift.

Teamet, fra venstre Tomas Brødreskift, Knut Brødreskift, Jon Roger Fossen, Kristian Kierulf og Lars Øyno

Preben Strøm i NCE Energy Technology – Energy Valley, Ralph W. Bernstein i Kjeller Innovasjon og Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen på plass i det nye miljøet på Fornebu. Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde


NCE Energy Technology – Subsea Valley, Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon slår sine kunnskaps- og industrimiljøer sammen i en felles satsning som åpner på Fornebu i dag 10.april. Samarbeidsplattformen har fått navnet Energy.invented.

– Vårt mål er å skape et verdensledende økosystem for energiteknologi i Osloregionen, der vi knytter sammen innovatører, industri, forskning og investorer, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med utviklingen av fremtidens energiløsninger, sier daglig leder Preben Strøm i NCE Energy Technology – Subsea Valley.

Energy.invented gir tilgang til verdens ledende selskaper innen olje/gass, kraft, solenergi, maritimt/shipping, offshore vind, samt et sterkt etablert samarbeid med ledende forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.
– Ved å samle de beste miljøene til en slik satsing kan vi tilby et komplett økosystem som framstår som ekstremt attraktivt for oppstartsselskaper eller selskap som ønsker å vokse (start-ups / scale-ups), sier Strøm.

Med på laget er en av Norges mest erfarne Siva-inkubatorer for teknologidrevne oppstartsbedrifter. Inkubatoren til Kjeller Innovasjon har i løpet av 25 år bistått mer enn 120 bedrifter som omsetter for 6 milliarder. Selskapene som tas opp i inkubatoren har et godt team, en skalerbar forretningsmodell og ambisjon om vekst og internasjonalisering. Målet er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

Tettere samarbeid er viktig

– Tilgang på kompetanse fra forskning, næringsliv og finans samt tettere samarbeid med aktører i hele verdikjeden er vår oppskrift for å lykkes, sier administrerende direktør Ralph Bernstein i Kjeller Innovasjon. Han ser nå frem til å bli en del av den nasjonale satsningen på nyskapning innen energiteknologier.
– Sammen skal vi skape innovasjoner som løser samfunnsutfordringer og bidrar til økt nasjonal verdiskaping, sier han.

Community

Energy.invented kan også tilby gratis kontorfasiliteter for utvalgte oppstartsselskaper, som for eksempel faste eller fleksible kontorplasser, tilgang til mentorer, workshops og et bredt utvalg av ulike servicefunksjoner. Tilknytningen til fellesskapet skal være så løs eller fast som man selv ønsker og har behov for. Både klyngene, inkubatoren og industripartnerne vil bidra med kompetanse innen innovasjon, skalering, investeringer, internasjonalisering og samarbeid.

Verdens ledende akseleratorprogram for energi i nabolaget

I fjor ble det kjent at blant andre Equinor og Kongsberg gikk inn som partnere i Techstars Energy Norway, verdens første akseleratorprogram i Techstars regi med tema energi.
– I en intens prosess ble 10 utvalgte startups innen energi valgt ut fra flere hundre søkere fra hele verden, og var 3 måneder hos Equinor på Fornebu i fjor høst. Flere av disse fikk kontrakter i Norge som et resultat av deltakelse i Techstars Energy. Når vi nå åpner vår innovasjonsplattform, sammen med de sterkeste energimiljøene i Norge, skaper vi en unik synergi. Et av målene våre er jo at selskapene som deltar i Techstars velger å bygge selskapene sine her i Norge, og starter dette arbeidet med å etablere seg hos Energy.invented på Fornebu, forklarer Preben Strøm.

En utrolig mulighet for regionen og landet

– Som et nasjonalt ekspertisesenter for energiteknologi (NCE), i en klynge med over 32.000 jobber innen energiteknologi, med en årlig verdiskaping på mer enn 50 milliarder kroner, er det nesten en selvfølge at Norges første innovasjonsplattform for energiteknologi åpner i regionen vår. Fra industrieventyrene på Notodden og Kongsberg til verdens ledende selskap innen digitalisering og visualisering i Osloregionen, har vi nå kommet langt i å realisere våre ambisjoner om å gjøre denne regionen til en verdensledende hub for energiteknologi, sier Strøm.

