Inkubator

Vårt mål er å skape verdier og utvikle selskaper som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for både nå og i fremtiden. Kjeller Innovasjon har etablert inkubatorer både på Kjeller og i Ås.

Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av våre forretningsutviklere, med hovedfokus på verdivurdering, forretningsmodell og kundeoppfølging. Til grunn for samarbeidet ligger en felles utarbeidet handlingsplan, basert på selskapets forretningsplan og strategi. Vi forventer en dialog om fremdrift basert på vår månedlige rapportering, og fokus på omsetning og likviditet.

Vår kompetanse

Inkubatorene på Kjeller og Ås er kompetansesentre for bedrifter som etableres innen områdene energi, miljø, samfunnssikkerhet og bioøkonomi. Inkubatoren på Kjeller jobber i hovedsak med forskningsbaserte selskaper innenfor energi, miljø og samfunnssikkerhet, mens Inkubator Ås fokuserer på selskaper innen bioøkonomi.

Vi ser etter

Vi ser etter nyetablerte teknologibedrifter primært innenfor de fire ovennevnte satsingsområdene. Vi legger vekt på at selskapene vi tar opp har et sterkt team og en skalerbar forretningsmodell. Våre inntakskriterier legger spesielt vekt på at selskapet har en ambisjon om vekst og internasjonalisering. Det er viktig for oss at selskapene vi tar opp i inkubatoren ser behov for og nytte av å være i en inkubator og er villige til å dele av sin kunnskap med andre inkubatorbedrifter.

Kontaktinformasjon Inkubator Kjeller

Kontaktinformasjon Inkubator Ås

Finn mer informasjon om Inkubator Ås
deres nettsider

Inkubatorselskaper