Selskapsutvikling

Teamet for selskapsutvikling har systematisk bygget opp kompetanse for å bistå teknologibaserte selskaper i tidligfasen. Foto: Jan Petter Hansen

I 2015 har Kjeller Innovasjon fått på plass et solid team for selskapsutvikling.
«Økte bevilgninger har gitt oss mulighet til å utvikle oss, slik at vi kan følge opp flere bedrifter på en bedre måte», sier Terje Landsgård, inkubatorleder og direktør for porteføljeutvikling. Han ser nå frem til å realisere potensialet for verdiskapning i 2016.

Kjeller Innovasjon har i 20 år systematisk bygget kompetanse for å bistå teknologiselskap i tidlig fase. Det siste året har avdelingen for selskapsutvikling i Kjeller Innovasjon og inkubatoren i Ås styrket sine team med kvalifiserte forretningsutviklere, analytiker, seniorrådgiver og prosjektkoordinator. Effektiv selskapsutvikling skal bidra til teknologier og løsninger som samfunnet har behov for.

Summer Internship
Nytt program for Summer Internship innen innovasjon og forretningsutvikling ble gjennomført sommeren 2015. Studentene jobbet med reelle teknologicase for nyetablerte selskaper som har sprunget ut fra forskning i Kjeller- og Ås-miljøet. Marie Moi Lundstad var en av studentene som sikret seg jobb etter endt Internship. Hun er nå prosjektkoordinator for Kjeller Innovasjon, mens studenten som jobbet i Ås ble ansatt av Biochos, et selskap som er tilknyttet Inkubator Ås. Programmet vil videreføres i 2016.

Pre-såkornordning fra Innovasjon Norge
Kjeller Innovasjon var blant de utvalgte innovasjonsmiljøene som mottok pre-såkornmidler (8 MNOK) fra Innovasjon Norge i 2015. Hensikten er å bedre tilgangen på kapital i tidlig fase samt tilføre ytterligere kompetanse, slik at det blir enklere for oppstartsbedriftene å innhente investorkapital i senere faser.

Techmakers Green Accelerator - Norges første akseleratorprogram for ren energi- og miljøteknologi.

Techmakers – nytt akseleratorprogram for gründere

Kjeller Innovasjon har utviklet et tre måneders intensivt program som skal få oppstartselskaper raskere ut i markedet. Techmakers er basert på et konsept fra USA, der blant annet Dropbox og Airbnb deltok i et tilsvarende program.

Kjeller Innovasjon intervjuet ledere og deltakere i akseleratorprogrammer fra USA og tilpasset Techmakers til norske forhold. I samarbeid med Kongsberg Innovasjon, Subsea Valley og Bergen Teknologioverføring ble første program gjennomført for olje- og gassektoren høsten 2015.

Unik tilgang til eksperter og nettverk
Gründerne som deltok i programmet ble koblet sammen med industripartnere, investorer, mentorer, forskningsinstitutter og ble samtidig tilført forretningsutviklingskompetanse.

Industripartnere som deltok:

Positiv feedback
Programmet høstet mange positive tilbakemeldinger fra både industripartnere, mentorer og selskapene som deltok.
«Særdeles bra program og opplegg som overgikk alle forventingene jeg hadde. Topp relevante deltakerbedrifter, teknologiområder med fremtidig potensial som dekker ulike og interessante områder for oss. Vi blir svært gjerne med neste år», sier Torgei Segberg fra National Oilwell Varco,

Kjeller Innovasjon fortsetter med Techmakers-konseptet innenfor flere sektorer. Neste oppstart i 2016 vil inkludere «grønne gründere» innenfor ren energi, miljøteknologi, og andre bærekraftige teknologier. I dette programmet samarbeider vi med Kongsberg Innovasjon og med OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster). Mer om Techmakers Green Accelerator program her.

Inkubator Kjeller

Inkubatoren på Kjeller er et kompetansesenter for bedrifter som etableres innen områdene energi, miljø og samfunnssikkerhet. I hovedsak er dette forskningsbaserte selskaper, men også andre nyetablerte teknologibedrifter fra Akershusregionen er velkomne. Målet er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

Selskapene som tas opp i inkubatoren skal ha et godt team og en skalerbar forretningsmodell. Ambisjon om vekst og internasjonalisering er også kriterier som vektlegges. «Det er viktig for oss at selskapene vi tar opp i inkubatoren ser behov for og nytte av å være i en inkubator, og at de er villige til å dele av sin kunnskap med andre inkubatorbedrifter», sier inkubatorleder Terje Landsgård.