Kinderegg

I følge Mc Kinsey Global Energy Perspective 2017 regner man med at 64 prosent av verdens nye energi fram mot 2050 vil komme fra solenergi. Den norske solenergiklyngen har i dag 85 partnere som jobber mot det norske og det nasjonale markedet.
– Vi er veldig glade for denne muligheten til økt samarbeid med NCE Energy Technology og Kjeller Innovasjon. Dette kinderegget vil sørge for at de beste ideene, de beste hodene og den beste erfaringen fra to viktige energisektorer og et ledende inkubatormiljø møtes og drar nytte av hverandre. Med den farten vi ser innen innovasjon og markedsutvikling på fornybar energi internasjonalt er det klart at vi må melde oss på, trekke ut det beste vi har og jobbe sammen, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Et eksempel er innovasjon og forretningsutvikling innen flytende solenergi.
– Norge har et unikt fortrinn ved å kunne koble sammen det vi er best på: fornybar energi, maritime næringer og offshore-kompetanse. Når vi ser at solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, så er jo dette et marked vi som nasjon bør ta en del av, sier hun.

Stort potensial for lønnsomme fornybare investeringer

Offentlig støtte har vært en viktig faktor for etableringen av norske energiselskaper.
– Et sterkere fokus på innovasjon, tidligfase, og skalering vil kunne gi norsk fornybarindustri en bedre plassering og en raskere vekst i et marked som nå ser ut til å ta helt av. Det er nå vi må kjenne vår besøkelsestid, og ta en plass ved dette bordet, sier Trine Kopstad Berentsen.

De tre partnerne har mottatt støtte til samarbeidet gjennom RIP regionalt innovasjonsprogram i Akershus fylke og Oslo kommune for tre år fremover.

Våre ferske forretningsuviklere er på plass, klar for nye utfordringer. Fra venstre Jørgen Veiby og Kristine Koslung


Kristine Koslung
har jobbet hos oss siden november 2018. Kristine har en bachelor i journalistikk med fordypning i tv og radio fra NLA/UC Berkeley og en master i Innovasjon og Entreprenørskap fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås. Hun har også tre års fartstid som journalist/reporter bla. fra NRK.

– Etter fire måneder som forretningsutvikler og prosjektleder i ESA BIC Norway, opplever jeg at min bakgrunn og tidligere arbeidserfaring har vært relevant i møte med nye mennesker. Jeg tørr å stille de spørsmålene som kanskje blir oppfattet som litt dumme, men gir gründerne beskjed om at hvis ikke jeg forstår deres budskap kan de heller ikke forvente at investorer eller potensielle kunder forstår hva de prøver å formidle, forteller Kristine.

– Som prosjektleder i ESA BIC Norway handler mye av jobben om å formidle mulighetene som ligger innad i romindustrien. Jeg deltar på mange arrangementer for å komme i kontakt med industrien og scoute etter relevante selskaper for inkubatorprogrammet, fortsetter Kristine.

Den eneste erfaringen hun satt på fra romindustrien, var et besøk til NASA i Houston. Med andre ord visste hun ikke hva hun kunne forvente seg av jobben, men håpet på en spennende arbeidshverdag.
– Og det har det blitt! Jeg hadde nok ikke forventet å få så mye ansvar allerede fra dag én, men setter utrolig pris på at jeg får prøve meg på alt jeg vil, avslutter hun.

Jørgen Veiby startet som forretningsutvikler hos oss 1. mars. Han kommer fra konsulentbransjen der han har jobbet med strategirealisering for nordiske virksomheter i Management Consulting-selskapet Varde Hartmark. Han er utdannet økonom ved HiOA og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim, der han tok NTNUs Entreprenørskole, et to-årig masterprogram innen teknologibasert forretningsutvikling.
– I løpet av studietiden ved NTNUs Entreprenørskole var jeg med å vurdere forretningspotensialet i en rekke spennende teknologier og sammen med noen medstudenter startet vi Sevendof AS, et teknologiselskap som i dag bygger et nettverk av smarte langdistansedroner som skal gjøre industrielle inspeksjoner, forteller Jørgen.

