Teknologi for utvikling av bakterielle vaksiner mot en rekke sykdommer hos mennesker og dyr hvor man i dag mangler effektive vaksiner.