Selskapene som var i inkubasjon i 2015:

  • Previwo AS
  • Plants4ever AS
  • Piscora AS
  • Healthboost AS
  • Sea-Lix AS
  • Pharmaplants AS
Fra venstre: Ivar Rummelhoff, Anders Moen Hagalisletto og Thor Kristoffersen. Foto: Gunhild M. Haugnes/Titan.uio.no

Selskap: Prosa

Nettbasert bedrageri er et økende globalt problem. Prosa Security tilbyr en unik løsning som styrker sikkerheten for aktører innen bank og finans samt andre sektorer som har behov for sikker informasjonsflyt.

Den unike teknologien beskytter systemer mot angrep ved å avdekke feil og svakheter i eksisterende programvare og i systemer som skal utvikles. Prosa Security gjør det tryggere for selskaper å outsource IT-systemer og bidrar til at nye løsninger kan implementeres raskere og sikrere.

Samarbeidsprosjekt støttet av Forskningsrådet
Teknologien har vært utviklet hos Norsk Regnesentral og Universitetet i Oslo i over ti år. Prosjektet fikk i 2015 midler fra Forskningsrådet til kommersialisering av produktet. Prosjektleder Inven2 etablerte da, sammen med Kjeller Innovasjon, Norsk Regnesentral og to gründere, selskapet Prosa Security.

Voksende marked for cyber security
Selskapet retter seg mot «cyber security»-sektoren, et marked som i 2014 var verdt 600 milliarder kroner, og som forventes å være verdt det dobbelte innen 2019.

«Dette er et spennende selskap med unik teknologi og betydelig internasjonalt potensial. Vi opplever økende interesse fra store norske selskaper», sier Harald Olderheim, styreleder i Prosa Security og forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.

www.prosasecurity.com

Anders Tørud, seniorkonsulent og Simen Hesleskaug, daglig leder i Inkubator Ås. Foto: Jan petter Hansen

Inkubator Ås

Godt samarbeid med forskningsinstituttene, Kjeller Innovasjon og NMBU TTO har bidratt til rask vekst for Inkubator Ås. Ni oppstartsbedrifter, alle med internasjonalt potensial og ambisjoner, er allerede tilknyttet inkubatoren.

Selskapene som var i inkubasjon i 2015:

«Målet er å øke med ti nye bedrifter i løpet av 2016», sier Simen Hesleskaug, daglig leder i Inkubator Ås. Hesleskaug, som tiltrådte i mars 2015, har ambisjoner om ytterligere vekst. Gjennom ansettelse av en ny seniorrådgiver i 2016 vil han øke inkubatorens kapasitet til å utvikle flere innovasjonsbedrifter.

I 2014 ble Inkubator Ås etablert av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i samarbeid med instituttene Skog og landskap, Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomi, Nofima og Veterinærinstituttet, med Siva og Kjeller Innovasjon på eiersiden. Inkubatoren støttes av Akershus fylkeskommune og Follorådet. Målsettingen er å bli ledende innenfor området bioøkonomi.

Rune Ingels sammen ingeniør Ferdinand Stempfer som leder det østeriske selskapet SBI Production, spesialister på sveiseapparater basert på plasmateknologi. Foto: N2Applied.

Selskap: Nyutviklet lysbueteknologi for lokal produksjon av gjødsel

Med N2Applied kan bonden selv produsere nitrogen-gjødsel. Langt rimeligere og med betydelig lavere klimautslipp enn med dagens løsninger.

N2Applied skal utvikle en enhet på størrelse med et kjøleskap som kan plasseres på gården. Den skal produsere NO-gass basert på luft og fornybar energi. Ved å behandle husdyrgjødsel med NO dannes salpetersyre som bidrar til å redusere nitrogentapet fra husdyrgjødselen. Normalt er tapet på 50% og må erstattes med kunstgjødsel. Dagens kunstgjødselproduksjon er basert på fossil energi og krever transport. N2Applieds løsning for lokal produksjon vil både bidra til redusert miljøbelastning og økonomisk innsparing for bonden.

Gjennom studier av Prof. Birkelands lysbueteknologi for fiksering av nitrogen, som var grunnlaget for etableringen av Norsk Hydro, oppdaget Rune Ingels at metoden kunne videreutvikles og forbedres ved bruk av plasmateknologi. Teknologigjennombruddet er bekreftet i laboratoriet, og N2Applied har sikret seg rettighetene. Bak selskapet står Ingels sammen med Grete Sønsteby som er daglig leder. Med seg i prosjektet har de NMBU, ved professor Lars Bakken.

«Markedet for kunstgjødsel er 50 mrd $ pr år med en jevn årlig vekst på 1 %. Med dagens befolkningsvekst og fremtidig behov for mat er veksten i nye segmenter alene nok for oss» sier Grete Sønsteby.

Østerrikske SBI Production techn. Anlagen Gmbh & Co KG, er selskapets samarbeidspartner på plasmateknologi. SBI vil stå for produksjon av utstyret i henhold til en lisensbasert avtale.

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Skattefunn. Inkubator Ås skal bistå med å finne riktige investorer.

Status for vår inkubatorportefølje