Han har også vært med å starte Medarbeiderne AS, et selskap som gir arbeid til tidligere rusavhengige ved å levere avfallstjenester til private og bedrifter i Oslo og Akershus.

– Jeg håper kombinasjonen av min teoretiske og praktiske erfaring med forretningsutvikling kan bidra til å styrke Kjeller Innovasjons gjennomføringskraft i det viktige samfunnsoppdraget som ligger i å skape verdier gjennom forskningsresultater. Videre ser jeg frem til å møte mange flinke folk og bli en del av det verdensledende teknologimiljøet på Kjeller, sier Jørgen.

Glade prisvinnere fra venstre: Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting og Thomas Leira.


Skaperne bak prosjektet VAKE, ble denne uken tildelt NIFRO-prisen 2019 for fjorårets beste romrelaterte masteroppgave. Oppgaven har satt startskuddet for tjenesten som skal overvåke og detektere alle verdens skip i sanntid ved bruk av satellittbilder og maskinlæring.

– Det betyr veldig mye å vinne denne prisen, og ikke minst få muligheten til å presentere prosjektet for hele den norske romvirksomheten, forteller Adrian Tofting etter prisutdelingen.

Sammen med Lars Henrik Berg-Jensen leverte han sin masteroppgave fra NTNU våren 2018. I etterkant har de bestemt seg for å spinne videre på resultatene fra masteroppgaven, og startet opp prosjektet de kaller for VAKE. På laget har de også fått med seg Thomas Leira, som i ryggsekken har med seg flere års erfaring med salg og produktutvikling fra Telenor Digital.

Siden høsten 2018 har de unge gründerne fått muligheten til å arbeide med prosjektet gjennom sine stillinger i konsulentselskapet, Iterate. I november signerte de en preinkubasjonsavtale med Kjeller Innovasjon, der partene har et felles mål om å identifisere de nødvendige stegene for videre utvikling og kommersialisering av tjenesten.

Gode tilbakemeldinger

Da NIFRO-president, Hans Christian Guren og juryleder, Jøran Grande fra Narom skulle dele ut prisen var det mange lovord å høre om gründerspirene.

“Oppgaven utforsker et interessant område for bruk av satellittbilder. Den tar for seg nye metoder som kan komme til nytte innenfor geomatikk, datavitenskap og romteknologi for automatisering av skipsposisjon i Norske farvann og ellers internasjonalt. Innsikten som oppgaven gir kan potensielt ha stor betydning innen marin sektor, fiskeri og kystverket.”- uttalte Grande fra scenen.

– I tillegg til å vinne denne prisen og ha gjort en kjempe oppgave, er dette gutter med gründerinteresse og handlekraft. De har allerede startet med kommersialisering av sin teknologi, utdyper NIFRO-presidenten da vinnerne ble tatt imot på scenen.

Lars Henrik Berg-Jensen forteller at det oppleves som veldig motiverende å motta denne prisen, samt at det er en annerkjennelse på deres arbeid.

– Ja, det er sant som Lars sier. Vi har også fått svært mange positive tilbakemeldinger, heiarop og applaus for arbeidet vi har gjort. Det er spennende å se at det er så mange som vil snakke med oss og følge oss videre, forteller Tofting.

Foto © ESA–A. Romeo

Første januar gikk Equinor inn som industripartnere for den nyoppstartede romfartsinkubatoren, ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre) Norway. Energiselskapet ønsker å se på videre potensiale for bruk av romfartsteknologi som del av deres digitaliseringsambisjon.

