Kjeller Innovasjons historie

Kjeller Innovasjon er en internasjonal aktør med unik beliggenhet midt i forskningsparken på Kjeller. I tillegg har vi tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge.

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes med det må vi ofte ta risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, både for gode idéer og behov i markedet. Ikke minst krever det kultur for innovasjon. Våre ansatte har tro på lagarbeid, engasjement, kunnskap, kreativitet og stå-på-vilje. Og vilje til fornyelse.

Gjennom 20 års erfaring har vi skapt en unik måte å arbeide på. Vi leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Slik skaper vi verdi, slik setter vi spor.

 

Medarbeidere

Styret

Styreleder
Linni Tiller

Styremedlem
Ann-Kristin Hageløkken
Siva

Styremedlem
Kari Nygaard
Norsk institutt for luftforskning

Styremedlem
Christian Axel Wig

Styremedlem
Anne Jorun Aas

Styremedlem
Hanne Marit Bjørk
Forsvarets forskningsinstitutt

Styremedlem
Nils Morten Huseby
Institutt for energiteknikk

Eiere