Kjeller Innovasjons historie

Kjeller Innovasjon er en internasjonal aktør med unik beliggenhet midt i forskningsparken på Kjeller. I tillegg har vi tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge.

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes med det må vi ofte ta risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, både for gode idéer og behov i markedet. Ikke minst krever det kultur for innovasjon. Våre ansatte har tro på lagarbeid, engasjement, kunnskap, kreativitet og stå-på-vilje. Og vilje til fornyelse.

Gjennom 20 års erfaring har vi skapt en unik måte å arbeide på. Vi leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Slik skaper vi verdi, slik setter vi spor.

Våre verdier:

Vi er offensive
Vi er profesjonelle
Vi er kreative

Medarbeidere

Innovasjonsprosessen

Styret

Styreleder
Tore B. Gimse
Institutt for energiteknikk

Nestleder
Ole Homb
Siva

Styremedlem
Ann-Kristin Hageløkken
Siva

Styremedlem
Jon Skjervold
Forsvarets forskningsinstitutt

Styremedlem
Anne Jorun Aas

Styremedlem
Kari Nygaard
Norsk institutt for luftforskning

Styrets rådgiver
Widar Salbuvik

Eiere