Inkubatorprogrammet som drives av Kjeller Innovasjon har som mål å skape en innovasjonshub for romrelaterte selskaper i Norge. Programmet som er etablert av den Europeiske romorganisasjonen (ESA) skal legge til rette for at nye selskaper og ideer kommer seg opp og frem i romindustrien. I potten ligger 50 000 euro til produktutvikling og rettighetsbeskyttelse, 80 timer med teknisk støtte, hjelp fra ESA til kommersialisering og tilgang til data, laboratorier og testfasiliteter, kontorplasser, eksperter, investeringskapital og hele ESAs BIC-nettverk.

For industripartnerne betyr dette at de får en oversikt, samt tilgang til nykommerne i romindustrien, både her i Norge og i resten av Europa.

Equinor har over flere år hatt et samarbeid inn mot romindustrien, spesielt ved bruk av satellittbilder. Dette partnerskapet skal nå se på videre potensiale for bruk av romfartsteknologi som del av Equinors digitaliseringsambisjon.

– En annerkjennelse for oss
Teamet bak ESA BIC Norway forteller at det er en stor annerkjennelse og også få med seg Equinor på laget som industripartner.

– Vi er utrolig stolte av at Equinor nå gir ESA BIC Norway sin tillit ved å bli med som en industripartner. Vi tror at Equinor ser det samme som oss at det er mye ugjort i å utvikle og kommersialisere nye løsninger for rommet eller å ta muligheter fra rommet til nye applikasjonsområder på land, til havs eller subsea. Vi ser frem til samarbeidet de kommende årene, forteller Nils Haga, manager i ESA BIC Norway.

FAKTA: ESA BIC Norway er den tjuende av sin art, og programmet har gjennom årene utviklet over 720 europeiske selskaper knyttet til romindustrien. ESA BIC Norway skal være et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi, samt inspirere og motivere entreprenører til å ta i bruk romteknologi. Første mulighet til å søke seg inn i inkubatoren er 17.februar 2019.
ESA BIC Norway er drevet av Kjeller Innovasjon, i samarbeid med StartupLab, Validé, Norinnova og Norsk Romsenter. Initiativet er støttet av Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune. Første søknadsfrist er 17.februar.
Se www.esabic.no for mer informasjon.

Foto: Visavi har designet et svært enkelt brukergrensesnitt som støtter samhandling. Flere personer kan stå og jobbe sammen på en stor touch-skjerm.

Oppstartselskapet Visavi Technology As (VISAVI) henter 15 millioner kroner i frisk kapital fra Proventure og Sintef TTO. Visavi har utviklet en løsning som enkelt visualiserer store og komplekse operasjoner for offshore og landbaserte prosessanlegg.

Visavi har et unikt produkt med stort internasjonalt potensiale samt et team som imponerer med sin gjennomføringsevne. Det er denne type selskap vi investerer i og ønsker å utvikle videre, sier Geir Ove Kjesbu, partner i ProVenture, i en pressemelding fra VISAVI.

Starthjelp fra inkubatoren på Kjeller

VISAVI ble etablert av Kjeller Innovasjon og Institutt for energiteknikk (IFE) i november 2014 som resultat av et verifiseringsprosjekt støttet av Forskningsrådets FORNY2020-program. Gjennom Inkubatoren til Kjeller Innovasjon har VISAVI fått starthjelp til selskapsetablering, rekruttering, innhenting av kapital og forretningsutvikling.

– Et godt rigget team, tilgang til nettverk og ikke minst en markedsdrevet IT-løsning, har vært avgjørende for å lykkes, sier inkubatorleder hos Kjeller Innovasjon, Nils Haga.

Frisk kapital og nye eiere på laget gir Haga stor tro på en global utrulling av produktet. Borregaard fabrikker i Sarpsborg benytter allerede løsningen, og Aker BP og Neptune Energy er også blant kundene til VISAVI.

Om løsningen, LivePlan

LivePlan integrerer data fra mange ulike kilder og visualiserer all tilgjengelig informasjon på en skjerm slik at man kan planlegge, koordinere og utføre drift- og vedlikeholdsaktiviteter på en effektiv og sikker måte. Systemet er interaktivt og designet for bruk på store touchskjermer, noe som skaper interesse og engasjement for hele organisasjonen. Man kan endre aktiviteter direkte på skjermen og sammenligne konsekvenser i forhold til f.eks. tilgjengelige ressurser, materiell og konflikter umiddelbart. Endringer kan deretter føres tilbake til sine respektive it-systemer. Dette er viktig funksjonalitet som bidrar til at en får gjennomført planlagte oppgaver i større grad enn uten systemet.

