Et interaktivt kartleggingsverktøy som visualiserer klimarisiko og fremtidig byggeprosjekters “fotavtrykk”. Styringsverktøyet hjelper også større bedrifter å rapportere på bærekraftsmålene.