Om Visavi Technology
Etablert i 2014
13 ansatte
Hovedkontor i Halden
visavi.com

Previwo Teamet (f.v.) Aud Kari Fauske, Cristopher Nilsson, Karoline Skaar Amthor, Øystein Klakegg, Kira Salonius og Camilla Skagen.


Kistefos vil ikke opplyse hvor mye de investerer, men har forpliktet seg med penger og styremedlemmer til oppstartsselskapet Previwo.

Previwo jobber med forebyggende tiltak relatert til fiskehelse og velferd i oppdrettsnæringen. En næring som beregner store økonomiske tap knyttet til bakterielle sårskader på laks.

– Tap forbundet med de aktuelle utfordringene er anslått å være i nærheten av 2 milliarder kroner årlig, sier Erik Borge, investeringsdirektør ved Kistefos, i en pressemelding fra Previwo. I tillegg vil de positive ringvirkningen av dette arbeidet ha ytterligere stor verdi for næringen.

Gode bakterier øker produktiviteten

Bruk av gunstige bakterier har vist seg å forbedre produktivitet og dyrevelferd. Det første kommersielle produktet  fra Previwo er Stembiont, en probiotisk løsning. Det vil si en metode der fisken bades i et kar tilsatt en helt spesiell bakterieflora som ikke skader fisken, men som hindrer de skadelige bakteriene fra å komme til. Produktet er utviklet i tett samarbeid med partnere og kunder. Storskala kliniske feltforsøk utført på nærmere fire millioner oppdrettslaks i Norge fra 2014 til 2018 viser jevnt over bedre tilvekst, redusert sårutvikling og lavere dødelighet.

Grunnlegger Prof. Henning Sørum på laboratoriet sammen med Ann Ingeborg Wålen fra Kjeller Innovasjon. Professor Sørum fortsetter sitt engasjement i forskning og utvikling av nye produkter. Foto: Previwo.

Rigges for vekst

Stembiont er aktuelt i alle regioner der atlantisk laks produseres. Nå planlegges det markedsintroduksjon i både Chile og Canada neste år. Med egenkapitalinvesteringen fra Kistefos er Previwo klar for å sette ytterligere fart på vekstfasen.

– Kistefos virker å være åpen for ideene våre, og med dem på laget har vi nok penger til å pushe fremover, sier dalig leder i Previwo, Kira Salonius i mandagens utgave av Finansavisen.

 

Om previwo

  • Etablert i 2013
  • Har fem ansatte
  • Produserer probiotika og vaksiner for oppdrettsnæringen
  • Stiftelsen av selskapet er et resultat av et verifiseringsprosjekt gjennomført av NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Kjeller Innovasjon. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet FORNY2020-program og Innovasjon Norge.
  • Lokalisert på Kjeller og i Oslo.

Kjeller Innovasjon etablerer, i samarbeid med Norsk Romsenter, ESA BIC (European Space Agency – Business Incubation Centre) Norway – et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi. ESA BIC Norway blir et flaggskip for innovasjon og nyskapning for romindustrien ved å gjøre romteknologi tilgjengelig for bruk i nye  eller andre bransjer, samt å inspirere og motivere entreprenører til å ta i bruk romteknologi. Initiativet er støttet av Akershus Fylkeskommune  og Oslo kommune.

Kjeller Innovasjon vil samarbeide med Startup Lab i Oslo, Norinnova i Tromsø og Validé i Stavanger om programmet. Inkubatoren skal støtte oppstartsbedrifter som videreutvikler romteknologi til nye produkter, applikasjoner og tjenester. Målet er 25 oppstartsbedrifter i løpet av de første fem årene. ESA BIC NORWAY er den tyvende ESABICen som åpnes i Europa. Hvert år får cirka 150 nye bedrifter støtte fra ESA BIC-programmet og totalt har mer enn 650 firmaer over hele Europa fått starthjelp. ESA BIC Norway vil annonsere  inntil to utlysninger årlig, hvor oppstartsbedrifter eller gründere kan søke om støtte og opptak i inkubatoren. Tidspunkt for opptak annonseres i løpet av september.

Ønsker du å vite mer om programmet? Se esabic.no

Åpningen vil finne sted hos Kjeller Innovasjon fredag 31. august 2018

Program
10.45 – 11.00  Ankomst registrering
11.00 – 11.20  Velkommen Ralph W. Bernstein, CEO Kjeller Innovasjon
____________Johann-Dietrich Wörner, ESA Director General
____________Christian Hauglie-Hanssen, Adm.dir. Norsk Romsenter
11.20 -11.30  Offisiell åpningsseremoni
11.30 -11.40  Presentasjon av startups/prosjekter
11.40 -11.50  Signering og foto
11.50 – 13.00  Utstillingsvandring med enkel lunsj og mingling. Møt selskaper og prosjekter som benytter romteknologi i sine løsninger.

Påmelding til åpningen her  >>

Fra venstre, Alessandro Tappi, European Investment Fund, Anne Jorun Aas, Kjeller Innovasjon og Lars Gogstad, Kjeller Horisont

Kjeller Innovasjon har lansert et nytt fond som investerer i bærekraftig teknologi og «deep-tech»-innovasjoner fra ledende forskningsinstitutter og universiteter. The European Investment Fund (EIF) har forpliktet seg til å investere 20 millioner euro, og nå inviteres norske investorer til å være med.

Kjeller Innovasjon er en strategisk investor i Kjeller Horisont og vil samarbeide med fondet om å finne investeringsmuligheter for å kommersialisere forskningsresultater. Fondet drar nytte av InnovFin Equity Facility for Early Stage med finansiell støtte fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var til stede ved den offisielle lanseringen av Kjeller Horisont, i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller. På lanseringen møtte han noen av oppstartsbedriftene og fikk teste ut noen av teknologiene deres.

Ambisjon om å hente inntil 500 millioner kroner

EIF investerer i de beste FoU-miljøene i Europa, og EIFs investering i fondet er en stor anerkjennelse av miljøets kompetanse og evne til å utvikle attraktive investeringsmuligheter, sier Anne Jorun Aas, konst. adm. dir. i Kjeller Innovasjon.

Kjeller Horisont skal hente inn ytterligere kapital, inntil 500 millioner kroner. Fondet ønsker å få med langsiktige investorer som ser potensialet i kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser. Med tilgang til unik teknologi, kompetent kapital og riktig team har fondet gode forutsetninger for å investere i bærekraftige selskaper som vil gi god avkastning til investorene og komme samfunnet til gode.

Chief Investment Officer i EIF, Alesandro Tappi, uttaler: – Vi er svært glade for lanseringen av Kjeller Horisont, som vil støtte opp under kommersialiseringen av forskningsresultater og bidra til å skape arbeidsplasser og vekst i Norge. Ved å oppmuntre til langsiktige og bærekraftige finansieringsmodeller kan dette fondet være attraktivt for et større mangfold av investorer og bidra til samfunnsmessige fordeler gjennom en mer omfattende bruk av teknologi.

Fondet får tilgang til deal flow og selskaper

Kjeller Horisont blir del av et forvaltningsmiljø med lang erfaring i å bygge opp vekstselskaper fra forskning. Tett samarbeid med Kjeller Innovasjon og våre partnere vil gi fondet tilgang til deal flow og selskaper fra forskningsmiljøene. Kjeller Innovasjon vil bidra med kompetanse, og Kjeller Horisont med kapital i en krevende fase.

Forskningsmiljøet knyttet til Kjeller har bidratt til å skape store innovasjoner. Disse omfatter blant annet: flerfaseteknologien, Opera Software, GSM-teknologien, HUGIN, NEO Monitors m.m.

Kontaktpersoner:
Kjeller Innovasjon
Konst.adm.dir. Anne Jorun Aas, + 47 995 51 668, aj@kjellerinnovasjon.no

Kjeller Horisont
Partner, Lars Gogstad, + 47 918 20 007, lars@kjellerhorisont.no
Partner, Terje Landsgård, + 47 970 45 731, terje@kjellerhorisont.no

EIF
Media relations at European Investment Bank, David Yormesor, + 352 24 85 81 346, d.yormesor@eif.org

Om EIF
Det europeiske investeringsfondet (EIF) er en del av Den europeiske investeringsbanken. Målet for EIF er å støtte oppstartsbedrifter, små og mellomstore virksomheter i Europa finansielt. EIF utvikler ordninger for venturekapital, garantier og mikrofinansieringsordninger for disse bedriftene. I denne rollen bidrar EIF til EU-mål for innovasjon, forskning og utvikling, entreprenørskap, vekst og sysselsetting.

Om InnovFin Equity
Denne finansieringen er gjort mulig gjennom InnovFin Equity (EU-finansiering for innovatører) med midler fra EU under Horisont 2020 Financial Instruments, etablert under direktiv nr. 1291/2013, som ble stipulert av Europaparlamentet og Europarådet, som også etablerte Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2014–2020). Finansieringen støttes også av the European Fund for Strategic Investment (EFSI), som ble etablert som en del av EU-kommisjonens investeringsplan for Europa. Gjennom eller parallelt med utvalgte Venture Capital- (VC), Business Angels- (BA), Technology Transfer-fond og fond-i-fond bidrar EU med risikokapital til bedrifter, forskningsinstitusjoner og universiteter i «proof-of-concept-», presåkorn-, såkorn-, oppstarts- og andre tidlige faser, noe som gjør det mulig for disse å komme videre til neste utviklingstrinn.

Midler fra InnovFin Equity, som anvendes av EIF, kan utgjøre opptil 50 % av den totale investeringen i det finansielle mellomleddet. I sin investeringsstrategi skal mellomledd inkludere forskningsområder som omfattes av Horizon 2020, f.eks. medisinsk teknologi, bioteknologi, grønne teknologier, nanoteknologier osv. I tillegg er målet med InnovFin Equity å støtte Horisont 2020-målene som omhandler samfunnsutfordringer knyttet til ressurseffektivitet, bioøkonomi, helse og demografi samt klimaendringer.

 


Ralph W. Bernstein er ansatt som administrerende direktør i Kjeller Innovasjon fra 1. august. Han kommer fra stilling som instituttleder ved OsloMet.

Styreleder i Kjeller Innovasjon, Ann-Kristin Hageløkken er meget fornøyd med at Bernstein overtar som administrerende direktør. – Han har både solid kompetanse, lang erfaring samt de egenskaper som trengs for å lede Kjeller Innovasjon i tiden som kommer, sier hun.

Bernstein har mange års erfaring som forskningssjef ved Sintef og var bl.a. med på å etablere og utvikle mikro- og nanolaboratoriet, MiNaLab. Han har ti år som CEO og CTO i det børsnoterte teknologiselskapet, IDEX ASA, og erfaring som rådgiver og leder i teknologiske startups. Bernstein har sittet i ulike ekspertpanel hos Forskningsrådet, har en PhD innen halvlederteknologi og innehar en professor II stilling ved NTNU.

Bernstein ser fram til å ta fatt på den spennende jobben med å lede og videreutvikle Kjeller Innovasjon.
– Det er et stort behov i samfunnet for å skape innovativt næringsliv innenfor nye og viktige satsingsområder. Jeg gleder med til å jobbe med teamet for å styrke Kjeller Innovasjons posisjon som kommersialiseringspartner, i tett samarbeid med de fremragende kompetansemiljøene på Kjeller, Ås og i Oslo, sier den påtroppende lederen.

Vi gleder oss til han starter opp i august!

For mer informasjon kontakt:
Ann-Kristin hageløkken, styreleder i Kjeller Innovasjon, tel. 957 02 570

12346Next